Gå til sidens indhold

Markant fald i registreringerne af nye biler

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
11.110
marts 2022
-4,1 %
februar til marts 2022

Nyregistrerede motorkøretøjer marts 2022

Der blev registreret 11.100 nye personbiler i marts 2022 opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 4,1 pct. færre end i februar. Tilgangen til husholdningerne og erhvervene lå hhv. 2,6 pct. og 5,3 pct. lavere. Det samlede sæsonkorrigerede antal registreringer i første kvartal 2022 var 28,5 pct. lavere end i fjerde kvartal 2021. For husholdningernes vedkommende var faldet på 42,7 pct., mens tilgangen i erhvervene faldt med 7,7 pct. Stigende leveringstider og faldende købelyst allerede i 2021 er forklarende elementer i faldet i registreringerne af nye biler, som belyses nærmere nedenfor.

Månedlig tilgang af nye personbiler, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Registrering er ikke det samme som salg

Med stigende leveringstider og dermed tiltagende tidsmæssig afstand mellem salg/slutseddel og registrering, er det vigtigt at bemærke sig, at tallene i artiklen udtrykker registreringer af nye biler og ikke handler/salg. Når salg og registrering ligger tættere på hinanden, er sondringen normalt af mindre betydning, når husholdningernes og erhvervenes købs- og investeringslyst skal vurderes, men p.t. er sondringen væsentlig, fordi nogle af forklaringerne på den aktuelle udvikling skyldes hændelser tilbage i 2021.

Leveringsproblemerne for producenterne, der bl.a. skyldes forstyrrelser i forsyningskæderne, chipmangel og den aktuelle mangel på delkomponenter pga. invasionen i Ukraine, betyder dels, at de aktuelle registreringer er præget af handler indgået for ½-1 år siden, dels at de lange leveringstider sandsynligvis vil fortsætte. Det understøttes af de nyeste tal for bilhandlens ordrebeholdning hos leverandører i Konjunkturbarometret for detailhandlen, der indikerer stigende leveringsproblemer i 2021. Parallelt hermed indikerer den negative udvikling siden medio 2021 i tallene for anskaffelse af større forbrugsgoder i Forbrugerforventningsundersøgelsen, at nedgangen i registreringer også er drevet af faldende købelyst. De faldende registreringstal udtrykker derfor en kombination af faldende købelyst og leveringsproblemer for producenterne/forhandlerne, der tog deres begyndelse i 2021. Se mere om Bilbranchens egen vurdering af den aktuelle situation.

Tilgangen i de seneste 12 måneder faldt

Den samlede tilgang af nye biler i perioden april 2021 - marts 2022 var på 176.900 hvilket var 8,9 pct. lavere end i den foregående 12 måneders periode. Tilgangen til husholdningerne faldt med 15,7 pct. til 99.900 biler, mens den steg med 1,8 pct. i erhvervene til 77.000. De benzin- og dieseldrevne biler gik 28,9 pct. tilbage i forhold til de foregående 12 måneder, mens elbilerne steg med 84,9 pct. og pluginhybriderne med 62,2 pct.

Elbilerne udgjorde fortsat 17 pct. af de nye biler

2.600 elbiler udgjorde i marts 2022 17,3 pct. af de nye personbiler opgjort i faktiske tal mod 16,8 pct. i februar. Husholdningerne stod for 1.800 elbiler, og det svarer til 25,4 pct. af deres nye biler mod 22,8 pct. i februar. Elbilandelen i erhvervene var 10,0 pct. i marts mod 9,9 pct. i februar.

Pluginhybriderne udgjorde med 2.600 biler i marts 17,7 pct. af de nye biler mod 16,7 pct. i februar. 1.100 heraf gik til husholdningerne, hvilket svarer til 16,0 pct. af deres nye biler mod 15,8 pct. i februar. De resterende 1.500 biler gik til erhvervene svarende til 19,3 pct. af deres tilgang i marts 2022 mod 17,6 pct. i februar.

Andelen af nye elbiler og pluginhybrider er steget kraftigt siden 2021

Samlet set udgjorde elbilerne og pluginhybriderne i perioden april 2021 - marts 2022 37,5 pct. af de nye biler mod 20,0 pct. i de foregående 12 måneder. For husholdningernes vedkommende var det 42,0 pct. mod 22,3 pct. I erhvervene var det 31,6 pct. mod 16,2 pct.

Tilgangen af nye personbiler fordelt på drivmiddelKilde: www.statistikbanken.dk/bil51

Nye kommunefordelte tabeller i Statistikbanken

Der offentliggøres hver måned tabeller i Statistikbanken med fordelinger af nyregistreringer og bestand af person- og varebiler på brugernes kommune, brugernes sektor (husholdning eller erhverv) samt køretøjernes drivmiddel. Tabellerne indeholder tal fra januar 2018 og frem. Tabellen med nyregistreringer findes i www.statistikbanken.dk/bil53, mens bestanden findes i www.statistikbanken.dk/bil54.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2021

2022

 

2021/2022

 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

 

Jan.-mar./
okt.-dec.

Mar./
feb.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

14280

13648

18466

10480

11580

11110

 

-28,5

-4,1

I husholdningerne

8006

7293

12246

4889

5516

5370

 

-42,7

-2,6

I erhvervene

6274

6355

6220

5591

6064

5740

 

-7,7

-5,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

Marts

Æn-
dring

 

Apr. 2020
- mar. 2021

Apr. 2021
- mar. 2022

Æn-
dring

 

2021

2022

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

23871

14757

-38,2

 

194186

176920

-8,9

Benzin

13869

7893

-43,1

 

115280

88588

-23,2

Diesel

3249

1689

-48,0

 

40072

21932

-45,3

El

2059

2555

24,1

 

15062

27846

84,9

Pluginhybrid mv.

4694

2620

-44,2

 

23772

38554

62,2

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

11108

5346

-51,9

 

89992

77424

-14,0

Privatleasing

2756

1642

-40,4

 

28589

22497

-21,3

Samlet tilgang

13864

6988

-49,6

 

118581

99921

-15,7

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

12763

9411

-26,3

 

104194

99496

-4,5

Ikke-leasingbiler (a)

2350

1501

-36,1

 

17930

16600

-7,4

Til leasing

10413

7910

-24,0

 

86264

82896

-3,9

Erhvervsleasing (b)

7657

6268

-18,1

 

57675

60399

4,7

Samlet tilgang (a+b)

10007

7769

-22,4

 

75605

76999

1,8

Erhvervskøretøjer i alt

4242

3452

-18,6

 

35512

35495

0,0

Varebiler

3770

2888

-23,4

 

31528

30559

-3,1

Lastbiler

246

207

-15,9

 

2005

2049

2,2

Sættevognstrækkere

194

313

61,3

 

1550

2184

40,9

Busser

32

44

37,5

 

429

703

63,9

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
11.110
marts 2022
-4,1 %
februar til marts 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

12. april 2022 - Nr. 127

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. maj 2022

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation