Gå til sidens indhold

Fald i den offentlige finansielle nettoformue

Offentlig saldo
4,0 mia. kr.
4. kvt. 2021
Offentlig finansiel nettoformue
276,8 mia. kr.
4. kvt. 2021
-21,4 mia. kr.
3. kvt. til 4. kvt. 2021

Offentligt kvartalsregnskab 4. kvt. 2021

Den offentlige finansielle nettoformue faldt med 21,4 mia. kr. til 276,8 mia. kr. i fjerde kvartal 2021. Faldet i nettoformuen skyldes en nedgang i beholdningen af finansielle aktiver, bl.a. på grund af fald i aktiekursen på Ørsted og Københavns Lufthavne på samlet 5,4 mia. kr. Derudover mindskede kursstigninger på statsobligationer nettoformuen med 10,7 mia. kr. Faldet i nettoformuen kom på trods af, at staten nedbragte sine passiver ved bl.a. nedbringelse af udstedte gældsværdipapirer. Den offentlige finansielle nettoformue på 276,8 mia. kr. var dermed 14,2 mia. kr. højere end ved udgangen af 2020.

Den offentlige finansielle nettoformueKilde: www.statistikbanken.dk/off22

Modsatrettede effekter gav lav vækst i den finansielle nettoformue i 2021

Efter en årrække med høj vækst i den offentlige finansielle nettoformue, var der i 2021 en mere afdæmpet vækst. Det offentlige overskud på 58,7 mia. kr. i 2021 har sammen med kursfald på udestående gældsværdipapirer påvirket nettoformuen i en positiv retning. Derimod har store fald i aktiekursen for Ørsted A/S i primært første og andet kvartal trukket nettoformuen i nedadgående retning.

Udviklingen i den offentlige finansielle nettoformue fordelt på effekterKilde: www.statistikbanken.dk/off22 og egne beregninger

Fald i ØMU-gælden men stadig højere niveau end før COVID-19

ØMU-gælden faldt med 43,3 mia. kr. i fjerde kvartal 2021 til 917,3 mia. kr. Dermed udgjorde ØMU-gælden 36,9 pct. af BNP ved udgangen af 2021 mod 42,1 pct. af BNP ved udgangen af 2020, hvilket svarer til et fald på 63,5 mia. kr. i 2021. ØMU-gælden konvergerer dermed mod niveauet før COVID-19, men ligger stadig 139,2 mia. kr. over niveauet i fjerde kvartal 2019 før starten af COVID-19-pandemien. Faldet i ØMU-gælden er hovedsageligt et resultat af statens gældsnedbringelse, hvor det især er statens udestående kortfristede gældsbeviser, der er blevet nedbragt i 2021. Beholdningen af gældsbeviserne faldt således med 21,8 mia. kr. i fjerde kvartal og med i alt 86,8 mia. kr. i 2021.

Danmarks kvartalsvise ØMU-gæld i pct. af BNPKilde: www.statistikbanken.dk/edp5

Lavere offentligt overskud i 4. kvt. pga. COVID-19-udgifter

I fjerde kvartal 2021 var der et overskud på de offentlige finanser på 4,0 mia. kr., hvilket er 16,9 mia. kr. lavere end i tredje kvartal. Faldet i overskuddet skyldes primært en stigning i udgifterne til COVID-19-test og værnemidler samt en stigning i de offentlige bygge- og anlægsinvesteringer. Mens udgifterne til COVID-19-hjælpepakkerne udgjorde 22,4 mia. kr. i første halvår 2021, var udgifterne faldet til 4,1 mia. kr. i andet halvår. Hjælpepakkerne udgjorde dermed 18,1 pct. af de samlede udgifter til subsidier på 22,7 mia. kr. i andet halvår 2021.

Den offentlige saldo i første, andet og tredje kvartal 2021 er opgjort til hhv. 13,1, 20,7 og 20,9 mia. kr. Det er en opjustering på hhv. 7,7, 9,8 og 4,7 mia. kr. i forhold sidste offentliggørelse, hvilket hovedsageligt skyldes en forøgelse af pensionsafkastskatten som nu er opgjort til 63,1 mia. kr. i 2021. Således er det samlede offentlige overskud for 2021 nu opgjort til 58,7 mia. kr.

Offentlig saldo og subsidier inkl. COVID-19-hjælpepakkerKilde: www.statistikbanken.dk/off3k

Erstatninger til minkavlere stiger

I fjerde kvartal 2021 var der udgifter til erstatninger og kompensationer til minkavlere og følgeerhverv berørt af COVID-19 for 1,4 mia. kr. Således har der været udgifter til de samlede kompensationsordninger til de danske minkavlere for i alt 3,3 mia. kr. i 2021. De totale udgifter til erstatnings- og kompensationsordningerne til de danske minkavlere og følgeerhverv forventes i de kommende år at blive mellem 15,8 - 18,8 mia. kr.

Revisioner

Den offentlige saldo i første, andet og tredje kvartal 2021 er blevet opjusteret med hhv. 7,7, 9,8 og 4,7 mia. kr. i forhold til sidste offentliggørelse. Således er overskuddet i første, andet og tredje kvartal nu opgjort til hhv. 13,1, 20,7 og 20,9 mia. kr. mod hhv. 5,3, 10,9 og 16,2 mia. kr. ved sidste offentliggørelse. Revisionen skyldes primært en opjustering af pensionsafkastskatten og selskabsskatten med hhv. 6,8 og 1,7 mia. kr. for både første, andet og tredje kvartal. Udgifterne til COVID-19-hjælpepakkerne i første, andet og tredje kvartal er ligeledes blevet opjusteret med hhv. 1,1, 0,9 og 0,5 mia. kr. i forhold til seneste offentliggørelse.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Opgørelse af COVID-19-hjælpepakker

I forbindelse med opgørelsen af udgifter til COVID-19-hjælpepakker er data fra statsregnskabet til denne offentliggørelse suppleret med ugentlige dataleverancer fra Erhvervsstyrelsen om udbetalinger til erhvervslivet. Der er usikkerhed forbundet med opgørelsen af udgifter til kompensationspakkerne. Der kan således forekomme efterregistreringer trods periodernes udløb. Der vil desuden sandsynligvis forekomme tilbageløb i forbindelse med udbetalinger til virksomheder, der ikke har levet op til betingelserne for udbetaling og dermed fået uberettiget støtte. Der åbnes for den endelige indberetning til slutafregning i slutningen af maj, og fristen for at indberette bliver på tværs af kompensationsordningerne den 30. september 2022.

Opgørelse af minkerstatnings- og kompensationsordninger

I forbindelse med opgørelsen af udgifter til minkerstatnings- og kompensationsordninger er data fra statsregnskabet til denne offentliggørelse suppleret med kvartalsvise dataleverancer fra Fødevarestyrelsen om udbetalinger til minkavlere og følgeerhverv.

Offentlig saldo
4,0 mia. kr.
4. kvt. 2021
Offentlig finansiel nettoformue
276,8 mia. kr.
4. kvt. 2021
-21,4 mia. kr.
3. kvt. til 4. kvt. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

29. marts 2022 - Nr. 106

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. juni 2022

Kontakt

Statistik­dokumentation