Gå til sidens indhold

Nedgang i kulturbrancherne i 2020

Generel firmastatistik 2020

Branchegruppen kultur og fritid havde 7.494 firmaer med et antal ansatte svarende til 26.952 årsværk i 2020. Det var en nedgang i antal firmaer på 3,6 pct., og en nedgang i antal årsværk på 2,2 pct. i forhold til året før. Den negative udvikling i 2020 var sammenfaldende med udbruddet af COVID-19 og efterfulgte en årrække med en positiv udvikling i branchegruppen. I perioden 2015 til 2019 var branchegruppens gennemsnitlige årlige vækst således på hhv. 3,7 pct. for antal firmaer og 2,8 pct. for antal årsværk.

Antal firmaer og årsværk inden for kultur og fritidKilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/gf2

Nedgang i flere brancher under kultur og fritid

Udviklingen fra 2019 til 2020 i de detaljerede brancher under kultur og fritid varierede meget. I branchen teater- og koncertvirksomhed faldt antallet af firmaer og årsværk med hhv. 13,9 og 6,7 pct. i 2020, sammenholdt med en gennemsnitlig årlig stigning på hhv. 2,8 og 1,4 pct., fra 2015 til 2019. Antallet af firmaer i branchen sportsklubber faldt med 7,5 pct. i 2020, mens årsværk faldt med 1,6 pct. I branchen forlystelsesparker o.l. faldt antal firmaer og årsværk med hhv. 7,2 og 15,7 pct. i 2020, i modsætning til en gennemsnitligt årligt stigning på hhv. 5,4 og 3,5 pct. i perioden 2015-2019.

Andre brancher inden for kultur og fritid oplevede fremgang i 2020. fitnesscentre havde med en vækst på 12,0 og 14,5 pct. for hhv. antal firmaer og årsværk markant mere fremgang end i perioden 2015 til 2019. Her var den gennemsnitlige årlige stigning i antal firmaer og årsværk på hhv. 6,2 og 4,9 pct. I branchen museer steg antal firmaer med 1,1 pct., mens antal årsværk samtidig faldt med 0,8 pct. Til sammenligning steg både antal årsværk og antal firmaer i branchen med hhv. 2,1 og 1,6 pct. i perioden 2015 til 2019.

Yderligere information om hvordan kultur- og fritidslivet var påvirket på beskæftigelse, omsætning m.m. under COVID-19, kan findes i publikationen Kultur 2020/2021.

Vækst for antal firmaer og årsværk i udvalgte brancher inden for kultur og fritid, fordelt efter perioder

 

Gns. årlig vækst 2015-2019

Vækst 2019-2020

 

Vækst i
antal firmaer

Vækst i
antal årsværk

Vækst i
antal firmaer

Vækst i
antal årsværk

 

pct.

Kultur og fritid i alt

3,7

2,8

-3,6

-2,2

Teater- og koncertvirksomhed

2,8

1,4

-13,9

-6,7

Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.

5,0

12,1

-5,1

-12,4

Museer

2,1

1,6

1,1

-0,8

Sportsklubber

-0,1

3,5

-7,5

-1,6

Fitnesscentre

6,2

4,9

12,0

14,5

Forlystelsesparker o.l.

5,4

3,5

-7,2

-15,7

Kilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/gf2

Ferieindustrien også i nedgang

Firmaer beskæftiget inden for rejsebureauer, restauranter og hoteller mv. oplevede markant negativ vækst på centrale økonomiske poster og nøgletal i 2020. Omvendt var der fremgang for firmaer i brancherne ejendomsmæglere samt post og kurertjeneste. Se mere om dette i Nyt fra Danmarks Statistik 2021:390, Regnskaber for private byerhverv, erhvervsdemografi mv. (foreløbige tal) 2020, udgivet november 2021.

Flere firmaer, men samme antal årsværk

I Danmark var der 312.593 reelt aktive firmaer i den private sektor i 2020. I forhold til 2019 var det en vækst på 1.598 firmaer, svarende til 0,5 pct. Med 818 flere firmaer var den største absolutte vækst i branchegruppen bygge og anlæg. Denne branche havde også, sammen med branchegrupperne finansiering og forsikring og undervisning og sundhed, den største procentvise vækst i antallet af firmaer med 2,4 pct. Det største absolutte fald var under handel og transport, med 737 færre firmaer, mens det største procentuelle fald var på 6,3 pct., i den relativt lille branchegruppe energiforsyning, vandforsyning og renovation.

Det samlede antal årsværk på tværs af hele den private sektor var stort set uændret i 2020. Branchegruppen bygge og anlæg havde den største absolutte stigning i antal årsværk, mens den største procentvise stigning var under finansiering og forsikring. Det største absolutte fald i årsværk skete under handel og transport, hvorimod det største procentvise fald var under råstofindvinding samt under hoteller og restauranter.

Reelt aktive firmaer og årsværk i den private sektor, efter specialgruppering af brancher

 

Firmaer

Æn-
dring

 

Årsværk

Æn-
dring

 

2019

2020

 

 

2019

2020

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

I alt

310995

312593

0,5

 

1453497

1453305

0,0

Landbrug, skovbrug og fiskeri

25832

25942

0,4

 

33971

35182

3,4

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksom.

19482

19249

-1,2

 

287842

285136

-0,9

Råstofindvinding

228

228

0

 

4538

4162

-9,0

Industri

15524

15513

-0,1

 

271702

268881

-1,0

Energiforsyning, vandforsyning og renovation

3730

3508

-6,3

 

11602

12093

4,1

Bygge og anlæg

33930

34748

2,4

 

143238

149172

4,0

Handel, transport, restauration mv.

67052

66315

-1,1

 

470238

459800

-2,3

Handel

40808

40529

-0,7

 

312432

313197

0,2

Handel med biler og motorcykler

7668

7692

0,3

 

40936

40222

-1,8

Engroshandel

15007

14822

-1,2

 

143521

143128

-0,3

Detailhandel

18133

18015

-0,7

 

127975

129846

1,4

Transport

11415

11322

-0,8

 

93783

87846

-6,8

Hoteller og restauranter

14829

14464

-2,5

 

64023

58757

-9,0

Information og kommunikation

18943

18976

0,2

 

92535

94290

1,9

Finansiering og forsikring

14118

14462

2,4

 

76805

80811

5,0

Ejendomshandel og udlejning

29616

30268

2,2

 

31778

32546

2,4

Erhvervsservice

57475

57792

0,5

 

220218

218114

-1,0

Undervisning og sundhed

24092

24675

2,4

 

59165

60981

3,0

Kultur, fritid og anden service

20452

20153

-1,5

 

37705

37274

-1,2

Kilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/gf7

Nyt fra Danmarks Statistik

11. maj 2022 - Nr. 165

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. maj 2023

Kontakt

Kilder og metode

Generel Firmastatistik omfatter alle reelt aktive firmaer, således indgår hobbylignende firmaer med ingen eller ringe aktivitet ikke i statistikken. At statistikken er afgrænset til reelt aktive firmaer betyder, at kun firmaer med et aktivitetsniveau, der modsvarer en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk, er omfattet

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation