Gå til sidens indhold

Underretninger om børn og unge er stabiliseret

Underretninger om børn og unge 2021

Antallet af børn og unge mellem 0-17 år, der er underrettet om, har været stabilt de seneste år, med 79.000 i 2019, 77.300 i 2020 og 78.200 i 2021. Dette adskiller sig fra de foregående år, hvor antallet af underretninger var støt stigende. Ses antallet af 0-17-årige (bemærk, at der underrettes også om ufødte, hvilket ikke medregnes her), der underrettes om, i forhold til alle 0-17-årige i Danmark, ses den samme tendens til, at antallet af børn og unge, der underrettes om, er stabiliseret. I 2017 blev der underrettet om 5,5 pct. af de 0-17-årige, i 2018 var det 5,9 pct. og i 2019, 2020 og 2021 var det hhv. 6,3 pct., 6,2 pct. og 6,2 pct. Antallet af underretninger i 2021 er på samme niveau som i 2019, som i begge år var på 138.000, før covid-19 epidemien ramte Danmark. I 2020 var antallet af underretninger på 136.000. I gennemsnit underrettes der 1,7 gang om hvert barn eller ung, der underrettes om.

Antal underretninger og antal børn og unge, der er underrettet om en eller flere gangeKilde: www.statistikbanken.dk/und1 og und2

Fordelingen af hvem der underretter om børn og unge ændrer sig over tid

De fleste underretninger til kommunerne om børn og unge kommer fra landets skoler og sundhedsvæsenet. Mens antallet af underretninger fra skolerne steg fra 26.400 i 2017 til 27.000 i 2021, steg antallet af underretninger fra sundhedsvæsenet fra 19.200 i 2017 til 26.700 i 2021. Andelen af underretninger fra sundhedsvæsenet går fra at udgøre 16,2 pct. i 2017 til at udgøre 19,3 pct. af underretningerne i 2021.  Andelen af underretninger fra politi eller domstol steg også, mens underretninger fra kategorien Andre ikke fylder så meget i 2021 som tidligere.

Antallet af underretninger fra sundhedsvæsnet i 2020 og 2021 ser ud til at følge den stigende udviklingen fra før covid-19, hvorimod udviklingen ser ud til at være mere stabiliseret for underretninger fra skoler, politi eller domstol, og kommunal forvaltning.

Antal underretninger pr år opdelt efter underretterneKilde: www.statistikbanken.dk/und1

Årsag til underretning afhænger af hvem, der underretter

Politiet og domstole underretter først og fremmest, når det gælder kriminalitet. Den primære årsag til underretninger fra både skoler og sundhedsvæsen er bekymrende adfærd hos barnet. Bekymrende adfærd hos forældre er ofte en årsag til en underretning hos alle tre instanser.

Årsager til underretning. 2021

 

Skole
 

Sundheds-
væsen

Politi eller
domstol

Øvrige
 

 

antal

Underretninger fra underretter i alt

27024

26657

18121

66297

 

pct.

Misbrug hos barn, ung

1,0

1,7

1,8

1,1

Kriminalitet hos barn, ung

0,8

0,2

20,6

1,5

Skoleproblemer hos barn, ung fx fravær

22,8

4,1

0,2

2,1

Anden bekymrende adfærd hos barn, ung fx
udadreagerende adfærd

26,5

22,2

12,1

13,8

Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne hos barn, ung

2,8

11,5

0,3

1,9

Sundhedsforhold hos barn, ung

5,6

13,2

1,8

5,0

Overgreb mod barn, ung fx seksuelt eller voldeligt

8,5

2,6

3,8

7,1

Anden form for omsorgssvigt over for barn, ung

4,7

3,6

5,6

9,1

Misbrug hos forældre

1,5

4,7

7,9

6,5

Kriminalitet hos forældre

0,2

0,2

4,7

0,7

Anden bekymrende adfærd hos forældre

11,7

13,7

15,5

21,9

Betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne hos forældre

0,8

9,0

1,4

2,8

Højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne

3,4

3,3

12,1

8,8

Utilstrækkelig omsorg fra forældre

5,7

4,6

4,8

9,9

Fogedsag, hjemløshed eller udsættelse fra bolig

0,1

0,2

2,6

2,1

Andet

3,8

5,4

4,7

5,7

Anm.: For hver underretning kan der godt være angivet flere årsager, så totalt antal årsager summerer op til mere end totalt antal underretninger.
Kilde: www.statistikbanken.dk/und3 og und1

Nyt fra Danmarks Statistik

27. september 2022 - Nr. 326

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. juli 2023

Kontakt

Kilder og metode

En underretning er det skriftlige dokument, som en borger sender til kommunen, og som omhandler borgerens bekymring omkring et barn 0-17 år eller et ufødt barns trivsel eller udvikling. Statistikken omfatter data for 2015-2021 fra landets kommuner, der har indsendt og godkendt data om underretninger.  

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation