Gå til sidens indhold

Fortsat lille fald i antallet af kvæg

Kvægbestanden 30. juni 2022

Bestanden af kvæg i Danmark falder fortsat og der er nu 1.484.377 stk., hvilket er et fald på 1,3 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år. På samme tidspunkt i 2002 var der 1.805.000 stk., hvor de 34 pct. var malkekøer, 7 pct. ammekøer, 42 pct. kvier og 17 pct. handyr. Her i 2022 er andelen hhv. 38 pct. malkekøer, 5 pct. ammekøer, 43 pct. kvier og 15 pct. handyr. Køer og kvier udgør ca. 85 pct. af bestanden, da langt det meste af kvæget bruges til produktion af mælk.

Bestanden af kvæg opgjort 30. juniKilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5 (data fra 2008) og www.statistikbanken.dk/kvaeg4 (data fra før 2008)

Kraftig fald i bedrifter med malkekøer de seneste 20 år

I perioden 2002 til 2021 er antallet af bedrifter med malkekøer faldet 72 pct., men til gengæld er antallet af malkekøer blot faldet 7 pct. (www.statistikbanken.dk/hdyr1). I samme periode er den årlige produktion af mælk steget 25 pct. (www.statistikbanken.dk/ani7). Antallet af bedrifter med kvæg er halveret med et fald på 54 pct., mens det samlet antal af dyr er faldet 17 pct. (www.statistikbanken.dk/hdyr1).

Færre køer, tyre og stude samt lidt flere kvier

Reduktionen i bestanden på 1,3 pct. skyldes både færre tyre og stude samt køer, mens antallet af kvier steg lidt. Der var 557.108 malkekøer, hvilket svarede til en reduktion på 1,3 pct. i forhold til sidste år, mens antallet af ammekøer faldt med 6,6 pct. til 76.614 stk. Tyre og stude udgjorde 217.483 stk., hvilket var 4,0 pct. færre end året før, og kvier udgjorde 633.172 stk., hvilket var en stigning på 0,5 pct.

Økonomien i mælkeproduktion var god i 2021

De seneste tal om økonomien på bedrifter med mælkeproduktion for 2021 viser at driftsresultatet var det bedste i 10 år og det var ens for de økologiske og konventionelle bedrifter med malkekøer (Nyt fra Danmarks Statistik 2022:250).

Kvægbestanden

 

2021

2022

Ændring

 

30. juni

30. sept.
 

31. dec.

30. marts

30. juni
 

30. juni 2021
- 30. juni 2022

 

stk.

pct.

Kvæg i alt

1503300

1501150

1479779

1480557

1484377

-18923

-1,3

Tyre og stude

226546

222939

218145

219499

217483

-9063

-4,0

Under ½ år

107073

108415

103595

101712

104988

-2085

-1,9

½ år-<1 år

78135

75962

80144

80742

73446

-4689

-6,0

1-<2 år

29621

26902

24127

26596

27730

-1891

-6,4

2 år og over

11717

11660

10279

10449

11319

-398

-3,4

Kvier

630023

633555

626760

629194

633172

3149

0,5

Under ½ år

168005

172210

171629

166622

168820

815

0,5

½ år-<1 år

164209

160243

160264

164359

162674

-1535

-0,9

1-<2 år

257162

259468

255978

260894

262512

5350

2,1

2 år og over

40647

41634

38889

37319

39166

-1481

-3,6

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

Drægtige kvier

180225

177031

175099

180347

181722

1497

0,8

1-<2 år

159172

155123

154222

161271

161687

2515

1,6

2 år og over

21053

21908

20877

19076

20035

-1018

-4,8

Køer

646731

644656

634874

631864

633722

-13009

-2,0

Malkekøer

564730

563527

559270

557062

557108

-7622

-1,3

Ammekøer

82001

81129

75604

74802

76614

-5387

-6,6

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5

Geografisk fordeling af kvægbestanden. 30. juni 2022

 

Tyre og stude

Kvier1

Malkekøer

Ammekøer

Kvæg i alt

 

stk.

Hele landet

217483

633172

557108

76614

1484377

Region Hovedstaden

5215

11347

8044

3216

27822

København og Nordsjælland2

2712

4783

2142

2759

12396

Landsdel Bornholm

2503

6564

5902

457

15426

Region Sjælland

14101

27875

16456

9849

68281

Region Syddanmark

80683

253809

231927

21574

587993

Landsdel Fyn

14059

37244

27992

4761

84056

Landsdel Sydjylland

66624

216565

203935

16813

503937

Region Midtjylland

65208

193049

167997

23271

449525

Landsdel Østjylland

19577

49936

37513

10232

117258

Landsdel Vestjylland

45631

143113

130484

13039

332267

Region Nordjylland

52276

147092

132684

18704

350756

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Inkluderer drægtige kvier.
2 Omfatter landsdelene Byen København, Københavns omegn og Nordsjælland.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5

Nyt fra Danmarks Statistik

25. juli 2022 - Nr. 262

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. januar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Kvægbestanden bliver opgjort på grundlag af oplysninger fra Det Centrale Husdyrbrugs-Register (CHR) og Kvægdatabasen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation