Gå til sidens indhold

Hver femte 15-64-årige er uden for arbejdsstyrken

Arbejdskraftundersøgelsen (år) 2021

I 2021 var 755.000 15-64-årige uden for arbejdsstyrken. Det svarer til hver femte af alle 15-64-årige. Dermed er andelen af 15-64-årige uden for arbejdsstyrken, den laveste i de seneste ti år. I 2020, det første år påvirket af COVID-19, var der 778.000 15-64-årige uden for arbejdstyrken, og der var således et fald i antallet uden for arbejdsstyrken på 23.000 personer fra 2020 til 2021. Beskæftigelsen er samtidig steget med 43.000 personer fra 2020 til 2021, mens ledigheden er faldet med 17.000 personer. Det viser tal fra Arbejdskraftundersøgelsen (AKU).

Befolkningen opdelt efter tilknytning til arbejdsmarkedet, 15-64-årigeKilde: Særkørsel baseret på Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)

30 pct. uden for arbejdsstyrken ønsker arbejde

I 2021 ønskede 30 pct. af de 15-64-årige, der var uden for arbejdsstyrken, et arbejde. Det svarer til 226.000 personer. I forhold til både 2019 og 202o var der i 2021 et fald på 3 procentpoint i andelen af personer uden for arbejdsstyrken, der ønskede et job. Dette fald kan hænge sammen med den høje beskæftigelse, der også har karakteriseret 2021. Betragtes den 10-årige periode 2012 til 2021 er antallet af 15-64-årige uden for arbejdsstyrken faldet med 67.000 personer, mens antallet, der ønskede et job, er steget med 38.000 personer. Antallet af personer uden for arbejdsstyrken, der ikke ønskede et job, er dermed faldet med 105.000 i forhold til 2012.

Tilknytning til arbejdsmarkedet, 15-64-årige

 

2012
 

2013
 

2014
 

2015
 

2016
 

2017
 

2018
 

2019
 

2020
 

2021
 

Ændring
2012-2021

 

1.000 personer

Befolkningen, 15-64-årige

3613

3617

3628

3645

3670

3686

3697

3706

3701

3705

92

I arbejdsstyrken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskæftigede

2567

2559

2580

2624

2668

2699

2740

2780

2755

2798

231

Heraf fuldtid

1948

1946

1964

2000

2001

2034

2085

2109

2112

2129

181

Heraf deltid

619

613

616

624

667

666

655

671

643

669

50

 

pct.

Heraf fuldtid

75,9

76,0

76,1

76,2

75,0

75,3

76,1

75,9

76,6

76,1

0,2

Heraf deltid

24,1

24,0

23,9

23,8

25,0

24,7

23,9

24,1

23,4

23,9

-0,2

 

1.000 personer

AKU-ledige

223

210

198

181

175

172

152

151

169

152

-71

Søger fuldtid

164

156

147

135

122

120

110

108

118

100

-64

Søger deltid

59

54

51

46

53

52

43

43

51

51

-8

 

pct.

Søger fuldtid

73,6

74,1

74,0

74,8

70,0

69,9

72,0

71,7

69,7

66,0

-7,6

Søger deltid

26,4

25,9

26,0

25,2

30,0

30,1

28,0

28,3

30,3

33,4

7,0

 

1.000 personer

Uden for arbejdsstyrken

822

848

850

840

827

814

804

775

778

755

-67

Ønsker arbejde

188

195

218

191

348

293

239

259

260

226

38

Ønsker ikke arbejde

634

653

632

649

479

522

565

516

518

529

-105

 

pct.

Ønsker arbejde

22,9

23,0

25,7

22,8

42,0

36,0

29,8

33,4

33,4

30,0

7,1

Ønsker ikke arbejde

77,1

77,0

74,3

77,2

58,0

64,0

70,2

66,6

66,6

70,0

-7,1

Anm.: I 1. og 2. kvt. 2021 er tal for, hvorvidt AKU-ledige søger fuldtids- eller deltidsarbejde, imputeret på grund af en opsætningsfejl, der resulterede i at AKU-ledige kun blev spurgt, hvorvidt de søgte et arbejde, og ikke hvorvidt de søgte fuldtids-eller deltidsarbejde.
Kilde: Særkørsel baseret på Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)

Særligt studerende uden for arbejdsstyrken ønsker arbejde

I 2021 udgjorde studerende, og øvrige unge under 20 år, 47 pct. af de 226.000 personer uden for arbejdsstyrken, der ønskede et arbejde. Andelen af studerende og unge, der ønskede et arbejde, har ikke været lavere i de seneste ti år. I forhold til 2012 fyldte studerende og unge i 2021 således 3 procentpoint mindre blandt gruppen af personer uden for arbejdsstyrken, der ønskede et arbejde. Efter de studerende og unge udgør dem, der betragter sig selv som arbejdsløse og langtidssyge de største grupper blandt dem, der stod uden for arbejdsstyrken og ønskede et arbejde. I 2021 udgjorde langtidssyge 19 pct. af dem der ønskede et arbejde, mens arbejdsløse udgjorde 17 pct.

Sammensætningen af de 15-64-årige uden for arbejdsstyrken, der ønsker et arbejde

 

2012
 

2013
 

2014
 

2015
 

2016
 

2017
 

2018
 

2019
 

2020
 

2021
 

Ændring
2012-2021

 

1.000 personer

Uden for arbejdsstyrken i alt

822

848

850

840

827

814

804

775

778

755

-67

Ønsker arbejde

188

195

218

191

348

293

239

259

260

226

38

 

pct.

Køn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mænd

46,4

47,0

44,8

45,1

47,1

45,2

45,0

45,1

44,6

42,6

-3,8

Kvinder

53,6

53,0

55,2

54,9

52,9

54,8

55,0

54,9

55,4

57,4

3,8

Alder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-19

28,8

28,7

28,4

26,9

26,4

25,6

22,6

24,9

24,0

23,3

-5,5

20-29

30,3

33,4

32,4

33,4

31,3

33,3

35,1

34,1

32,5

31,9

1,6

30-49

27,8

26,5

27,3

28,5

26,9

27,1

28,0

27,2

28,9

29,7

1,9

50-64

13,0

11,4

11,9

11,2

15,4

14,0

14,3

13,8

14,5

15,1

2,1

Hovedbeskæftigelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsløs

18,7

19,7

17,3

19,5

14,8

17,4

18,2

17,0

20,8

16,9

-1,8

Hjemmearbejdende

1,2

1,5

1,6

1,2

2,2

2,2

2,2

2,8

2,7

2,7

1,5

Pensionist (pga. alder)

Førtidspensionist

5,4

3,2

3,9

2,5

6,6

4,0

3,3

3,5

3,9

4,4

-1,0

Efterløn, fleksydelse

1,8

1,2

0,9

2,5

2,1

1,8

1,3

1,7

1,5

-0,3

Langtidssyg

16,8

14,3

15,3

16,0

16,6

17,7

18,2

17,9

16,4

19,0

2,2

Studerende eller < 20 år

49,9

53,6

55,0

52,9

52,1

49,4

48,9

50,3

48,1

46,5

-3,4

Andet

6,0

6,4

5,9

7,0

4,8

7,0

7,4

7,0

6,2

8,8

2,8

Anm.: Hovedbeskæftigelse angiver, hvad respondenterne primært betragter sig selv som. Unge under 20 år, uanset hovedbeskæftigelse, er inkluderet i kategorien Studerende eller < 20 år indeholder studerende, elever og kursister samt øvrige unge under 20 år. Celler med færre end 2.000 vægtede observationer vises ikke.
Kilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/aku610a

Studerende og unge udgør den største gruppe, der ikke ønsker arbejde

I 2021 udgjorde studerende og øvrige unge under 20 år 41 pct. af de 529.000 personer uden for arbejdsstyrken, der ikke ønskede et arbejde. I de sidste ti år er der sket en stigning på ca. 8 procentpoint i andelen af studerende og unge, der ikke ønskede et arbejde. Førtidspensionister udgjorde med 28 pct. den næststørste andel af dem, der var uden for arbejdsstyrken og ikke ønskede et arbejde, og ca. 8 pct. blandt dem, der var uden for arbejdsstyrken og ikke ønskede et arbejde, oplyste at de var langtidssyge.

Arbejdsløse udgør 3 pct. af dem, der ikke ønsker et arbejde

I 2021 udgjorde personer, der oplyser, at de hovedsagelig betragter sig selv som arbejdsløse, 3 pct. af de i alt 529.000 personer uden for arbejdsstyrken, der ikke ønsker et arbejde. Andelen af arbejdsløse blandt dem, der var uden for arbejdsstyrken og ikke ønskede et arbejde, har været rimelig konstant henover den 10-årige periode 2012-2021.

Ændringer i efterlønnen har påvirket sammensætningen

Den største ændring i sammensætningen af gruppen uden for arbejdsstyrken, der ikke ønskede et arbejde, var blandt efterlønnere og modtagere af fleksydelser. I 2012 udgjorde efterlønnere og modtagere af fleksydelser 21 pct. af dem, der var uden for arbejdsstyrken og ikke ønskede et job. I 2021 er det tilsvarende tal ca. 7 pct.

Sammensætningen af de 15-64-årige uden for arbejdsstyrken, der ikke ønsker et arbejde

 

2012
 

2013
 

2014
 

2015
 

2016
 

2017
 

2018
 

2019
 

2020
 

2021
 

Ændring
2012-2021

 

1.000 personer

Uden for arbejdsstyrken i alt

822

848

850

840

827

814

804

775

778

755

-67

Ønsker ikke arbejde

634

653

632

649

479

522

565

516

518

529

-105

 

pct.

Køn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mænd

43,5

44,5

43,3

42,7

42,5

43,7

43,4

42,6

43,2

43,1

-0,4

Kvinder

56,5

55,5

56,7

57,3

57,5

56,3

56,6

57,4

56,8

56,9

0,4

Alder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-19

18,8

20,3

20,4

21,0

17,8

19,1

21,8

21,2

22,0

23,8

5,0

20-29

17,1

16,9

17,3

18,5

17,8

18,8

18,9

18,7

19,1

19,4

2,3

30-49

17,2

18,0

18,6

19,0

18,3

19,5

19,6

19,5

19,6

19,5

2,3

50-64

46,8

44,7

43,8

41,5

46,1

42,6

39,7

40,5

39,3

37,3

-9,5

Hovedbeskæftigelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsløs

2,8

3,1

3,1

3,7

2,0

2,8

3,2

2,9

3,5

3,0

0,2

Hjemmearbejdende

1,4

1,5

1,6

1,5

2,7

2,2

2,4

1,9

1,8

2,2

0,8

Pensionist (pga. alder)

2,8

3,4

4,5

4,2

4,2

4,1

2,8

3,2

3,1

3,6

0,8

Førtidspensionist

26,2

25,1

24,3

22,7

26,5

27,5

27,3

29,3

29,8

28,3

2,1

Efterløn, fleksydelse

20,7

18,7

17,3

15,6

17,6

13,4

11,5

9,9

8,0

6,7

-14,0

Langtidssyg

8,5

8,4

8,6

9,7

8,7

8,9

9,3

8,9

8,9

7,8

-0,7

Studerende eller < 20 år

33,4

35,8

36,5

38,1

34,5

35,6

38,3

37,5

38,7

41,1

7,7

Andet

4,2

3,9

4,2

4,6

3,7

5,5

5,1

6,4

6,3

7,2

3,0

Anm.: Hovedbeskæftigelse angiver, hvad respondenterne primært betragter sig selv som. Unge under 20 år, uanset hovedbeskæftigelse, er inkluderet i kategorien Studerende eller < 20 år indeholder studerende, elever og kursister samt øvrige unge under 20 år.
Kilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/aku610a

Lidt mere end hver fjerde AKU-ledige er studerende

AKU-ledigheden udgøres af personer, der har søgt arbejde inden for de seneste fire uger i forhold til interviewtidspunktet og kan påbegynde arbejde inden for to uger. I 2021 levede 39.000 studerende op til denne definition, hvilket svarer til, at lidt mere end hver fjerde AKU-ledige var studerende i 2021.

Færre end hver anden AKU-ledig var samtidig bruttoledig

Bruttoledigheden udgøres af personer, der enten modtager dagpenge eller kontanthjælp eller er i aktivering. I 2021 var der 67.000 AKU-ledige, som også var bruttoledige. Det svarer til, at 44 pct. af de AKU-ledige modtog en ydelse i form af dagpenge eller kontanthjælp eller var i aktivering.

Sammensætningen af AKU-ledigheden

AKU-ledigheden ligger på et højere niveau end bruttoledigheden, fordi AKU-ledigheden til forskel fra bruttoledigheden ikke er begrænset af, at personerne skal modtage bestemte ydelser. AKU-ledige, der ikke er bruttoledige udgøres af studerende og øvrige AKU-ledige. Sidstnævnte er fx personer, der ikke er dagpengeberettigede, og som heller ikke er kontanthjælpsberettigede, eksempelvis pga. formue eller partner med høj indkomst, eller fordi de er for unge til at modtage dagpenge eller kontanthjælp.

Sammensætningen af AKU-ledigheden. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/aku540a

Nyt fra Danmarks Statistik

23. marts 2022 - Nr. 95

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. marts 2023

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdskraftundersøgelsen benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Under-søgelsen er sammenlignelig med tilsvarende undersøgelser fra andre EU-lande offentliggjort af Eurostat. Resultater herfra ses på www.dst.dk/aku-eurostat.
Forskellen mellem arbejdskraftundersøgelsens ledighed (AKU-ledighed) og den registerbaserede ledigheds-statistik præsenteres kort i en video og beskrives desuden udførligt på www.dst.dk/ledighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation