Gå til sidens indhold

Mælkeproducenter fik bedst resultat i 2021

Regnskabsstatistik for landbrug 2021

Driftsresultatet for heltidslandbrug var i 2021 bedst for bedrifter med malkekøer. For både bedrifter med konventionelle og økologiske malkekøer blev driftsresultatet 1,7 mio. kr. svarende til en afkastningsgrad på 4,7 pct. i gennemsnit. For heltidslandbrug specialiseret i afgrøder (planter) steg driftsresultatet til 1,5 mio. kr. For begge driftsformer var der tale om en betydelig fremgang i forhold til året før, og det bedste resultat målt i løbende kr. de seneste ti år. I modsat retning trak bedrifter med svin, hvor driftsresultatet blev på 0,8 mio. kr. efter langt bedre resultater i 2019 og 2020.

Driftsresultat i gennemsnit for heltidslandbrug og hoveddriftsformer (løbende priser)Kilde: www.statistikbanken.dk/jord2

Færre og større heltidslandbrug

I 2021 var der knap 7.600 heltidslandbrug i Danmark, hvilket var ca. 900 færre end i 2020, hvilket også kan henføres til nedlukningen af bedrifter med minkproduktion. Når der ses ti år tilbage er 4.000 heltidslandbrug forsvundet samtidig med, at arealbenyttelsen pr. bedrift er øget med 53 pct. til 241 ha og antallet af husdyrenheder med 48 pct. til 276. Denne kraftige strukturudvikling skal tages i betragtning, når de gennemsnitlige resultater vurderes.

Driftsresultat efter ejeraflønning

Efter en beregnet ejeraflønning har der de seneste tre år været mellem 0,8 og 0,9 mio. kr. pr. heltidslandbrug tilbage til finansiering af nye investeringer og afvikling af gæld. Resultatet i 2021 svarer til en afkastningsgrad på 3,4 pct. i gennemsnit, hvilket var lidt lavere end i 2019 og 2020.

Høje produktpriser opvejer større omkostninger for kvæg og planter

I gennemsnit steg prisen på konventionel og økologisk mælk med ca. 20 øre pr. kg. Alene dette forøgede bruttoudbyttet med ca. 0,6 mio. kr. og 0,4 mio. kr. for konventionelle og økologiske bedrifter med malkekvæg. For planteavl steg priserne på produkterne fra marken med 13 pct. i 2021, se publikationen Jordbrugets prisforhold 2021. Prisen på korn steg med 18 pct. og raps med 22 pct. De gunstige priser har mere end opvejet prisstigninger på omkostningssiden og er grundlaget for forbedringen i driftsresultat for bedrifter med malkekvæg eller planteavl.

Lavere priser på smågrise og slagtesvin

For bedrifter med svineproduktion var driftsresultatet præget af en nedgang i forhold til året før for de gennemsnitlige salgspriser på smågrise og slagtesvin. Smågrise faldt med 23 pct. til 362 kr. pr. 30 kg gris og slagtesvin med 14 pct. til 1.030 kr. Det gav et fald i bruttoudbyttet, som også var påvirket af, at besætningen ved udgangen af 2021 var mindre værd end ved årets start. Dette påvirkede bruttoudbyttet negativt med 0,9 mio. kr. Samlet faldt driftsresultatet derfor fra 2,6 mio. kr. i 2020 til 0,8 mio. kr. i 2021, hvilket blev til 0,3 mio. kr. efter beregnet ejeraflønning.

Regnskabsresultater for landbrug

 

Heltidsbedrifter

Deltidsbedrifter

Alle

 

2019

2020

2021*

2019

2020

2021*

2019

2020

2021*

 

antal

Bedrifter

8795

8478

7569

16423

9604

9130

25218

17833

16698

 

pr. bedrift

Arealanvendelse, ha

202

211

241

41

58

59

97

132

141

Dyreenheder, antal

229

244

276

6

7

6

84

120

128

1.000 kr. pr. bedrift

Bruttoudbytte

8413

8864

9886

484

706

887

3249

4591

4966

Driftsomkostninger

6636

7050

8130

507

647

705

2644

3697

4071

Resultat af primær drift

1778

1814

1755

-23

60

182

605

894

895

Finansieringsomkostninger

929

910

974

85

106

117

379

490

505

Generelle driftstilskud

482

478

547

92

132

150

228

298

330

Driftsresultat

1333

1382

1329

-15

86

215

455

703

720

Driftsresultat efter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejeraflønning

845

894

835

-179

-107

36

178

370

398

 

pct., pr. bedrift

Afkastningsgrad

3,9

3,8

3,4

-1,1

0,0

1,2

2,6

3,0

2,9

Soliditetsgrad efter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hensættelser

24,2

25,5

24,6

47,0

45,9

43,9

32,0

31,1

30,3

Anm.: Gennemsnit for alle konventionelle og økologiske landbrugsbedrifter.
Der er databrud mellem 2019 og 2020, idet bundgrænsen for deltagende landbrug er hævet fra 15.000 til 25.000 Euro.
*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/jord1, jord2, jord3, jord6, jord7 og jord8

Regnskabsresultater for landbrugets hoveddriftsformer (heltidsbedrifter)

 

Planteavl
 

Svin
 

Malkekvæg
 

Malkekvæg,
økologisk

 

2019

2020

2021*

2019

2020

2021*

2019

2020

2021*

2019

2020

2021*

 

antal

Bedrifter

2261

2223

2108

2050

2066

2002

2265

2092

1986

379

370

365

 

pr. bedrift

Arealanvendelse, ha

303

321

342

181

186

220

175

172

179

258

256

249

Dyreenheder, antal

12

10

7

386

417

454

367

398

424

335

342

355

 

1.000 kr. pr. bedrift

Bruttoudbytte

4819

5003

5731

14871

14701

14604

8693

9408

10839

9721

9632

10725

Driftsomkostninger

3592

3735

3797

10500

11501

13267

7428

7925

8761

8041

7975

8528

Resultat af primær drift

1227

1269

1934

4371

3200

1336

1265

1483

2078

1679

1658

2197

Finansieringsomkostninger

1088

1116

1162

1131

987

985

878

874

805

1080

1063

1084

Generelle driftstilskud

675

698

744

392

389

468

483

444

464

662

616

609

Driftsresultat

814

850

1516

3632

2602

819

870

1053

1737

1261

1212

1723

- bedste fjerdedel

2220

2315

3668

7953

6111

3477

2338

2649

4132

3030

2779

3746

- dårligste fjerdedel

-252

-179

7

629

333

-1707

-223

-51

254

-161

245

317

Driftsresultat efter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejeraflønning

377

422

1095

3151

2118

300

326

497

1183

692

667

1189

 

pct. pr. bedrift

Afkastningsgrad

2,5

2,5

3,5

8,4

5,8

2,1

3,0

3,5

4,7

3,6

3,4

4,7

Soliditetsgrad efter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hensættelser

30,3

31,0

30,8

23,0

24,6

23,5

15,2

16,3

19,6

19,1

20,8

18,6

Anm.: Konventionelle landbrugsbedrifter, hvor intet andet er nævnt.
*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/jord2 og jord7

Nyt fra Danmarks Statistik

8. juli 2022 - Nr. 250

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. juli 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker landbrug med en produktion svarende til et standard output på mindst 25.000 euro. Læs mere om kilder og metoder i statistikdokumentationen. Usikkerheden for eksempelvis driftsresultatet for konventionelle heltidsbedrifter med malkekvæg er beregnet til, at gennemsnittet på 4,813 mio. kr. med 95 pct. sandsynlighed er mellem 4,638 mio. kr. og 4,987 mio. kr. Heltidslandbrug har et samlet arbejdsforbrug på mindst 1.665 timer. Driftsresultatet aflønner ejerens arbejdsindsats og investerede kapital. Driftsresultat efter ejeraflønning: Ejerfamiliens arbejde er for 2022 aflønnet med 218,25 kr. i timen. Afkastningsgrad viser forrentningen af den investerede kapital i pct. Soliditetsgrad efter hensættelser viser egenkapital efter hensatte forpligtelser i pct. af samlede aktiver i selveje.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation