Gå til sidens indhold

Turister fra nabolandene er tilbage på hotellerne

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. maj 2022

I maj 2022 var der i alt 3,7 mio. overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og i lystbådehavne, hvilket gjorde maj til den bedste siden statistikkens start i 1992. Det var især hotellerne, der med 1,7 mio. overnatninger bidrog til det høje antal overnatninger. Danskerne foretog 1,1 mio. hotelovernatninger, hvilket er det højeste antal danske hotelovernatninger for en maj måned nogensinde. Men også gæster fra vores nabolande, Sverige, Norge og Tyskland, var tilbage på hotellerne og stod for 253.000 hotelovernatninger - en stigning på 13 pct. i forhold til 2019. Samlet var der 629.000 udenlandske hotelovernatninger i maj, og dermed var de udenlandske hotelovernatninger næsten tilbage på niveau fra før COVID-19.

Samlede hotelovernatninger fra nabolandene Sverige, Norge og Tyskland. MajKilde: www.statistikbanken.dk/turist

Udenlandske turister tilbage på campingpladser og i lystbådehavne

De udenlandske turister vendte med 301.000 overnatninger også tilbage til de danske campingpladser - en stigning på 251.000 overnatninger, mens de danske overnatninger faldt med 103.000 i forhold til maj 2021. Der var i alt 1,3 mio. overnatninger på campingpladser i maj. Lystbådehavne havde 74.000 overnatninger i maj 2022. Det dækker over et fald i danske overnatninger på 26 pct. i forhold til maj 2021, som dog blev opvejet af en stigning i udenlandske overnatninger på 188 pct. De samlede overnatninger i lystbådehavne steg med 15 pct. i maj i år i forhold til maj året før.

Bedste maj for danske overnatninger på feriecentre og vandrerhjem

Det var ikke kun hoteller, der oplevede det højeste antal danske overnatninger i maj. Feriecentre og vandrerhjem havde begge, med hhv. 283.ooo og 149.000 danske overnatninger, svarende til stigninger på hhv. 38 og 128 pct. - det højeste antal danske maj-overnatninger i statistikkens historie.

Stigning når der korrigeres for normale sæsonudsving

Når der korrigeres for normale sæsonudsving, endte det samlede antal overnatninger i maj på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem med en stigning på 0,8 pct. i forhold til april. Overnatningerne i perioden marts-maj 2022 steg med 23,1 pct. i forhold til de foregående tre måneder.

Overnatninger, faktiske tal

 

Maj

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2021

2022

 

2021

2022

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

2234,8

3718,8

66

5021,6

10884,8

117

Heraf danske

2084,3

2561,1

23

4634,2

7819,2

69

Øst for Storebælt

711,5

1583,5

123

1848,4

4962,8

168

Vest for Storebælt

1523,4

2135,3

40

3173,2

5922,0

87

Hoteller mv.

725,9

1715,6

136

1842,7

5863,2

218

Heraf danske

655,2

1086,5

66

1598,4

3987,5

149

Øst for Storebælt

342,2

1038,6

204

1004,1

3430,5

242

Vest for Storebælt

383,8

676,9

76

838,6

2432,7

190

Feriecentre

210,8

378,7

80

585,0

1456,5

149

Heraf danske

204,7

283,3

38

569,9

1203,8

111

Øst for Storebælt

48,0

86,7

80

114,3

328,8

188

Vest for Storebælt

162,8

292,0

79

470,7

1127,7

140

Campingpladser

1157,0

1304,8

13

2287,6

2674,5

17

Heraf danske

1107,0

1003,9

-9

2217,3

2115,3

-5

Øst for Storebælt

254,9

264,2

4

545,2

592,0

9

Vest for Storebælt

902,2

1040,6

15

1742,4

2082,5

20

Vandrerhjem

76,8

245,9

220

242,1

816,9

237

Heraf danske

65,3

148,7

128

196,5

474,0

141

Øst for Storebælt

45,8

172,9

278

164,2

590,5

260

Vest for Storebælt

31,1

73,0

135

77,9

226,4

191

Lystbådehavne

64,2

73,8

15

64,2

73,8

15

Heraf danske

52,0

38,7

-26

52,0

38,7

-26

Øst for Storebælt

20,7

21,1

2

20,7

21,1

2

Vest for Storebælt

43,5

52,7

21

43,5

52,7

21

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2021-2022

 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

Maj
 

 

Mar.-maj/
dec.-feb.

Maj/
apr.

 

1.000

 

pct.

I alt

2707,8

2428,9

3310,2

3457,1

3457,5

3484,3

 

23,1

0,8

Hoteller

1147,8

813,8

1325,5

1434,2

1580,2

1581,8

 

39,8

0,1

Feriecentre

264,8

233,0

423,0

439,7

435,8

448,7

 

43,8

3,0

Camping

1115,4

1211,1

1369,9

1374,1

1237,9

1245,1

 

4,3

0,6

Vandrerhjem

179,8

171,1

191,8

209,1

203,7

208,7

 

14,5

2,5

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Nyt fra Danmarks Statistik

8. juli 2022 - Nr. 249

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. august 2022

Kontakt

Kilder og metode

Lystbådestatistikken er ikke sæsonkorrigeret. Anvendelsen af sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse, der ligger i forskellige måneder fra år til år. Hvis påskeferien ligger i såvel marts som starten af april, vil sæsonkorrektionen være særlig usikker.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation