Gå til sidens indhold

Byggebeskæftigelsen fastholdt højt niveau

Beskæftigede ved bygge og anlæg 3. kvt. 2022

Byggebeskæftigelsen var i tredje kvartal på 195.200 personer og fastholder dermed sit niveau. Efter næsten uafbrudt vækst siden 2013 faldt byggebeskæftigelsen i foråret 2020, hvor også byggeriet kortvarigt var ramt af COVID-19 restriktioner. Dette fald blev indhentet i slutningen af 2020, hvorefter byggebeskæftigelsen er steget yderligere i 2021 til det nuværende niveau. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.

Beskæftigede inden for bygge og anlæg, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/byg1

Forventninger om faldende beskæftigelse de kommende tre måneder

Det seneste Konjunkturbarometer for erhvervene september 2022 viser, at byggeriet har lave forventninger til fremtiden. Blandt andet at 20 pct. af virksomhederne indenfor bygge og anlæg forventer faldende beskæftigelse de kommende tre måneder, mens 7 pct. forventer stigende beskæftigelse. Derudover ses det, at andelen af virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft er svagt faldende og ligger på 36 pct. Denne andel var højest i september 2021, hvor den toppede med 48 pct.

Omsætningen steg i andet kvartal i forhold til samme kvartal sidste år

I faktiske tal udgjorde omsætningen inden for bygge- og anlæg 96,5  mia. kr. i andet kvartal 2022, hvilket er en stigning på 13 pct. i forhold til andet kvartal 2021. Opdeles stigningen fra andet kvartal 2021 til andet kvartal 2022 på de enkelte arbejdstyper, så steg anlægsvirksomhed med 19 pct., nybyggeri steg med 15 pct., mens reparation og vedligeholdelse steg med 9 pct. Tallene er opgjort i løbende priser og kan derfor afspejle den senere tids betydelige prisstigninger.

Omsætning inden for bygge og anlæg efter arbejdstypeKilde: www.statistikbanken.dk/bygoms1

Beskæftigede inden for bygge og anlæg fordelt på brancher

 

Bygge-
entrepre-
nører
 

Anlægs-
entrepre-
nører
 

El-
instal-
latører
 

Vvs-
instal-
latører
 

Tømrer-
mestre

 

Maler-
og glar-
mestre
 

Murer-
mestre

 

Anden
bygge- og
anlægs-
virks.

I alt


 

 

faktiske tal, 1.000 personer

3. kvt. 2021

28,1

16,6

30,9

19,2

42,2

15,6

12,4

23,0

188,0

4. kvt. 2021

29,0

17,1

31,3

19,0

43,0

15,5

13,1

23,8

191,8

1. kvt. 2022

29,5

17,0

31,8

19,0

43,4

15,4

13,1

23,2

192,2

2. kvt. 2022

29,6

17,0

31,9

19,3

43,5

15,4

13,3

24,0

193,9

3. kvt. 2022

29,8

17,3

32,1

19,7

43,7

15,5

13,1

24,1

195,4

 

pct. i forhold til samme kvartal året før

3. kvt. 2022

6,0

4,7

3,9

2,8

3,5

-0,5

5,5

4,6

3,9

 

sæsonkorrigeret, 1.000 personer

3. kvt. 2021

28,2

16,4

30,9

19,1

42,1

15,3

12,4

22,9

187,3

4. kvt. 2021

28,7

16,8

31,2

18,9

42,5

15,5

12,8

23,4

189,7

1. kvt. 2022

29,7

17,7

31,8

19,2

43,5

15,8

13,2

23,8

194,7

2. kvt. 2022

29,6

16,8

32,0

19,4

43,8

15,4

13,3

23,9

194,2

3. kvt. 2022

29,9

17,2

32,2

19,6

43,7

15,2

13,4

24,0

195,2

 

sæsonkorrigeret, pct. i forhold til foregående kvartal

3. kvt. 2022

1,2

2,4

0,5

0,6

-0,3

-1,0

0,6

0,6

0,5

Kilde: www.statistikbanken.dk/byg1

Nyt fra Danmarks Statistik

17. oktober 2022 - Nr. 351

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. januar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal beskæftigede inden for privat bygge- og anlægsaktivitet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation