Gå til sidens indhold

2020 var som 2019 et godt år for svineproducenter

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2020

Afregningsprisen på konventionelle slagtesvin steg 10 pct. til 1.202 kr. pr. svin i 2020. Prisen steg gennem første kvartal, hvorefter den faldt gennem resten af året. Ved udgangen af 2020 var prisen 26 pct. lavere end ved årets begyndelse, se statistikbanken.dk/lpris10. Overskuddet pr. svin faldt dermed 27 kr. til 133 kr., da lagerværdien af besætningen påvirker overskudsberegningen. Overskuddet var dog klart det næstbedste de seneste ti år og svarede til en lønningsevne på 793 kr. pr. arbejdstime.

Nettooverskud og afregning for konventionelle slagtesvineproducenter, løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/regnpro2

Små ændringer for mælkeproducenter

I mælkeproduktionen var der kun små stigninger i mælkeydelsen, mens den konventionelle mælkepris steg lidt, og den økologiske mælkepris faldt lidt. Herefter var prisforskellen ab landmænd mellem konventionel og økologisk mælk imidlertid den mindste siden 2014. Med årets omkostninger kan overskuddet for konventionel mælk beregnes til 8 øre pr. kg og 27 øre pr. kg for økologisk mælk, hvilket gav en lønningsevne pr. arbejdstime på hhv. 221 og 304 kr. pr. time. Læs mere i publikationen Landbrugets produktionsgrene 2020.

Godt år for økologisk husdyrproduktion

Ud over de økologiske mælkeproducenter var der i 2020 også god økonomi for producenter af økologiske slagtesvin og æg. For producenter af slagtesvin steg prisen med 13 pct. i forhold til 2019, hvilket gav en lønningsevne på 796 kr. pr. time efter, at der var negativ lønningsevne i 2018 til 2019. For producenter med økologisk ægproduktion blev lønningsevnen 369 kr. pr. arbejdstime mod 231 kr. året før.

Græsfrø bedre end hvede i ni ud af ti år

Sommeren 2020 bød på en god høst på niveau med 2019, se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:449. Udbytterne for flere afgrøder var på rekordniveauer. Græsfrø er en dansk nichespecialitet, der eksporteres over hele verden, bl.a. til anlæg af fodboldbaner. Arealet er over de seneste år steget med ca. en tredjedel til 106.308 ha i 2020, hvilket er 4 pct. af det dyrkede areal, se statistikbanken.dk/afg5. Lønningsevnen har i gennemsnit været bedre end hvede i ni ud af de seneste ti år. Hvede er den konventionelle kornafgrøde med bedst lønningsevne. Hvede udgjorde 19 pct. af det dyrkede areal i 2020. 

Lønningsevne i græsfrø og hvede, løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/regnpro2

Planteproduktionens højeste lønningsevne var for kartofler og grøntsager

Som i tidligere år var den højeste lønningsevne blandt planteavlens produktionsgrene i højværdiafgrøderne kartofler og grøntsager, der tilsammen udgjorde knap 3 pct. af det dyrkede areal. Lønningsevne pr. arbejdstime blev på 250 kr. og 363 kr. for hhv. konventionelle og økologiske spisekartofler, 390 kr. for industrikartofler samt 244 kr. og 222 kr. for hhv. konventionelle og økologiske grøntsager.

Produktionsgrene husdyr: Gennemsnitligt nettooverskud og lønningsevne. 2020

 

 

Konventionel drift

Økologisk drift

 

 

Malke-
køer
inkl.
opdræt

Søer
med
små-
grise

Slagte-
svin

 

Høns


 

Pels-
dyr

 

Malke-
køer
inkl.
opdræt

Slagte-
svin

 

Høns


 

Nettooverskud, kr. pr. enhed

889

890

13345

586

38

2608

21626

2906

Lønningsevne, kr. pr. time

221

280

793

262

227

304

796

369

Anm.: Produktionsgrenen med konventionelle søer inkluderer smågrise op til ca. 7 kg. For produktionsgrenen slagtesvin er enheden 100 producerede svin, mens enheden for høns er 100 årsdyr. For pelsdyr pr. avlstæve.
Kilde: www.statistikbanken.dk/regnpro2

Produktionsgrene planteavl: Gennemsnitligt nettooverskud (jordrente) og lønningsevne. 2020

 

 

Konventionel drift

Økologisk drift

 

 

Korn
 

Raps
 

Sukker-
roer

Græs-
frø

Kartof-
ler1

Grønt-
sager

Korn
 

Kartof-
ler1

Grønt-
sager

Nettooverskud, kr. pr. ha

1

654

2016

2056

3583

9130

-618

6792

8747

Lønningsevne, kr. pr. time

-58

21

163

173

250

244

-58

363

222

1Dækker spise- og læggekartofler. Tal for produktionsgrenen industrikartofler findes på www.statistikbanken.dk/regnpro1.
Kilde: www.statistikbanken.dk/regnpro1

Nyt fra Danmarks Statistik

16. december 2021 - Nr. 454

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. januar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Udgangspunktet er bedrifter, hvor arbejdsindsatsen mindst svarer til 1 årsværk (= 1.665 timer). I det enkelte regnskab er indsatsfaktorer, bruttoudbytte og omkostninger fordelt på produktionsgrene på grundlag af dels regnskabets oplysninger om areal og dyrehold og dels særligt udarbejdede nøgletal.
Begreber: Nettooverskud: Overskud, når alle produktionsfaktorer er aflønnet.
Lønningsevne kr. pr. time: (Nettooverskud + omkostning til arbejdskraft) / arbejdstimer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation