Gå til sidens indhold

Flere kvinder bor på kvindekrisecenter

Kvinder og børn på kvindekrisecentre 2021

2.618 kvinder var indskrevet på landets kvindekrisecentre i løbet af 2021. Det er en stigning på 12 pct. i forhold til 2020, hvor der var indskrevet 2.339 kvinder. I 46 pct. af opholdene havde kvinden børn med. I alt blev der medbragt 2.254 børn. 141 kvinder og 81 børn havde ophold, der kun varede et døgn, mens 73 kvinder og 47 børn boede på kvindekrisecenter i hele 2021. En tredjedel af opholdene varede mellem 31 og 119 døgn.

Opholdslængde for kvinder og børn på kvindekrisecentre. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/krise1

Flest kvinder med bopæl i Region Hovedstaden

Den største andel af kvinderne havde bopæl i Region Hovedstaden før deres indskrivning. 38 pct. svarende til 1.006 af kvinderne, der søgte ophold på et kvindekrisecenter, havde senest bopæl i Region Hovedstaden. Den laveste andel kom fra Region Nordjylland, hvor 169 svarende til 6 pct. af kvinderne oprindeligt havde bopæl.  

47 pct. af kvinderne har andet oprindelsesland end Danmark

47 pct. af kvinderne på kvindekrisecentrene har indvandrer- eller efterkommerbaggrund, svarende til 1.219 kvinder. 47 pct. svarende til 1.243 kvinder har dansk oprindelse. De sidste 6 pct. har uoplyst herkomst.  

Gennemsnitsalderen på kvinderne var 36 år

For at få ophold på et kvindekrisecenter skal kvinden være fyldt 18 år. I gennemsnit var kvinderne 36 år. 15 pct. af kvinderne var mellem 18 og 24 år, mens hver tiende kvinde var 50 år og derover.  En trejdedel af kvinderne var mellem 30 og 39 år. Fordelingen mellem aldersgrupperne har været stabil siden 2018.

Ophold og antal kvinder på kvindekrisecentre efter alder. 2021

 

Ophold

Kvinder

 

antal

I alt

3094

2618

18-24 år

465

390

25-29 år

500

414

30-39 år

1024

850

40-49 år

631

530

50 år og over

322

282

Uoplyst alder

152

152

Kilde: www.statistikbanken.dk/krise3

Indsamling

Statistikken om voldsramte kvinder og deres børn, som har fået ophold på et kvin-dekrisecenter efter § 109 i Serviceloven, udkom første gang i 2018. Hvert center har indberettet antal kvinder, antal børn og opholdslængde på indskrivninger fra 1. januar 2017 og frem. Statistikken medtager ikke ophold, der er påbegyndt før 1. januar 2017. Danmarks Statistiks opgørelse af antal kvindekrisecentre kan ikke direkte sammenlignes med antallet af krisecentre i Tilbudsportalen. Hvis to afdelinger i Tilbudsportalen fx ligger administrativt og fysisk på samme adresse, kan de indberette samlet og dermed indgå som ét tilbud i opgørelsen fra Danmarks Statistik. Et tilbud med flere afdelinger kan indberettes som separate kvindekrisecentre og vil dermed indgå som flere tilbud i statistikken.

Nyt fra Danmarks Statistik

27. oktober 2022 - Nr. 361

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. oktober 2023

Kontakt

Kilder og metode

I statistikken er der mellem 5 og 10 pct. af kvinderne, som enten har anonymt ophold eller hvor cpr.nr. er ukendt, hvilket betyder, at Danmarks Statistik for disse kvinder ikke har baggrundsoplysninger såsom bopælskommune og etnicitet. Hvis kvinden er indberettet anonymt, er det heller ikke muligt at se, om den samme kvinde har haft flere ophold i løbet af året. Der kan derfor være usikkerhed om de kvinder og børn, der er indberettet uden cpr.nr. eller fødselsdato.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation