Gå til sidens indhold

Lønmodtagerbeskæftigelsen faldt med 5.000 i juli

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) juli 2022

Efter 17 måneder med stigende lønmodtagerbeskæftigelse faldt antallet af lønmodtagere i juli med 5.000. Det svarer til et fald på 0,2 pct. I juli var der 2.953.000 personer med lønmodtagerjob, når der er taget højde for almindelige sæsonbevægelser. Faldet i lønmodtagerbeskæftigelsen skyldes et fald på 5.000 personer i sektoren offentlig forvaltning og service. Antallet af lønmodtagere i virksomheder og organisationer, der havde de største stigninger i de foregående 17 måneder, var i juli på samme niveau som måneden før. Faldet i offentlig forvaltning og service skyldes hovedsageligt et fald i antallet af lønmodtagere på det statslige undervisningsområde, herunder universiteter. Området har de seneste par år været præget af store udsving. Med denne udgivelse revideres statistikken tilbage til 2019, idet bl.a. periodiseringen af ind- og udbetalinger af feriepenge med overgangen til den nye ferielov nu er behandlet konsistent fra og med 2021. Se beskrivelsen af revisionen under Særlige forhold neden for.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Udvikling i lønmodtagerbeskæftigelsen under og efter COVID-19

I juli 2022 var der 151.000 flere lønmodtagere sammenlignet med umiddelbart inden den første COVID-19-nedlukning i foråret 2020. I syv brancher var der mere end 10.000 flere lønmodtagere i juli sammenlignet med februar 2020. I branchen sundhed og socialvæsen var der 30.000 flere lønmodtagere i juli sammenlignet med februar 2020. Det svarer til en stigning på 5,8 pct. I branchen videnservice er antallet af lønmodtagere steget med 21.000 lønmodtagere, svarende til en stigning på 13,4 pct. I branchen handel var der i juli 19.000 flere lønmodtagere end før COVID-19 og i bygge og anlæg var der 16.000 svarende til 9,6 pct. flere lønmodtagere i juli sammenlignet med februar 2020. I branchen industri var der 4,8 pct. flere lønmodtagere i juli, svarende til 15.000 personer. I både hoteller og restauranter og i information og kommunikation var der 12.000 flere lønmodtagere i juli sammenlignet med før COVID-19. I to brancher - undervisning og råstofindvinding var der lidt færre lønmodtagere i juli 2022 end i februar 2020.

Udvikling i antallet af personer med lønmodtagerjob efter branche. Juli 2022 ift. februar 2020, sæsonkorrigeret*.Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret

 

Februar
2020
 

Juni
2022*
 

Juli 2022*

 

Udvikling
feb. 2020
- juli 2022

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

i pct.

I alt

2801852

2957514

2952728

-0,2

150876

5,4

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42533

42442

42542

0,2

9

0,0

Råstofindvinding

4466

4080

4073

-0,2

-393

-8,8

Industri

309466

324295

324441

0,0

14975

4,8

Energiforsyning

11166

12224

12370

1,2

1204

10,8

Vandforsyning og renovation

11912

13382

13471

0,7

1559

13,1

Bygge og anlæg

168969

185224

185154

0,0

16185

9,6

Handel

437328

456620

456323

-0,1

18995

4,3

Transport

142222

143745

143401

-0,2

1179

0,8

Hoteller og restauranter

120676

131442

132301

0,7

11625

9,6

Information og kommunikation

112128

124587

124299

-0,2

12171

10,9

Finansiering og forsikring

84054

87285

87189

-0,1

3135

3,7

Ejendomshandel og udlejning

41373

44573

44477

-0,2

3104

7,5

Videnservice

153620

173372

174162

0,5

20542

13,4

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

155895

163604

163463

-0,1

7568

4,9

Offentlig administration, forsvar og politi

148584

155822

156352

0,3

7768

5,2

Undervisning

224888

229674

223971

-2,5

-917

-0,4

Sundhed og socialvæsen

511016

541235

540717

-0,1

29701

5,8

Kultur og fritid

57880

59188

59258

0,1

1378

2,4

Andre serviceydelser mv.

63217

64258

64273

0,0

1056

1,7

Uoplyst aktivitet

459

463

490

..

..

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret

 

Februar
2020
 

Juni
2022*
 

Juli 2022*

 

Udvikling
feb. 2020
- juli 2022

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

i pct.

I alt

2801852

2957514

2952728

-0,2

150876

5,4

Offentlig forvaltning og service

834862

868006

862891

-0,6

28029

3,4

Virksomheder og organisationer1

1966532

2089020

2089324

0,0

122792

6,2

Uoplyst sektor

459

488

513

..

..

..

*Foreløbige tal.
1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Revisioner for periodisering af feriepenge

Med ferielovgivningen, som trådte i kraft 1. september 2020, kan arbejdsgivere under visse betingelser vælge, at feriepenge først registreres og beskattes ved udbetaling (bruttoordning). I eIndkomstregistret, som er den primære kilde til lønmodtagerbeskæftigelsen, indgik de udbetalte feriepenge før denne udgivelse i lønnen ved afholdelse (udbetaling) for lønmodtagere, der er omfattet af bruttoordningen. Det betyder, at der blev registreret et job ved udbetalingen, også selv om ansættelsesforholdet er ophørt.

Fra og med denne udgivelse indgår feriepengene som en del af en varslet revision af statistikken korrekt fra og med januar 2021, idet feriepengene nu registreres på optjeningstidspunktet. Dette svarer til den praksis, der var med den gamle ferielov, og som fortsat anvendes for de job, der ikke er omfattet af bruttoordningen. Før revisionen korrigerede Danmarks Statistik for efterbetalinger af feriepenge ved at fjerne en række job i statistikken, hvor der med stor sikkerhed var tale om feriepengeudbetalinger. Med denne revision er periodiseringen af feriepenge indarbejdet i eIndkomstregistret, og dermed sker periodiseringen konsistent og mere korrekt.   

Med revisionen bliver antallet af lønmodtagere i faktiske tal mellem 1.000 og 10.000 personer lavere i de enkelte måneder fra 2021 og frem. Revisionerne er størst i andet halvår 2021, mens de er relativt små i første halvår 2021 og 2022. I april, maj og juni 2022 er der mellem 1.000 og 2.000 personer færre end opgjort i forbindelse med udgivelsen af statistikken for juni. Se notatet Revisioner i periodiseringen af feriepenge vedrørende størrelsen på revisionerne.

Ud over revisionerne vedrørende periodisering af feriepenge er der foretaget nogle kvalitetsforbedringer vedrørende perioden 2019-2021, som har betydning for fordelinger på branche- og sektorfordeling mv. men ikke for de overordnede tal.

                            

Nyt fra Danmarks Statistik

23. september 2022 - Nr. 324

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. oktober 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation