Gå til sidens indhold

Stigende priser på husbyggeri i 2021

Producentprisindeks for byggeri 2021

Prisen på byggeri af et nyt fritliggende enfamiliehus er fra 2020 til 2021 steget med 2,6 pct. Til sammenligning steg prisen på salg af eksisterende enfamiliehuse med 5,9 pct., og byggeomkostninger for enfamiliehuse steg med 4,1 pct. i samme periode. Prisen på udførelse af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver af boliger og erhvervsejendomme steg med 8,6 pct. fra 2020 til 2021.

Prisudvikling for byggeri af fritliggende enfamiliehuse, renovering og vedligeholdelse samt handel med enfamiliehuseKilde: www.statistikbanken.dk/pris91, ej6 og beregninger baseret på pris90

Byggeomkostninger indhenter prisstigninger for nybyggeri

Med denne offentliggørelse publiceres producentprisindeks for byggeri, som beskriver udviklingen i de priser, man som kunde skal betale for et færdigbygget typehus, dvs. producentens pris inkl. avance. Statistikken adskiller sig fra Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks for boliger, som beskriver udviklingen i omkostningerne til arbejdsløn og materialer ved nybyggeri af boliger. Udviklingen i byggeomkostningsindekset var 1,43 procentpoint større end producentprisindekset i 2021. Til sammenligning var udviklingen i producentprisindekset 3,85 procentpoint større end byggeomkostningsindekset i 2020.

Udvikling for byggeomkostninger og producentpriser for enfamiliehuseKilde: www.statistikbanken.dk/byg52 og beregninger baseret på pris90

Stor årsstigning på prisen for nybyggeri af enfamiliehuse det seneste kvartal

Prisen på nybyggeri af et fritliggende enfamiliehus steg med 3,1 pct. i fjerde kvartal 2021 i forhold til tredje kvartal. Sammenlignes prisen på byggeri af et enfamiliehus i fjerde. kvartal 2021 med prisen i samme kvartal året før, var stigningen på 3,9 pct.

Producentprisindeks for nybyggeri af enfamiliehuse

 

Ændring i forhold til
sidste kvartal

Ændring i forhold til
samme kvartal året før

 

pct.

4. kvt. 2021

3,1

3,9

3. kvt. 2021

-0,8

1,5

2. kvt. 2021

2,4

3,5

1. kvt. 2021

-0,7

1,8

4. kvt. 2020

0,7

4,3

3. kvt. 2020

1,2

5,0

2. kvt. 2020

0,7

4,0

1. kvt. 2020

1,7

4,8

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris90

Prisen på renovering og vedligeholdelse er steget 8,6 pct. det seneste år

Prisen på udførelse af en håndværksopgave steg med 8,6 pct. i 2021 i forhold til året før. Det var specielt priserne på tømreropgaver og tagdækningsopgaver, der trak priserne op med stigninger på hhv. 10,5 pct. og 15,9 pct. Dette skal ses i lyset af stigninger på trævarepriser med 15,4 pct. i 2021 ifølge prisindeks for indenlandsk vareforsyning.

Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

indeks (2015=100)

Renovering og vedligeholdelse, i alt

101,6

103,8

107,0

109,7

112,2

121,8

Elinstallation

100,9

103,0

105,8

108,8

109,9

114,8

Vvs og blikkenslager

102,8

104,9

107,2

108,8

111,1

117,6

Tømrer

101,1

103,5

106,3

108,8

111,8

123,5

Bygningsfærdiggørelse

101,0

103,2

105,5

107,5

110,1

116,3

Tagdækker

101,3

102,9

106,7

110,4

113,8

131,9

Murer

101,7

104,6

109,5

113,1

115,7

123,6

 

ændring i forhold til året før (pct.)

Renovering og vedligeholdelse, i alt

1,6

2,2

2,2

2,5

2,3

8,6

Elinstallation

0,9

2,1

2,1

2,8

1,0

4,5

Vvs og blikkenslager

2,8

2,1

2,1

1,5

2,1

5,9

Tømrer

1,1

2,4

2,4

2,4

2,8

10,5

Bygningsfærdiggørelse

1,0

2,2

2,2

1,9

2,4

5,6

Tagdækker

1,3

1,6

1,6

3,5

3,1

15,9

Murer

1,7

2,9

2,9

3,3

2,3

6,8

Kilde: www.statistikbanken.dk/pris91

Nyt fra Danmarks Statistik

8. april 2022 - Nr. 122

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. april 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken om prisudviklingen for enfamiliehuse er baseret på indberettede priser fra typehusfirmaer og oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR). Statistikken om prisudviklingen for renoverings- og vedligeholdelsesopgaver udarbejdes på baggrund af indberettede priser fra håndværksfirmaer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation