Gå til sidens indhold

46.200 virksomheder skal tilbagebetale coronalån

Rentefrie coronalån 2020-2021

Lidt over 46.200 virksomheder - eller 15 pct. af samtlige aktive virksomheder - skal tilbagebetale næsten 22,2 mia. kr. i rentefri moms- og A-skattelån pr. 1. april 2022 til SKAT - de såkaldte coronalån. De ti branchegrupper, der har optaget de største lånebeløb, står for næsten 40 pct. af det samlede lånebeløb. Restauranter topper med lidt over 1,3 mia. kr. i lånebeløb - eller 6 pct. af det samlede beløb. Næsten 3.900 restauranter eller en tredjedel af samtlige virksomheder i branchen har optaget lån. Restauranter er også den branchegruppe, der har modtaget den største støtte fra COVID-19-hjælpepakkerne vedr. lønkompensation, faste omkostninger eller mistet omsætning. Mere information om COVID-19-hjælpepakkerne kan findes i Danmarks Statistiks analyse: COVID-19 Hvad har virksomhederne modtaget i samlet kompensation.

Top-10 over branchegrupper med den største andel af lånKilde: SKATs datasæt over virksomheder med optagne coronalån og Det Erhvervsstatistiske Register

45 pct. af virksomhederne indenfor detailhandel med beklædning optog lån

Af de ti brancher, der har modtaget de største lånebeløb, er det - ud over restauranter - kun engroshandel med tekstiler og husholdningsudstyr (26,6 pct. af virksomhederne i branchegruppen), detailhandel med tekstiler og husholdnings-udstyr mv. (24,4 pct.), og anden engroshandel (22,7 pct.), der ligger over landsgennemsnittet på 15 pct. af samtlige virksomheder, der har optaget coronalån. Detailhandel med beklædning og fodtøj er den branchegruppe, hvor relativt flest virksomheder (45 pct.) har optaget rentefrie coronalån. Top 10-branchelisten udgøres derudover af branchegrupper som landbrug og gartneri samt brancher inden for bygge og anlæg, der i mindre grad har været påvirket af COVID-19 restriktioner, fx tvunget nedlukning. En væsentlig årsag til de store lånebeløb for disse brancher er, at de repræsenterer en betydelig del af det samlede antal virksomheder i Danmark.

De fleste virksomheder ligger i Østjylland, Byen København og Sydjylland

Den største andel af de 46.200 virksomheder, der har modtaget de rentefri lån, er beliggende i landsdelen Østjylland (7.087 virksomheder eller 15,3 pct.), efterfulgt af Byen København (14,5 pct.) og Sydjylland (12,8 pct.). I forhold til den samlede bestand af reelt aktive virksomheder, så er der især mange virksomheder i landsdelene Bornholm, Nordjylland og Vestjylland, som har optaget rentefri moms- og A-skattelån. Det er et anderledes mønster end for COVID-19-hjælpepakkerne, hvor det især var virksomheder beliggende i landsdelene Byen København, Østjylland og Sydjylland, der modtog kompensation.

Andel af virksomheder, der har optaget lån, i forhold til bestanden af virksomhederKilde: SKATs datasæt over virksomheder med optagne coronalån og Det Erhvervsstatistiske Register

Østjylland står for 16,3 pct. af det samlede lånebeløb

Hvad angår de lånte beløb, så er det de samme landsdele, der ligger øverst. Virksomhederne i Østjylland står for 16,3 pct. af det samlede lånebeløb, efterfulgt af Byen København (14,7 pct.) og Sydjylland (13,5 pct.). Den geografiske fordeling er således betydeligt anderledes end for COVID-19-hjælpepakkerne. Næsten 33 pct. af kompensationsbeløbene blev givet til virksomheder beliggende i Byen København, mens virksomhederne i Østjylland har modtaget lidt under 12 pct. af den samlede kompensation fra hjælpepakkerne vedr. lønkompensation, faste omkostninger eller mistet omsætning.

Virksomhedernes lån fordelt på lånetyperKilde: SKATs datasæt over virksomheder med optagne coronalån og Det Erhvervsstatistiske Register

82 pct. har kun optaget lån for det svarede momsbeløb

Lidt over 37.800 virksomheder - eller næsten 82 pct. af de virksomheder, som har optaget lån - har kun optaget lån for det svarede momsbeløb. Disse virksomheder repræsenterer samtidigt 66 pct. af det samlede, forfaldne lånebeløb. De lidt over 5.800 virksomheder, der har optaget begge lånetyper, står for 26 pct. af det optagne lånebeløb.

Nyt fra Danmarks Statistik

30. marts 2022 - Nr. 109

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt