Gå til sidens indhold

Varehandlen trak eksporten ned i april

Betalingsbalance og udenrigshandel april 2022

I april faldt den samlede eksport af varer og tjenester med 2,4 pct. til 146 mia. kr. Den samlede import steg med 2,9 pct. til 132 mia. kr. Den samlede eksport er over de seneste tre måneder steget 5,2 pct., mens importen er steget 3,8 pct. Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er i samme periode faldet trods en markant stigning i eksporten af tjenester. Faldet skyldes primært, at eksporten af varer er faldet, mens vareimporten er steget. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af varer og tjenester, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Betalingsbalanceoverskuddet faldt trods en stigning i tjenesteeksporten

I april var overskuddet på betalingsbalancens løbende poster på 19,1 mia. kr., hvilket var 4,0 mia. kr. mindre end i marts måned. Overskuddet på tjenestehandlen steg i april, især som følge af stigning i eksporten af søtransporttjenester. Omvendt faldt overskuddet på varehandlen. For den del af varehandlen, der krydser den danske grænse, var der et underskud i april, hvilket primært skyldes en stigning i importen af brændsler, samt et fald i eksporten af maskiner. For den del af varehandlen, der ikke krydser den danske grænse, var der et fald i overskuddet, hvilket især skyldes et fald i overskuddet på merchanting samt en stigning i import af bunkring og proviantering.

Betalingsbalancens løbende poster, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Indikator for varehandel med Rusland og Ukraine

Som led i belysningen af invasionen i Ukraine, er de tidlige indikatorer for udviklingen i udenrigshandlen udvidet med Rusland og Ukraine. Se mere her: www.dst.dk/da/Statistik/eksperimentel-statistik#udenrigshandel.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2022

Udvikling

Januar-april

 

Mar.

Apr.

Apr.1

3 mdr.2

2021

2022

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

23,1

19,1

..

..

50,0

62,0

Indtægter

171,4

169,0

-1,4

5,1

526,2

652,7

Udgifter

148,3

150,0

1,1

4,1

476,2

590,7

Varer og tjenester

20,9

13,6

 

 

52,9

67,1

Eksport

149,4

145,8

-2,4

5,2

449,1

563,6

 Import

128,4

132,1

2,9

3,8

396,1

496,6

Varer

7,2

-3,1

 

 

30,8

16,3

Eksport

84,7

78,0

-7,9

2,4

279,3

321,0

Import

77,5

81,1

4,6

5,9

248,4

304,7

Varer som krydser dansk grænse

1,6

-4,6

 

 

8,8

-0,6

Eksport

72,4

66,9

-7,5

2,3

238,9

275,9

Import

70,8

71,5

1,1

4,2

230,2

276,4

Varer som ikke krydser dansk grænse

5,6

1,6

 

 

22,1

16,8

Eksport

12,3

11,1

-10,2

3,0

40,3

45,1

Import

6,8

9,5

41,0

24,0

18,2

28,3

Tjenester

13,8

16,7

 

 

22,1

50,8

Eksport

64,6

67,8

4,8

8,8

169,8

242,7

 Import

50,9

51,1

0,3

0,7

147,7

191,8

Indkomst

4,6

8,4

 

 

11,5

4,6

Indtægter

19,3

20,6

6,7

4,4

67,0

75,5

Udgifter

14,7

12,2

-17,5

11,2

55,5

70,9

Løbende overførsler

-2,4

-3,0

 

 

-14,4

-9,7

Indtægter

2,8

2,6

-4,6

9,7

10,1

13,6

Udgifter

5,1

5,7

10,5

-3,4

24,5

23,2

Kapitaloverførsler mv.

0,3

0,4

..

..

-1,1

1,4

Fordringserhvervelse, netto

23,5

19,4

..

..

49,0

63,4

1 April 2022 i forhold til marts 2022.
2 Februar-april 2022 i forhold til november 2021-januar 2022.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Årsopdatering

I forbindelse med denne offentliggørelse er der gennemført en planlagt opdatering for perioden 2019-2022.

Varer og tjenester er opdateret på baggrund af ny viden som følge af den løbende kvalitetssikring, hvilket giver ændringer for få større virksomheder.

Desuden er der for 2021 og 2022 implementeret en ny stikprøve for udenrigshandel med tjenester, hvilket især påvirker tjenestehandlen, men også transaktioner på varer, der ikke krydser grænsen.

Der forventes en opdatering af formueindkomsten for 2020-2021 i september 2022.

De opdaterede tal indarbejdes sammen med andre kilder i den kommende version af nationalregnskabet.Den opdaterede udgave af nationalregnskabet, der dækker perioden 2019-2021, vil blive offentliggjort 30. juni 2022.

Ændringer af betalingsbalancens løbende poster siden offentliggørelsen 9. maj 2022

 

2019

2020

2021

20221

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

-8,5

-3,1

13,0

2,0

Indtægter

-12,2

-3,0

6,9

-1,2

Udgifter

-3,7

0,1

-6,1

-3,2

Varer

-6,9

0,4

6,9

-1,7

Eksport

-10,8

0,4

-6,6

-0,3

Import

-3,9

0,0

-13,5

1,5

Varer, som krydser dansk grænse

-2,0

-3,1

12,5

-1,9

Eksport

-1,0

0,5

6,4

-0,3

Import

1,0

3,6

-6,0

1,7

Varer, som ikke krydser dansk grænse

-4,9

3,5

-5,5

0,2

Eksport

-9,8

-0,1

-13,0

0,0

Import

-4,9

-3,6

-7,5

-0,2

Tjenester

-1,1

-3,1

4,3

-0,2

Eksport

-1,5

-2,3

13,4

-4,3

Import

-0,5

0,8

9,1

-4,1

Indkomst

0,0

-0,9

0,0

4,1

Indtægter

0,0

-1,0

-0,1

3,7

Udgifter

0,0

-0,1

0,0

-0,4

Løbende overførsler

-0,5

0,5

1,8

-0,1

Indtægter

0,1

0,0

0,2

-0,3

Udgifter

0,7

-0,5

-1,6

-0,2

1 For 2022 omfatter revisionerne januar-marts.
Kilde: www.statistikbanken.dk/vbbq

Betalingsbalancens løbende poster før og efter årsopdateringenKilde: www.statistikbanken.dk/vbbm

Nyt fra Danmarks Statistik

9. juni 2022 - Nr. 202

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. juli 2022

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Se flere oplysninger i statistikdokumentationen for Betalingsbalance, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester. Der gøres opmærksom på at sæsonkorrektionen for tiden er forbundet med større usikkerhed grundet de store udsving i data under COVID-19.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation