Gå til sidens indhold

Lille stigning i indvindingen af råstoffer på land

Råstofindvinding på land 2021

I 2021 blev der indvundet 33,8 mio. m3 råstoffer i de danske grusgrave, stenbrud, kalkbrud og tørvemoser. Det er en lille stigning på 1,6 pct. og højeste niveau siden finanskrisen. Langt størstedelen af indvindingen, nemlig 82 pct., består af sand, grus og sten. Kalk og kridt tegner sig for knap 10 pct.

Råstoffer indvundet på landKilde: www.statistikbanken.dk/rst01

Jylland dominerer

70 pct. af indvindingen af råstoffer finder sted i Jylland, mens knap en fjerdedel er indvundet i det østlige Danmark. Kun en mindre del af råstofferne, 6 pct., bliver indvundet på Fyn. Kommunen med mest indvinding er dog ikke jysk, idet Roskilde på Sjælland står for næsten 10 pct. af den samlede indvinding. Derefter kommer de jyske kommuner Aalborg, Aabenraa og Silkeborg med hhv. 9, 8 og 6 pct.

Omsætning i branchen

Branchen indvinding af grus og sten omsatte i 2021 for 3,8 mia. kr. Det er en stigning på 9 pct. sammenlignet med 2020. Branchen indvinding af olie og gas er betydeligt større med en omsætning i 2021 på 12,4 mia. kr. Endelig er der branchen service til råstofindvending, som i 2021 omsatte for 2,1 mia. kr. Tabellen nedenfor og første figur omfatter ikke olie og gas. Se flere nøgletal fordelt på brancher i www.statistikbanken.dk/oms5.

Omsætning i brancher med indvinding af råstofferKilde: www.statistikbanken.dk/oms5

Udtjente grusgrave genopstår som naturområder og smukke badesøer

I nogle byer, fx i Sengeløse i Høje-Taastrup Kommune, er grusgrave efter lukning blevet til naturområder til stor glæde for borgerne med mulighed for at svømme, fiske, overnatte i shelters og gå tur med hunden. Læs mere på Udtjent grusgrav bliver grøn oase i Høje-Taastrup.

Råstofindvinding på land fordelt på råstoftyper

 

I alt

 

Sand,
grus og
sten

Kvarts-
sand
 

Granit

 

Ler

 

Ekspan-
derende
ler

Moler

 

Kalk
og
kridt

Tørv og
sphag-
num

Andre
rå-
stoffer1

 

1.000 m3

2011

27921

23017

297

202

377

244

201

2362

200

1022

2012

25330

20677

297

176

323

196

177

2423

152

909

2013

25069

20395

244

146

337

225

205

2571

154

787

2014

25606

21457

262

134

308

217

190

2610

192

235

2015

27808

23647

298

140

378

198

204

2549

156

239

2016

28886

24361

326

139

504

194

183

2705

163

311

2017

30560

25497

348

170

492

266

176

2864

107

640

2018

31051

25379

339

322

639

258

159

2958

213

783

2019

29847

24811

372

140

476

261

174

2850

103

660

2020

33216

27715

461

105

571

261

184

3120

165

635

2021

33750

27814

526

279

534

607

193

3130

165

502

 

2021 i pct.

Øerne

23,3

24,1

0,0

100,0

4,7

45,8

0,0

14,2

0,0

27,5

Fyn

6,3

7,0

0,4

0,0

18,7

1,3

0,0

0,0

0,0

13,5

Jylland

70,4

68,9

99,6

0,0

76,2

52,9

100,0

85,8

100,0

59,2

1 Andre råstoffer omfatter brunkul, sandsten, muld, råjord og fyldjord, ildfast ler, skifer, klæg, kalksten og anden indvinding.
Kilde: www.statistikbanken.dk/rst01

Nyt fra Danmarks Statistik

20. juni 2022 - Nr. 221

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. juni 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er eksklusive tal for indvindingen af salt, olie og gas

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation