Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Mere økologisk mælk og flere økologiske æg

Animalsk produktion (kvt.) 1. kvt. 2022

I 2021 var 30,6 pct. af æggene økologiske, mens 13,2 pct. af mælken var økologisk. Når der ses på udviklingen over tid, så er produktionen af økologiske æg steget 5,4 pct. det seneste år og 51,2 pct. de seneste ti år. Produktionen af økologisk mælk er steget 2,5 pct. det seneste år og 57,4 pct. de seneste ti år.

Økologisk produktion af mælk og ægKilde:www.statistikbanken.dk/ani7 og ani8

Færre slagtninger af kvæg, svin og fjerkræ

Slagtningerne af kvæg, svin og fjerkræ faldt i første kvartal 2022 i forhold til første kvartal 2021. I samme periode steg eksporten af levende kvæg, mens eksporten af levende svin faldt. Eksporten af levende svin er primært smågrise, som sælges til opfedning i Tyskland og Polen. De høje priser på foder, og de knap så høje priser på svinekød, har medført mindre efterspørgsel på de danske smågrise. Den samlede bestand af svin er samtidig faldende i Europa, se eurostat, dog med undtagelse af Spanien, hvor bestanden er stigende. Spanien har 24 pct. af alle svin i Europa. Dårligere økonomi i svineproduktionen har også medført, at antallet af svin i Danmark er mindre. De seneste tal for 1. april 2022 viste en bestand på 12,5 mio. svin, hvilket er et fald på 5,2 pct., i forhold samme tidspunkt i 2021, se statistikbanken www.statistikbanken.dk/svin. Det vil betyde en mindre produktion af svinekød ikke kun i Danmark, men i hele Europa i 2022.

Færre bedrifter med svin i Danmark

Antallet af bedrifter med svin er næsten halveret (44,5 pct.) de seneste ti år, mens det gennemsnitlige antal svin på den enkelte bedrift er steget lidt over 80 pct. (83,5 pct.), se www.statistikbanken.dk/husdyrbestanden.

Stigende produktion af mælk, men mindre produktion af æg

Produktionen af mælk steg 0,9 pct. til 1.419,5 mio. kg mælk i første kvartal 2022 i forhold til første kvartal 2021. Produktionen af konventionel mælk steg 1,8 pct. mens produktionen af økologisk mælk faldt 5,0 pct. Der blev produceret 8,7 pct. færre æg i første kvartal, hvilket skyldes et fald for buræg, skrabeæg og økologiske æg, mens produktionen af æg fra frigående høns steg.

Den animalske produktion i første kvartal 2022 faldt med 5,0 pct. i forhold til samme kvartal i 2021, mens produktionen samlet set var 5,8 pct. højere end i 2015.

 

Animalske salgsprodukter, mængdeindeks

 

Vægte
2015

2021

2022

Ændring
1. kvt. 2021

 

 

1. kvt.

Jan.

Feb.

Marts

1. kvt.

- 1. kvt. 2022

 

promille3

indeks 2015 = 100

pct.

Animalske salgsprodukter1

589

111,4

111,5

99,6

111,5

105,8

-5,0

Kvæg

46

100,7

99,3

84,8

111,6

98,6

-2,1

Svin

308

117,0

115,2

102,0

112,4

109,8

-6,1

Fjerkræ

26

102,7

105,0

2,2

Mælk2

195

105,2

108,4

99,6

110,2

106,1

0,9

Æg

10

130,6

119,2

-8,7

1 Pelsdyr opgøres årligt og indgår derfor ikke.
2 Mælk anvendt til foder på gården indgår ikke i indekset.
3 Promile angiver andelen i den totale landsproduktion i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani303

Animalsk produktion

 

2021

2022

 

Ændring
1. kvt. 2021

 

1. kvt.

Jan.

Feb.

Marts

1. kvt.

 

- 1. kvt. 2022

 

1.000 stk.

 

pct.

Kvæg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

122,6

40,9

36,1

44,5

121,5

 

-0,9

Slagtninger1

109,7

36,5

31,9

39,2

107,6

 

-1,9

Eksport af levende kvæg til slagtning

12,9

4,5

4,2

5,3

13,9

 

7,8

Heraf kalve

11,5

3,9

3,7

4,7

12,3

 

7,1

 

mio. kg

 

 

Produktion af okse- og kalvekød

32,4

10,8

9,3

11,5

31,6

 

-2,7

 

1.000 stk.

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

8793,2

2975,2

2694,7

2954,6

8624,5

 

-1,9

Slagtninger1

5070,2

1724,6

1544,0

1720,5

4989,1

 

-1,6

Eksport af levende svin

3723,1

1 250,74

1 150,74

1 234,14

3 635,44

 

-2,4

Heraf smågrise

3655,3

1 210,24

1 208,94

1 208,94

3 628,04

 

-0,7

 

mio. kg

 

 

Produktion af svinekød

574,5

190,5

168,4

185,6

544,4

 

-5,2

 

1.000 stk.

 

 

Fjerkræ

 

 

 

 

 

 

 

Slagtninger på slagterier

24367,3

24129,5

 

-1,0

 

mio. kg

 

 

Mælk

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion2

1407,7

483,5

435,7

491,4

1419,5

 

0,8

Indvejet på mejerierne

1388,2

477,1

438,0

485,0

1400,0

 

0,9

Heraf konventionel

1197,8

415,0

381,5

422,7

1219,1

 

1,8

Heraf økologisk

177,9

62,1

56,5

62,3

180,9

 

-5,0

Æg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion3

22,9

20,9

 

-8,7

Buræg

3,0

2,2

 

-26,0

Æg fra fritgående høns

0,7

1,4

 

85,6

Skrabeæg

10,2

9,3

 

-9,1

Økologiske æg

6,0

5,0

 

-15,5

1 Inklusive slagtninger hos producenter.
2 Årligt skønnet forbrug af mælk hos producenter er 75 mio. kg til foder og 3,67 mio. kg til konsum.
3 Forbrug hos producenter og direkte salg til forbrugere er sat til 12,0 mio. kg. årligt, hvoraf det fleste foregår i hobby- og racehønsehold.
4 Estimeret eksport, da oplysninger om eksport ikke foreligger endnu.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani41, ani51, ani71 og ani81

Nyt fra Danmarks Statistik

25. maj 2022 - Nr. 188

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. september 2022

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om mængder indsamles hos aftagerne af animalske produkter, Fødevare- styrelsen og Landbrug & Fødevarer. Eksporten opgøres i den officielle udenrigshandelsstatistik, suppleret med oplysninger fra landbrugets afgiftsfonde. Slagtningerne hos producenterne fastsættes skønsmæssigt. Kilderne er mere konkret beskrevet i statistikdokumentationerne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation