Gå til sidens indhold

Endnu et rekordår for digitale udlån

Individbaserede biblioteksudlån 4. kvt. 2021

Danskerne har fået øjnene op for folkebibliotekernes digitale tjenester som for eksempel eReolen. I perioden 2014-2021 steg udlån af lyd- og e-bøger fra omkring 1,6 mio. til 8,2 mio. svarende til lidt over en femdobling. Væksten i udlånet af lyd- og e-bøger blev forstærket af COVID-19-pandemiens begrænsning af adgangen til de fysiske biblioteker. Stigningen i antallet af digitale udlån var størst mellem 2019 og 2020, hvor udlånene steg med 2,1 mio. svarende til 43 pct. Den største relative stigning (67 pct.) var mellem 2014 0g 2015.

Udviklingen i udlån af lyd- og e-bøgerKilde: www.statistikbanken.dk/bib4e og ibib1a

Nedlukninger flyttede lånerne over på eReolen

COVID-19-pandemiens nedlukninger har flyttet flere lånere fra de fysiske folkebiblioteker over på eReolen. I løbet af 2021 var det 40 pct. af lånerne, der udelukkende lånte digitale materialer, mens 39 pct. besøgte et fysisk bibliotek. Umiddelbart inden de første nedlukninger i første kvartal 2020 var fordelingen hhv. 28 pct. og 58 pct.

Andel lånere fordelt på lånertype. 2021Kilde: Særkørsel baseret på data fra bibliotekernes administrationssystem (FBS) og eReolen.

Størstedelen af det fysiske udlån sker fra filialer tæt på låneren

De lånere, der låner fysiske biblioteksmaterialer, låner typisk materialerne fra filialer tæt på deres bopæl. I 2021 blev 31 pct. af det samlede fysiske udlån på 16,5 mio. materialer udlånt fra filialer, der lå inden for en radius på mindre end 1 km fra lånernes bopæl. 47 pct. af udlånet var fra filialer, der lå mindst 1 km, men mindre end 5 km fra bopælen, mens 11 pct. blev foretaget fra filialer mindst 5 km og under 10 km fra bopælen. Kun 8 pct. af det fysiske udlån, svarende til 1,3 mio. materialer, blev udlånt fra filialer, der lå 10 km. eller længere væk fra lånernes bopæl.

Samlede fysiske udlån fordelt på afstand til lånernes bopæl. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/ibib4a

Nyt fra Danmarks Statistik

24. februar 2022 - Nr. 57

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. maj 2022

Kontakt

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Folkebiblioteker

Anden information

Seneste nyt om Biblioteker