Gå til sidens indhold

Flere slagtninger af køer og kvier i 2021

Animalsk produktion (kvt.) 4. kvt. 2021

Der blev samlet slagtet 1 pct. flere kreaturer i 2021 end i 2020, men 7 pct. færre end i 2018. Der var flere slagtninger af køer og kvier i 2021 end i 2020, mens slagtningerne af handyr faldt. Samtidig steg eksporten af kvæg i 2021, hvoraf en del var tyrekalve til opfedning i modtagerlandet. Den seneste opgørelse af kvægbestanden 31. december 2021 viste et fald i bestanden af køer på 1,7 pct. og totalt et fald på 1,3 pct. - der var i alt 1,5 mio. stk. kvæg, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:25, Kvægbestanden 31. december 2021. Da bestanden af køer falder, må der forventes et fald i dyr til slagtning og eksport i 2022 og 2023.

Slagtninger af kvægKilde: www.statistikbanken.dk/ani41 og ani4

Stigende produktion af svin og fjerkræ

Produktionen af svin steg i fjerde kvartal 2021 i forhold til fjerde kvartal 2020, hvilket skyldes flere slagtninger, da eksporten af levende svin faldt. Den faldende eksport skyldes lavere efterspørgsel efter de danske smågrise som følge af laver svinepriser i importlandene pga. afrikansk svinepest og effekten af COVID-19. Antallet af svin i Danmark var 13,152 mio. svin 1. januar 2022, hvilket er et fald på 1 pct. i forhold samme tidspunkt i 2021, se Nyt for Danmarks Statistik 2022:35, Svinebestanden 1. januar 2022. Slagtningerne af fjerkræ på slagterierne steg med 2,3 pct. i fjerde kvartal 2021 i forhold til fjerde kvartal 2020.

Samlet set steg den animalske produktion i fjerde kvartal 2021 med 2,3 pct. i forhold til samme kvartal i 2020, mens produktionen samlet set var 6,0 pct. højere end i 2015. 

Mindre produktion af mælk og æg

Produktion af mælk faldt 0,7 pct. til 1.393,7 mio. kg i fjerde kvartal 2021 i forhold til samme kvartal året før. Produktionen af både konventionel og økologisk mælk faldt hhv. 0,6 pct. og 1,5 pct. Der blev produceret 4,3 pct. færre æg i fjerde kvartal, hvilket primært skyldes færre buræg og et lille fald i økologiske æg, mens skrabeæg steg.

Animalske salgsprodukter, mængdeindeks

 

Vægte
2015

2020

2021

Ændring
4. kvt. 2020

 

 

4. kvt.

Okt.

Nov.

Dec.

4. kvt.

- 4. kvt. 2021

 

promille3

indeks 2015 = 100

pct.

Animalske salgsprodukter1

589

103,6

102,4

114,4

99,9

106,0

2,3

Kvæg

46

110,0

110,2

125,6

115,8

117,2

6,5

Svin

308

100,6

99,5

120,5

94,1

104,7

4,0

Fjerkræ

26

106,7

108,5

1,6

Mælk2

195

104,9

105,3

101,3

105,8

104,1

-0,7

Æg

10

127,7

122,2

-4,3

1 Pelsdyr opgøres årligt og indgår derfor ikke.
2 Mælk anvendt til foder på gården indgår ikke i indekset.
3 Promile angiver andelen i den totale landsproduktion i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani303

Animalsk produktion

 

2020

2021

 

Ændring
4. kvt. 2020

 

4. kvt.

Okt.

Nov.

Dec.

4. kvt.

 

- 4. kvt. 2021

 

1.000 stk.

 

pct.

Kvæg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

133,1

43,1

47,7

44,0

134,8

 

1,3

Slagtninger1

120,5

39,1

43,5

39,2

121,8

 

1,1

Eksport af levende kvæg til slagtning

12,6

4,0

4,2

4,7

12,9

 

2,9

Heraf kalve

11,5

3,6

3,9

4,3

11,9

 

3,3

 

mio. kg

 

 

Produktion af okse- og kalvekød

35,5

11,5

12,8

11,4

35,7

 

0,6

 

1.000 stk.

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

7843,0

2609,1

3048,3

2551,1

8208,6

 

4,7

Slagtninger1

4273,6

1484,4

1838,0

1357,3

4679,7

 

9,5

Eksport af levende svin

3569,4

1 124,84

1 210,34

1 193,94

3 528,94

 

-1,1

Heraf smågrise

3497,4

1 102,14

1 185,94

1 169,84

3 457,84

 

-1,1

 

mio. kg

 

 

Produktion af svinekød

488,6

162,7

198,4

152,9

514,0

 

5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000 stk.

 

 

Fjerkræ

 

 

 

 

 

 

 

Slagtninger på slagterier

25352,1

25930,5

 

2,3

 

 

 

Mælk

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion2

1403,2

469,5

452,0

472,0

1393,7

 

-0,7

Indvejet på mejerierne

1383,6

463,1

445,6

465,5

1374,2

 

-0,7

Heraf konventionel

1203,2

403,1

388,0

405,4

1196,5

 

-0,6

Heraf økologisk

180,5

60,0

57,6

60,1

177,7

 

-1,5

Æg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion3

22,4

21,4

 

-4,3

Buræg

3,3

2,1

 

-37,8

Æg fra fritgående høns

1,7

1,7

 

-4,1

Skrabeæg

9,3

9,7

 

4,3

Økologiske æg

6,1

6,0

 

-0,6

1 Inkl. slagtninger hos producenter.
2 Årligt skønnet forbrug af mælk hos producenter er 75,00 mio. kg til foder og 3,67 mio. kg til konsum.
3 Forbrug hos producenter og direkte salg til forbrugere er sat til 8,0 mio. kg. årligt.
4 Estimeret eksport, da oplysninger om eksport ikke foreligger endnu.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani41, ani51, ani71 og ani81

Nyt fra Danmarks Statistik

22. februar 2022 - Nr. 56

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. maj 2022

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om mængder indsamles hos aftagerne af animalske produkter, Fødevare- styrelsen og Landbrug & Fødevarer. Eksporten opgøres i den officielle udenrigshandelsstatistik, suppleret med oplysninger fra landbrugets afgiftsfonde. Slagtningerne hos producenterne fastsættes skønsmæssigt. Kilderne er mere konkret beskrevet i statistikdokumentationerne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation