Gå til sidens indhold

Stor stigning i antal konkurser og tabte job i marts

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
242
marts
47,4 %
fra februar til marts

Konkurser marts 2022

Der var 242 erklærede/kundgjorte konkurser i marts blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 47,4 pct. flere end i februar. Konkurserne medførte 1.076 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 60,8 pct. flere end i februar. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i første kvartal var 6,4 pct. lavere end i fjerde kvartal sidste år, mens jobtabet var 15,9 pct. lavere. Selv om knap halvdelen af alle konkurserne i marts stammer fra det store antal tvangsopløsninger i januar, er der en relativ stor og aktuel stigning i konkurserne i aktive virksomheder, se senere i artiklen.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer som tidlige indikatorer

Konkursens natur som det juridiske endepunkt for en i nogle tilfælde langvarig økonomisk nedgang i en virksomhed gør, at der kan sættes spørgsmålstegn ved, i hvor høj grad tallene for erklærede konkurser reflekterer de aktuelle konjunkturforhold. I det lys er det interessant, at tvangsopløsningerne og konkursbegæringerne, som forekommer tidligere i mange konkursforløb, dels giver nogle gode indikationer på, hvad der delvist kan forventes af konkurserklæringerne i månederne efter, dels hjælper med at isolere aktuelt betingede udviklinger i de nyeste konkurstal fra tidligere begivenheder. 

For tvangsopløsningernes vedkommende er erfaringen, at ca. 44 pct. ender med en konkurs efter i gennemsnit 112 dage. En fin korrelation mellem tvangsopløsningerne og konkursbegæringerne peger samtidig på, at en del af konkursbegæringerne kan forklares med tvangsopløsningerne tre måneder forinden.

En anden tilgang er at se på alle konkursbegæringerne i forhold til alle erklærede konkurser. Her gælder det dels, at ca. 90 pct. af begæringerne ender i en konkurs, dels at begæringerne forekommer ca. én måned før konkurserklæringerne.

Aktuelt må det således forventes, at alene 'udestående' konkurser fra tvangsopløsningerne i januar og februar vil påvirke konkurstallene for april og maj med omkring 900 konkurser. Konkursbegæringerne i marts indikerer på tilsvarende vis omkring 720 konkurser i april.

Tvangsopløsninger, konkursbegæringer og konkurserKilde: www.statistikbanken.dk/konk11e samt særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Erklærede konkurser i marts

Det totale antal erklærede konkurser i marts var på 970 opgjort i faktiske tal, og det er mere end en fordobling i forhold til gennemsnittet af januar og februar. Det skal dog bemærkes, at 467 heraf stammer fra det ekstraordinært store antal tvangsopløsninger i januar, og at 451 af konkurserne var i iværksættervirksomheder.

Af de 970 konkurser var 288 eller 30 pct. i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. 46 af konkurserne stammer fra tvangsopløsninger i januar. Af de 288 aktive var 212 anpartsselskaber, 37 enkeltmandsvirksomheder og 21 var iværksætterselskaber.

De resterende 682 konkurser var i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning. 421 af konkurserne stammer fra tvangsaopløsninger i januar. 215 af nulvirksomhederne var anpartsselskaber, mens 430 var iværksætterselskaber.

Stigningen i antallet af konkurser ramte samtlige brancher, og antalsmæssigt er det især branchegrupperne bygge og anlæg, detailhandel, restauranter, imformation og kommunikation, finansiering og forsikring samt erhvervsservice, der havde mange konkurser i marts.

Hovedstaden og Region Sjælland stod hver for en fjerdel af de tabte job

Der blev tabt 1.076 job ved de 970 erklærede konkurser i marts mod 669 tabte job i februar. Region Hovedstaden stod for 26 pct. af de tabte job, mens Region Sjælland stod for 25 pct. og Region Syddanmark for 23 pct. Region Midtjylland stod for 15 pct. og Region Nordjylland for 11 pct.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - marts 2022

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

67814

29845

44,0

112

93

Aktive virksomheder

7600

4087

53,8

111

72

Nulvirksomheder

60214

25758

42,8

112

94

1 Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2021

2022

 

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

 

antal konkurser

Sæsonkorrigerede i alt

711

614

522

537

475

350

487

720

578

595

567

483

757

Heraf i aktive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virksomheder

180

161

151

164

149

109

181

232

196

195

178

164

242

Faktiske i alt

866

590

508

486

454

194

385

774

795

981

447

363

970

Landbrug, skovbrug og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fiskeri

15

8

7

12

8

3

6

7

10

14

7

6

13

Industri, råstofindvinding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og forsyningsvirksomhed

34

17

16

22

30

6

14

31

41

43

24

24

33

Bygge og anlæg

126

83

68

82

74

34

77

115

112

129

74

59

128

Handel og transport mv.

231

172

126

132

122

56

116

217

220

243

129

120

266

Ejendomshandel og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udlejning

17

12

12

15

10

5

11

25

18

19

6

5

23

Erhvervsservice

182

136

191

92

81

35

71

139

147

182

81

70

170

Øvrige brancher, ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uoplyste

261

162

88

131

128

55

89

240

246

351

125

79

337

Uoplyst aktivitet

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

Hovedstaden

474

297

179

216

230

81

182

448

452

626

208

133

578

Sjælland

82

57

53

67

60

22

45

78

84

86

46

62

95

Syddanmark

109

121

152

73

64

21

54

79

47

75

60

73

115

Midtjylland

140

75

91

87

69

50

64

117

173

155

105

63

134

Nordjylland

61

40

33

43

31

20

40

52

39

39

28

32

48

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

740

606

733

431

788

331

1248

808

1232

694

555

669

1076

Hovedstaden

297

201

275

152

195

79

555

321

594

271

132

213

282

Sjælland

104

70

106

70

83

24

184

55

221

63

106

224

270

Syddanmark

59

100

63

105

145

10

191

133

129

93

96

107

249

Midtjylland

119

152

251

76

285

70

178

154

177

218

191

85

160

Nordjylland

161

83

38

28

80

148

140

145

111

49

30

40

115

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
242
marts
47,4 %
fra februar til marts

Nyt fra Danmarks Statistik

7. april 2022 - Nr. 118

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. maj 2022

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation