Gå til sidens indhold

Forbrugertilliden har nået et historisk lavpunkt

Forbrugertillidsindikatoren
-22,4
maj 2022
-1,5
fra april til maj 2022

Forbrugerforventninger maj 2022

Forbrugertilliden for maj måned ligger på minus 22,4 og er dermed faldet yderligere siden sidste måned, til det laveste niveau nogensinde. Til sammenligning nåede indikatoren et rekordhøjt niveau i januar 2006, hvor den lå på 15,5. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 10,8. Faldet i forbrugertilliden skyldes primært et kraftig fald i indikatoren om forbrugernes vurdering af Danmarks økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

ForbrugertillidsindikatorenKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Vurdering af den nuværende økonomiske situation falder kraftigt

Forbrugerne vurderer, at familiens egen økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 14,8, mens gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger en del højere, på minus 4,7. Danmarks økonomiske situation i dag vurderes meget dårligere end for et år siden. Indikatoren ligger på minus 37,8. Det er det samme niveau som i sensommeren 2009 under finanskrisen. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 16,5.

Forventningerne til den økonomiske situation er fortsat lave

Forbrugerne forventer, at familiens økonomiske situation vil være dårligere om et år end i dag. Indikatoren er dog steget siden sidste måned, hvor den lå på minus 8,4, og ligger nu på minus 6,1. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på 0,6. Forbrugerne forventer fortsat, at Danmarks økonomiske situation om et år vil være dårligere end i dag. Indikatoren ligger på minus 23,2. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 13,0.

Forbrugerne vurderer fortsat, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren ligger på minus 30,1. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på minus 20,2.

Spørgsmål om Danmarks økonomiske situationKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugerne forventer stigende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil været steget om et år sammenlignet med i dag. Indikatoren ligger i maj på 9,1. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er 2,3.

Forbrugerne oplever fortsat højere priser

Forbrugerne synes, at priserne i dag er markant højere end for et år siden. Indikatoren ligger i maj på 54,4, hvilket er på niveau med sommeren 2008, hvor finanskrisen brød ud. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er 39,7.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2019

2020

2021

2021

2022

 

 

 

 

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

3,8

-4,1

0,3

-2,1

-1,5

-3,2

-14,4

-20,9

-22,4

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

7,6

4,7

5,3

0,9

3,2

2,4

-5,7

-13,9

-14,8

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

12,7

10,9

11,9

9,8

9,5

4,3

-5,8

-8,4

-6,1

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

7,1

-20,9

-12,1

-2,6

-5,2

-6,1

-18,4

-29,1

-37,8

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

-1,5

-6,1

4,4

-3,7

-3,2

0,5

-26,0

-22,2

-23,2

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-7,1

-9,1

-7,9

-14,8

-11,9

-17,0

-16,1

-31,0

-30,1

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme. Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2019

2020

2021

2021

2022

 

 

 

 

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-7,7

-12,8

1,2

27,7

28,0

36,0

41,5

50,8

54,4

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

24,6

21,9

30,0

36,1

35,4

32,9

57,6

42,4

37,6

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

0,8

14,7

-6,5

-3,7

-2,6

-7,2

7,0

11,0

9,1

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-2,8

-5,8

-0,1

-6,1

-5,5

-5,6

-8,7

-12,7

-14,5

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

58,0

58,5

56,6

62,2

58,6

57,1

64,6

57,9

62,4

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

33,0

35,6

41,5

40,4

39,6

39,5

38,1

29,8

30,1

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

28,9

30,8

35,0

32,7

33,0

33,1

34,5

22,9

28,5

Anm. 1: Se noten under første tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald. Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugertillidsindikatoren
-22,4
maj 2022
-1,5
fra april til maj 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

20. maj 2022 - Nr. 177

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. juni 2022

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation