Gå til sidens indhold

Eksporten af varer og tjenester steg i maj

Betalingsbalance og udenrigshandel maj 2022

I maj steg den samlede eksport af varer og tjenester med 4,9 pct. til 158 mia. kr. Den samlede import steg med 0,9 pct. til 136 mia. kr. Den samlede eksport er over de seneste tre måneder steget 9,5 pct., mens importen er steget 7,9 pct. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving. De markant stigende niveauer for både eksport og import skal ses i lyset af en situation med generelt stigende priser.

Eksport og import af varer og tjenester, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Tjenester bidrager mest til overskuddet på betalingsbalancen

I 2021-2022 har overskuddet på tjenestehandlen været stigende og udgør nu det største bidrag til overskuddet på betalingsbalancen. Overskuddet på tjenesterne er især steget som følge af en stigning i eksporten af søtransport (herunder stigende fragtrater). I maj 2022 var overskuddet på betalingsbalancens løbende poster på 26,7 mia. kr. Tjenesterne bidrog med et overskud på 19,0 mia. kr.

Betalingsbalancens løbende poster, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Indikator for varehandel med Rusland og Ukraine

Som led i belysningen af invasionen i Ukraine, er de tidlige indikatorer for udviklingen i udenrigshandlen udvidet med Rusland og Ukraine. Se mere på: www.dst.dk/da/Betalingsbalance og udenrigshandel.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er opjusteret med 3,9 mia. kr. for januar-april 2022 i forhold til seneste offentliggørelse. Indtægterne blev opjusteret med 12,5 mia. kr., mens udgifterne blev opjusteret med 8,6 mia. kr.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2022

Udvikling

Januar-maj

 

Apr.

Maj

Maj1

3 mdr.2

2021

2022

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

20,6

26,7

..

..

67,9

96,3

Indtægter

173,4

180,5

4,0

9,2

664,0

846,0

Udgifter

152,8

153,7

0,6

8,1

596,0

749,8

Varer og tjenester

15,1

21,2

..

..

65,2

92,5

Eksport

150,3

157,7

4,9

9,5

565,4

732,4

 Import

135,2

136,5

0,9

7,9

500,2

639,9

Varer

-2,1

2,2

..

..

39,2

20,0

Eksport

80,4

85,2

5,9

5,3

351,2

409,7

Import

82,6

82,9

0,4

10,7

312,0

389,7

Varer som krydser dansk grænse

-4,1

-1,4

..

..

11,8

1,9

Eksport

68,5

72,6

6,0

5,3

300,8

352,6

Import

72,6

74,0

1,9

8,0

289,0

350,7

Varer som ikke krydser dansk grænse

1,9

3,6

..

..

27,4

18,1

Eksport

11,9

12,5

5,1

4,7

50,4

57,1

Import

10,0

9,0

-10,1

39,7

22,9

39,0

Tjenester

17,2

19,0

..

..

26,0

72,5

Eksport

69,9

72,6

3,9

15,0

214,2

322,7

Import

52,7

53,6

1,7

4,0

188,2

250,1

Indkomst

8,6

8,8

..

..

20,3

17,2

Indtægter

20,4

20,3

-0,9

7,2

86,3

97,9

Udgifter

11,9

11,5

-3,1

11,4

66,1

80,7

Løbende overførsler

-3,0

-3,3

..

..

-17,5

-13,4

Indtægter

2,7

2,5

-7,8

12,4

12,2

15,8

Udgifter

5,7

5,7

0,6

4,4

29,7

29,2

Kapitaloverførsler mv.

0,4

0,4

..

..

-1,1

1,8

Fordringserhvervelse, netto

21,0

27,1

..

..

66,9

98,1

1 Maj 2022 i forhold til april 2022.
2 Marts-maj 2022 i forhold til december 2021-februar 2022.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Nyt fra Danmarks Statistik

11. juli 2022 - Nr. 252

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. august 2022

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode.  Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation