Gå til sidens indhold

Tredobling af antallet af overnatninger i marts

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. marts 2022

I marts 2022 var der i alt 1,8 mio. overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem. Dette er en stigning på over 1,1 mio. overnatninger svarende til en tredobling af antallet af overnatninger i forhold til marts 2021. Det var især danskerne, der valgte at holde ferie i Danmark med samlet 1,3 mio. danske overnatninger i marts. Sammenlignet med marts 2021 steg de danske overnatninger med 745.000, hvilket er mere end en fordobling af antallet af de danske overnatninger. Stigningen skal ses i lyset af COVID-19-restriktionerne i marts 2021.

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem. MartsKilde: www.statistikbanken.dk/turist

Bedste marts for hotellerne i statistikkens historie

Der var 1,2 mio. overnatninger på hotellerne, hvilket er en stigning på 906.000 i forhold til marts 2021. Dette betød, at marts 2022 blev den bedste marts for hotellerne i statistikkens historie. Hotellerne oplevede samtidig en markant stigning i antallet af danske overnatninger, som med 859.000 overnatninger endte på det højeste niveau nogensinde. Feriecentrene havde en stigning på 163.000 overnatninger, mens vandrerhjemmene havde 125.000 flere overnatninger. Campingpladserne oplevede derimod et samlet fald i antallet af overnatninger på 35.000, mens de danske campingovernatninger faldt med 54.000. Faldet i overnatninger på campingpladserne skal ses i lyset af, at der i marts 2022 var 79 færre åbne campingpladser end i marts 2021. Hertil kommer, at påsken i 2021 delvist lå i marts, mens den i 2022 udelukkende lå i april.

Fald når der korrigeres for normale sæsonudsving

Når der korrigeres for normale sæsonudsving, endte det samlede antal overnatninger i marts på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem med et fald på 0,6 pct. i forhold til februar. Overnatningerne i perioden januar-marts 2022 faldt med 7,2 pct. i forhold til de foregående tre måneder.

Overnatninger, faktiske tal

 

Marts

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2021

2022

 

2021

2022

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

653,5

1801,7

176

1465,4

3971,8

171

Heraf danske

586,1

1331,1

127

1300,9

3002,8

131

Øst for Storebælt

289,3

919,4

218

694,8

2010,6

189

Vest for Storebælt

364,3

882,3

142

770,6

1961,2

155

Hoteller mv.

317,3

1213,2

282

745,9

2622,2

252

Heraf danske

264,3

858,6

225

622,3

1905,1

206

Øst for Storebælt

190,0

684,9

260

456,8

1492,7

227

Vest for Storebælt

127,3

528,3

315

289,2

1129,5

291

Feriecentre

99,1

261,8

164

257,8

658,0

155

Heraf danske

96,6

239,2

148

252,1

602,4

139

Øst for Storebælt

18,7

65,0

248

42,2

150,7

257

Vest for Storebælt

80,4

196,8

145

215,6

507,3

135

Campingpladser

195,8

160,8

-18

344,4

339,9

-1

Heraf danske

191,2

137,1

-28

335,2

298,4

-11

Øst for Storebælt

53,6

48,6

-9

109,7

109,6

0

Vest for Storebælt

142,2

112,1

-21

234,7

230,2

-2

Vandrerhjem

41,3

165,8

302

117,2

351,7

200

Heraf danske

34,0

96,3

183

91,3

196,9

116

Øst for Storebælt

26,9

120,8

349

86,1

257,6

199

Vest for Storebælt

14,4

45,0

213

31,1

94,1

202

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2021-2022

 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

 

Jan.-mar./
okt.-dec.

Mar./
feb.

 

1.000

 

pct.

I alt

3296,9

3255,3

2749,6

2336,2

3157,9

3140,3

 

-7,2

-0,6

Hoteller

1500,0

1469,3

1128,6

843,9

1426,2

1474,7

 

-8,6

3,4

Feriecentre

406,7

382,1

295,4

221,8

375,2

382,8

 

-9,6

2,0

Camping

1191,7

1197,6

1137,3

1125,6

1174,5

1084,1

 

-4,0

-7,7

Vandrerhjem

198,5

206,3

188,4

145,1

182,0

198,7

 

-11,4

9,2

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Nyt fra Danmarks Statistik

11. maj 2022 - Nr. 164

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. juni 2022

Kontakt

Kilder og metode

Lystbådestatistikken er ikke sæsonkorrigeret. Anvendelsen af sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse, der ligger i forskellige måneder fra år til år. Hvis påskeferien ligger i såvel marts som starten af april, vil sæsonkorrektionen være særlig usikker.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation