Gå til sidens indhold

Fald i antal konkurser og tabte job

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
211
juli
÷19,9 %
fra juni til juli

Konkurser juli 2022

Der var 211 erklærede konkurser i juli blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 19,9 pct. færre end i juni. Konkurserne medførte 1.044 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 40,1 pct. færre end i juni. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i perioden maj-juli var 11,0 pct. højere end i februar-april, mens jobtabet var 19,0 pct. højere.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer som tidlige indikatorer

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer giver gode indikationer på, hvad der kan forventes af konkurserklæringer i de kommende måneder, og de hjælper med at isolere aktuelt betingede udviklinger i de nyeste konkurstal fra tidligere begivenheder. Se mere herom i Nyt fra Danmarks Statistik 2022:118

De foreløbigt indkomne konkursbegæringer i juli indikerer omkring 370 konkurser i august. Det er uvist hvor mange begæringssager i juli, der endnu ikke er blevet oprettet, men erfaringsmæssigt vil ca. 90 pct. heraf ende med en konkurs.

Tvangsopløsninger, konkursbegæringer og konkurserKilde: www.statistikbanken.dk/konk11e samt særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Erklærede konkurser i juli i faktiske tal

Det totale antal erklærede konkurser i juli var på 477 opgjort i faktiske tal. 105 heraf stammer fra tvangsopløsninger i april.

Af de 477 konkurser var 184 eller 39 pct. i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. 71 af disse konkurser var virksomheder med momslån. Se mere om moms- og A-skattelån i Nyt fra Danmarks Statistik nr. 109.

De resterende 293 konkurser var i såkaldte nulvirksomheder, der ikke havde ansatte og kun en mindre omsætning.

Region Hovedstaden stod for 41 pct. af de tabte job

Der blev tabt 1.044 job ved de 477 erklærede konkurser i juli mod 1.743 tabte job i juni. Der er ingen enkelte konkurser med over 50 tabte job. I maj-juli blev i alt 3.735 job ramt af konkurs mod 3.138 i februar-april. Region Hovedstaden stod for 41 pct. af de tabte job i juli, mens Region Sjælland stod for 20 pct. og Region Syddanmark for 19 pct. Region Midtjylland stod for 15 pct. og Region Nordjylland for 5 pct.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - juli 2022

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

68859

31535

45,8

111

92

Aktive virksomheder

7770

4278

55,1

110

72

Nulvirksomheder

61089

27257

44,6

111

94

1 Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2021

2022

 

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

 

antal konkurser

Sæsonkorrigerede i alt

494

349

491

742

585

611

579

460

738

680

805

659

591

Heraf i aktive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virksomheder

152

109

179

219

196

195

178

167

245

203

208

263

211

Faktiske i alt

454

194

385

774

795

981

447

363

970

729

833

630

477

Landbrug, skovbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og fiskeri

8

3

6

7

10

14

7

6

13

10

8

7

3

Industri, råstofindvinding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og forsyningsvirksomhed

30

6

14

31

41

43

24

24

33

23

35

27

33

Bygge og anlæg

74

34

77

115

112

129

74

59

128

103

108

137

77

Handel og transport mv.

122

56

116

217

220

243

129

120

266

201

224

186

121

Ejendomshandel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og udlejning

10

5

11

25

18

19

6

5

23

21

20

12

16

Erhvervsservice

81

35

71

139

147

182

81

70

170

119

153

104

92

Øvrige brancher, ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uoplyste

128

55

89

240

246

351

125

79

337

251

285

157

135

Uoplyst aktivitet

1

-

1

-

1

-

1

-

-

1

-

-

-

Hovedstaden

230

81

182

448

452

626

208

133

578

394

512

259

234

Sjælland

60

22

45

78

84

86

46

62

95

53

83

77

62

Syddanmark

64

21

54

79

47

75

60

73

115

66

87

87

59

Midtjylland

69

50

64

117

173

155

105

63

134

173

121

164

89

Nordjylland

31

20

40

52

39

39

28

32

48

43

30

43

33

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

788

331

1248

808

1232

694

555

669

1076

1393

948

1743

1044

Hovedstaden

195

79

555

321

594

271

132

213

282

430

390

510

426

Sjælland

83

24

184

55

221

63

106

224

270

108

73

366

204

Syddanmark

145

10

191

133

129

93

96

107

249

313

166

283

203

Midtjylland

285

70

178

154

177

218

191

85

160

451

214

512

156

Nordjylland

80

148

140

145

111

49

30

40

115

91

105

72

55

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
211
juli
÷19,9 %
fra juni til juli

Nyt fra Danmarks Statistik

5. august 2022 - Nr. 269

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. september 2022

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation