Gå til sidens indhold

Færre skilsmisser i 2021

Vielser og skilsmisser 2021

I 2021 blev 12.900 ægtepar skilt. Det er et fald på 19 pct. i forhold til gennemsnittet af skilsmisser de ti foregående år, og et fald på 18 pct. i forhold til 2020. Der har været større udsving i antallet af skilsmisser de foregående ti år, som toppede med 19.400 i 2014, mens det laveste antal var 10.500 i 2019.

SkilsmisserKilde: www.statistikbanken.dk/ski6

Udsving i andel skilsmisser blandt par - både med og uden fælles børn

Udsvingene over de seneste ti år har fulgt samme mønster for både par med og uden fælles børn. Der har dog været en anelse større stigninger og fald blandt ægtepar med yngste fællesbarn under 18 år i forhold til ægtepar uden fælles børn. Niveauet for begge grupper var stort set det samme i 2021 som ti år tidligere. I 2021 blev hhv. 1,9 pct. og 1,8 pct. af de ægtepar med fællesbarn under 18 år og ægtepar uden fælles børn skilt.

Andel skilsmisser blandt ægtepar med og uden fælles børnKilde: Grunddata i Danmarks Statistik som ikke kan findes i Statistikbanken

Stadig fald i antal vielser

I 2021 blev 27.600 par viet, hvilket er det laveste antal vielser siden 2014. Antallet af vielser steg fra 2013 frem til 2018, hvor 32.500 par blev viet. De seneste tre år har der været et fald i antallet af vielser, og i 2021 var der 15 pct. færre vielser end i 2018, og 3 pct. færre end i 2020. Faldet i antal vielser siden 2018 omfatter samtlige aldersgrupper under 70 år, både i faktiske tal og set i forhold til aldersgruppernes størrelse.

VielserKilde: www.statistikbanken.dk/viedag

Svag stigning i andel kirkelige vielser

Der var en svag stigning i antallet af kirkelige vielser fra 7.650 i 2020 til 7.850 i 2021. Kirkelige vielser udgjorde 29 pct. af vielserne blandt par med to af forskelligt køn i 2021. Blandt par med to af samme køn var andelen af kirkelige vielser lavere. I 2021 udgjorde de hhv. 18 pct. og 23 pct. blandt par med to mænd og par med to kvinder.

VielsesmyndighedKilde: www.statistikbanken.dk/vie8 og vie6

Nyt fra Danmarks Statistik

11. februar 2022 - Nr. 42

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. februar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken om vielser og skilsmisser baseres på oplysninger i det Centrale Personregister (CPR), der indeholder oplysninger om civilstandsændringer, som folkeregistrene har indberettet til CPR. Statistikken over vielser og skilsmisser omfatter kun de par, hvoraf mindst én af parterne har bopæl i Danmark. I vielser hvor den ene part er uoplyst, fordi vedkommende ikke har haft bopæl i Danmark, er det ikke muligt at afgøre personens køn. I disse tilfælde vil vielsen blive opgjort som en vielse med par af forskelligt køn, og antallet af vielser med par af samme køn kan derfor være undervurderet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation