Gå til sidens indhold

Detailomsætningen er fortsat faldende i marts

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-0,3 %
februar - marts 2022

Detailomsætningsindeks marts 2022

Detailsalget i marts var 0,3 pct. lavere end februar, når der korrigeres for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Samlet er detailomsætningen for første kvartal 0,9 pct. lavere end fjerde kvartal 2021. Stigningen i detailhandlen i januar kunne dermed ikke opveje faldet i både februar og marts. Denne udvikling afspejles også i forbrugerforventningerne, som har været kraftigt faldende gennem de seneste måneder, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:136.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Udvikling i detailsalget præges af fald i fødevarer og andre dagligvarer

Den samlede detailomsætning for marts trækkes ned af et fald i hovedgruppen fødevarer og andre dagligvarer på 1,9 pct. hvilket ikke kunne opvejes af stigninger i beklædning mv. samt andre forbrugsvarer på hhv. 1,8 og 0,6 pct. Denne udvikling ses også i dagens Konjunkturbarometer, hvor detailhandlen generelt melder om faldende omsætning, og 54 pct. af dagligvarebutikkerne forventer yderligere fald over de kommende tre måneder.

Detailsalget er over niveauet fra før COVID-19

Detailhandlens omsætning steg 6,8 pct. i første kvartal 2022 sammenlignet med samme kvartal for 2019, hvor salget ikke var påvirket af restriktioner mod COVID-19. Varegruppen andre forbrugsvarer har haft den største fremgang med en stigning på 11,2 pct., mens beklædning mv. samt fødevarer og andre dagligvarer er steget med hhv. 7,2 og 1,4 pct.

Detailhandel fordelt på hovedgrupper. 1. kvt. 2022 i forhold til samme kvartal 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/deta151, værdiindeks fordelt på grupper

Detailsalget i marts 2022 var lavere end i marts 2021

Hvis man udelukkende korrigerer for prisudvikling, var det samlede detailsalg 10,8 pct. lavere i marts 2022 end samme måned i 2021. Dette dækker over en stigning i salget i varegruppen beklædning mv. på 9,3 pct., mens fødevarer og andre dagligvarer samt andre forbrugsvarer faldt med hhv. 9,9 og 14,3 pct. Udviklingen skal ses i lyset af de restriktioner mod COVID-19, som efter de blev ophævet, førte til en historisk fremgang i detailhandlen i marts 2021.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2021

2022

 

2021-2022

 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.*
 

Mar.*
 

 

Okt.
-dec.

Jan.
-mar.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

113,7

113,1

108,8

112,1

110,5

110,2

 

111,9

110,9

Fødevarer og andre dagligvarer

102,2

101,0

100,0

102,3

100,2

98,3

 

101,0

100,3

Beklædning mv.

119,7

115,0

96,2

99,8

105,8

107,6

 

110,3

104,4

Andre forbrugsvarer

124,6

125,4

120,9

125,2

122,4

123,2

 

123,6

123,6

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

1,2

-0,5

-3,8

3,0

-1,4

-0,3

 

-1,6

-0,9

Fødevarer og andre dagligvarer

1,0

-1,1

-1,0

2,3

-2,0

-1,9

 

-0,1

-0,7

Beklædning mv.

2,5

-3,9

-16,4

3,8

5,9

1,8

 

-7,8

-5,3

Andre forbrugsvarer

1,1

0,7

-3,6

3,5

-2,3

0,6

 

-1,6

-0,1

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2021

2022

 

2021

2022

 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

Jan.
 

Feb.*
 

Mar.*
 

 

Jan.
-mar.

Jan.
-mar.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

89,6

88,0

119,8

101,2

93,6

106,8

 

99,1

100,5

Fødevarer og andre dagligvarer

95,6

93,8

110,0

92,1

87,8

99,1

 

99,8

93,0

Beklædning mv.

40,0

38,8

83,9

84,0

81,7

91,7

 

54,2

85,8

Andre forbrugsvarer

94,4

92,8

138,0

114,6

102,4

118,2

 

108,4

111,7

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

-7,2

-4,3

23,5

12,8

6,4

-10,8

 

4,2

1,4

Fødevarer og andre dagligvarer

4,4

2,7

6,8

-3,7

-6,3

-9,9

 

4,7

-6,8

Beklædning mv.

-52,6

-46,1

107,3

110,0

110,7

9,3

 

-17,3

58,2

Andre forbrugsvarer

-9,7

-4,4

33,7

21,3

10,3

-14,3

 

6,7

3,0

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-0,3 %
februar - marts 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

28. april 2022 - Nr. 145

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. maj 2022

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: fødevarer og andre dagligvarer 44,4 pct., beklædning mv. 8,2 pct., andre forbrugsvarer 47,4 pct. for 2021. Stikprøve, beregningsmetoder m.m. er beskrevet i statistikdokumentationen. Se også emnesiden detailomsætningsindeks.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation