Gå til sidens indhold

Stort fald i registreringerne af nye biler

iNyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
11.900
maj 2022
-4,2 %
april til maj 2022

Nyregistrerede motorkøretøjer maj 2022

Det samlede antal registreringer af nye biler i marts-maj 2022 var 14,9 pct. lavere end i december 2021 - februar 2022 opgjort i sæsonkorrigerede tal. For husholdningernes vedkommende var faldet på 25,2 pct., mens tilgangen i erhvervene faldt med 1,3 pct. I maj blev der registreret 11.900 personbiler, og det er 4,2 pct. færre end i april. Tilgangen til husholdningerne og erhvervene i maj lå hhv. 2,9 pct. og 5,6 pct. lavere.

Månedlig tilgang af nye personbiler, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Uændret niveau for de brugte biler - faldende niveau for de nye

Niveauet for registreringer af nye og brugte biler i husholdningerne i de første fem måneder af 2022 ligger ca. 9 pct. lavere end gennemsnittet i 2019-2021. Tilbagegangen skyldes alene et fald i køb og leasing af nye biler, mens købet af brugte biler er uændret. Det betyder samtidig, at de nye bilers andel af det samlede antal registreringer er faldet fra omkring 20 pct. til 13 pct. i 2022. Baggrunden for tilbagegangen i registreringerne af nye biler er som nævnt i tidligere artikler bl.a. leveringsproblemer for mange producenter, men også en svækket forbrugertillid, hvor den aktuelle inflation lægger en dæmper på forbrugernes økonomiske råderum. Se mere om leveringsproblemerne i Nyt fra Danmarks Statistik 2022:127, og om forbrugertilliden i Nyt fra Danmarks Statistik 2022:117.  

Registreringer af nye og brugte biler i husholdningerne, udglattede værdierKilde: Egne beregninger på basis www.statistikbanken.dk/bil6

Tilgangen i de seneste 12 måneder faldt

Den samlede tilgang af nye biler i perioden juni 2021 - maj 2022 var på 169.100, hvilket var 17,5 pct. lavere end i den foregående 12-månedersperiode. Tilgangen til husholdningerne faldt med 24,0 pct. til 93.300 biler, mens den faldt med 7,8 pct. i erhvervene til 75.800 biler. De benzin- og dieseldrevne biler gik 35,3 pct. tilbage i forhold til de foregående 12 måneder, mens elbilerne steg med 78,3 pct. og pluginhybriderne med 25,6 pct.

Elbilerne udgjorde 16 pct. af de nye biler i maj

2.200 elbiler udgjorde i maj 2022 16,1 pct. af de nye personbiler opgjort i faktiske tal mod 13,0 pct. i april. Husholdningerne stod for 1.500 elbiler, og det svarer til 21,2 pct. af deres nye biler mod 16,5 pct. i april. Elbilandelen i erhvervene var 10,5 pct. i maj mod 9,5 i april.

Pluginhybriderne udgjorde med 2.400 biler i maj 17,5 pct. af de nye biler mod 16,6 pct. i april. 1.200 heraf gik til husholdningerne, hvilket svarer til 16,9 pct. af deres nye biler mod 16,3 pct. i april. De resterende 1.200 biler gik til erhvervene svarende til 18,2 pct. af deres tilgang i maj mod 16,8 pct. i april.

Andelen af nye elbiler og pluginhybrider er steget kraftigt siden 2021

Samlet set udgjorde elbilerne og pluginhybriderne i perioden juni 2021 - maj 2022 38,9 pct. af de nye biler mod 22,2 pct. i de foregående 12 måneder. For husholdningernes vedkommende var det 43,7 pct. mod 25,3 pct. I erhvervene var det 32,9 pct. mod 17,5 pct.

Tilgangen af nye personbiler fordelt på drivmiddel, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil51

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2021

2022

 

2021/2022

 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

Maj
 

 

Mar.-maj/
dec.-feb.

Maj/
apr.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

18748

10931

12236

11367

12415

11894

 

-14,9

-4,2

I husholdningerne

12503

5290

6092

5535

6259

6081

 

-25,2

-2,9

I erhvervene

6246

5641

6144

5832

6156

5813

 

-1,3

-5,6

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

Maj

Æn-
dring

 

Juni 2020
- maj 2021

Juni 2021
- maj 2022

Æn-
dring

 

2021

2022

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

17019

13644

-19,8

 

205003

169061

-17,5

Benzin

9815

7433

-24,3

 

119690

83400

-30,3

Diesel

2531

1621

-36,0

 

39836

19882

-50,1

El

1148

2200

91,6

 

16463

29347

78,3

Pluginhybrid mv.

3525

2390

-32,2

 

29014

36432

25,6

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

7708

4935

-36,0

 

94238

71132

-24,5

Privatleasing

2108

2183

3,6

 

28604

22151

-22,6

Samlet tilgang

9816

7118

-27,5

 

122842

93283

-24,1

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

9311

8709

-6,5

 

110765

97929

-11,6

Ikke-leasingbiler (a)

1493

1314

-12,0

 

19211

16245

-15,4

Til leasing

7818

7395

-5,4

 

91554

81684

-10,8

Erhvervsleasing (b)

5710

5212

-8,7

 

62950

59533

-5,4

Samlet tilgang (a+b)

7203

6526

-9,4

 

82161

75778

-7,8

Erhvervskøretøjer i alt

3157

2667

-15,5

 

37086

33842

-8,7

Varebiler

2856

2297

-19,6

 

33464

29556

-11,7

Lastbiler

169

168

-0,6

 

1992

2006

0,7

Sættevognstrækkere

132

202

53,0

 

1630

2280

39,9

Busser

68

39

-42,6

 

474

728

53,6

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

iNyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
11.900
maj 2022
-4,2 %
april til maj 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

10. juni 2022 - Nr. 208

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. juli 2022

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Transportmidler