Gå til sidens indhold

Stor stigning i antal konkurser og tabte job

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
259
juni
+23,2 %
fra maj til juni

Konkurser juni 2022

Der var 259 erklærede konkurser i juni blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 23,2 pct. flere end i maj. Konkurserne medførte 1.743 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 83,9 pct. flere end i maj. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i andet kvartal var 13,7 pct. højere end i første kvartal, mens jobtabet var 77,6 pct. højere. Sammenhængen mellem udviklingen i konkurser og afviklingen af moms- og A-skattelån forventes at blive undersøgt i en kommende opgørelse.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer som tidlige indikatorer

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer giver gode indikationer på, hvad der kan forventes af konkurserklæringer i de kommende måneder, og de hjælper med at isolere aktuelt betingede udviklinger i de nyeste konkurstal fra tidligere begivenheder. Se mere herom i Nyt fra Danmarks Statistik 2022:118.

De foreløbigt indkomne konkursbegæringer i juni indikerer omkring 520 konkurser i juli. Det er uvist hvor mange begæringssager i juni, der endnu ikke er blevet oprettet.

Tvangsopløsninger, konkursbegæringer og konkurserKilde: www.statistikbanken.dk/konk11e samt særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken.

Erklærede konkurser i juni i faktiske tal

Det totale antal erklærede konkurser i juni var på 630 opgjort i faktiske tal. 70 heraf stammer fra tvangsopløsninger i januar og februar.

Af de 630 konkurser var 273 eller 43 pct. i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. Med 75 konkurser i aktive virksomheder i byggeriet ligger branchegruppen på sit hidtil højeste niveau. 134 af konkurserne blandt aktive virksomheder var virksomheder med momslån. Se mere om moms- og A-skattelån i Nyt fra Danmarks Statistik 2022:109.

De resterende 357 konkurser var i såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning.

Region Hovedstaden og Midtjylland stod begge for 29 pct. af de tabte job

Der blev tabt 1.743 job ved de 630 erklærede konkurser i juni mod 948 tabte job i maj. Der er ingen enkelte konkurser med over 100 tabte job. I andet kvartal blev i alt 4.084 job ramt af konkurs mod 2.300 i første kvartal. Region Hovedstaden stod for 29 pct. af de tabte job i juni, mens Region Sjælland stod for 21 pct. og Region Syddanmark for 16 pct. Region Midtjylland stod for 29 pct. og Region Nordjylland for 4 pct.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - juni 2022

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

68792

31261

45,4

111

92

Aktive virksomheder

7728

4207

54,4

110

72

Nulvirksomheder

61064

27054

44,3

111

94

1 Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2021

2022

 

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

 

antal konkurser

Sæsonkorrigerede i alt

541

474

348

490

742

585

611

581

464

746

686

816

668

Heraf i aktive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virksomheder

157

147

108

178

228

196

194

178

167

247

203

211

259

Faktiske i alt

486

454

194

385

774

795

981

447

363

970

729

833

630

Landbrug, skovbrug og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fiskeri

12

8

3

6

7

10

14

7

6

13

10

8

7

Industri, råstofindvinding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og forsyningsvirksomhed

22

30

6

14

31

41

43

24

24

33

23

35

27

Bygge og anlæg

82

74

34

77

115

112

129

74

59

128

103

108

137

Handel og transport mv.

132

122

56

116

217

220

243

129

120

266

201

224

186

Ejendomshandel og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udlejning

15

10

5

11

25

18

19

6

5

23

21

20

12

Erhvervsservice

92

81

35

71

139

147

182

81

70

170

119

153

104

Øvrige brancher, ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uoplyste

131

128

55

89

240

246

351

125

79

337

251

285

157

Uoplyst aktivitet

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

1

-

-

Hovedstaden

216

230

81

182

448

452

626

208

133

578

394

512

259

Sjælland

67

60

22

45

78

84

86

46

62

95

53

83

77

Syddanmark

73

64

21

54

79

47

75

60

73

115

66

87

87

Midtjylland

87

69

50

64

117

173

155

105

63

134

173

121

164

Nordjylland

43

31

20

40

52

39

39

28

32

48

43

30

43

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

431

788

331

1248

808

1232

694

555

669

1076

1393

948

1743

Hovedstaden

152

195

79

555

321

594

271

132

213

282

430

390

510

Sjælland

70

83

24

184

55

221

63

106

224

270

108

73

366

Syddanmark

105

145

10

191

133

129

93

96

107

249

313

166

283

Midtjylland

76

285

70

178

154

177

218

191

85

160

451

214

512

Nordjylland

28

80

148

140

145

111

49

30

40

115

91

105

72

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
259
juni
+23,2 %
fra maj til juni

Nyt fra Danmarks Statistik

6. juli 2022 - Nr. 246

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. august 2022

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation