Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Eksporten stiger markant i marts

Betalingsbalance og udenrigshandel marts 2022

I marts steg den samlede eksport af varer og tjenester med 6,7 pct. Den samlede import steg med 2,5 pct. Den samlede eksport er over de seneste tre måneder steget 5,2 pct., mens importen er steget 4,0 pct. Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er ligeledes steget, som følge af den markante stigning i eksporten. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af varer og tjenester, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Prisstigninger bidrager til stigning i varehandlen

Fra februar til marts steg eksporten af varer, der krydser den danske grænse, med 4,6 pct. mens importen steg 1,9 pct. For såvel eksporten som importen, blev stigningen primært trukket af en stigning i handlen med brændsler, og for brændsels vedkommende er der både tale om en stigning i priser og mængder.

Siden starten af 2020 har import og eksport af varer, der krydser grænsen, været stigende. Det skyldes både en stigning i priser og mængder. Udviklingen fra februar til marts er dog trukket af en stigning i priserne for såvel importen som eksporten.

Kvantum- og enhedsværdiindeks for udenrigshandel med varer, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhixm

Overskuddet på søtransporttjenester fordoblet i 2022

Eksporten af søtransporttjenester er stort set fordoblet siden starten af 2021. Overskuddet på søtransporttjenester var i første kvartal 2022 på 52 mia. kr., hvilket er mere end dobbelt så meget som første kvartal 2021. Eksporten af søtransporttjenester varierer over tid og er bl.a. afhængig af en række globale forhold, herunder udviklingen i fragtrater. Fragtraterne har i 2021 været stigende. I starten af 2022 har fragtraterne været faldende. Dette fald afspejles ikke umiddelbart i eksporten af søtransporttjenester, hvor der typisk indgås langtidskontrakter.

Eksport af søtransport samt fragtrater, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/uhm og Macrobond

Eksporten trækker betalingsbalanceoverskuddet op i marts

I marts 2022 var overskuddet på betalingsbalancens løbende poster på 25,3 mia. kr., hvilket var 4,1 mia. kr. mere end i februar måned. Stigningen i overskuddet kommer primært som følge af en stor stigninger i vare- og tjenesteeksporten.

Betalingsbalancens løbende poster, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Indikator for varehandel med Rusland og Ukraine

Som led i belysningen af invasionen i Ukraine, er de tidlige indikatorer for udviklingen i udenrigshandlen udvidet med Rusland og Ukraine. Se mere her: www.dst.dk/da/Statistik/eksperimentel-statistik#udenrigshandel.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er opjusteret med 0,7 mia. kr. for januar-februar 2022 i forhold til seneste offentliggørelse. Indtægterne blev opjusteret med 1,9 mia. kr., mens udgifterne blev opjusteret med 1,2 mia. kr. Der er tale om justeringer som følge af den løbende kvalitetssikring.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2022

Udvikling

Januar-marts

 

Feb.

Mar.

Mar.1

3 mdr.2

2021

2022

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

21,2

25,3

..

..

31,5

37,9

Indtægter

161,3

171,3

6,2

3,4

392,4

486,9

Udgifter

140,1

146

4,2

3,7

360,9

449

Varer og tjenester

18,2

24,6

..

..

39,1

54

Eksport

141,3

150,8

6,7

5,2

335,0

425,8

 Import

123,1

126,2

2,5

4,0

295,9

371,8

Varer

7,2

9,3

..

..

26,0

19,9

Eksport

80,3

84,5

5,2

2,5

214,6

245,6

Import

73,1

75,2

2,8

2,2

188,7

225,7

Varer som krydser dansk grænse

1,3

3,2

..

..

5,4

4,6

Eksport

68,4

71,5

4,6

4,3

179,3

211,4

Import

67,1

68,3

1,9

2,9

173,9

206,8

Varer som ikke krydser dansk grænse

5,9

6,2

..

..

20,6

15,3

Eksport

11,9

13,0

9,2

-6,9

35,4

34,2

Import

6,0

6,8

12,9

-4,7

14,8

18,9

Tjenester

11,0

15,2

..

..

13,1

34,1

Eksport

61,0

66,3

8,7

8,9

120,4

180,2

 Import

50,0

51,1

2,1

6,6

107,3

146,1

Indkomst

5,7

2,9

..

..

4,1

-9,4

Indtægter

17,5

17,7

1,1

-9,5

49,3

50,0

Udgifter

11,8

14,7

24,5

8,5

45,2

59,4

Løbende overførsler

-2,7

-2,2

..

..

-11,7

-6,7

Indtægter

2,5

2,8

13,7

8,5

8,1

11,2

Udgifter

5,2

5,1

-2,0

-10,1

19,8

17,9

Kapitaloverførsler mv.

0,6

0,6

..

..

-1,2

1,9

Fordringserhvervelse, netto

21,8

25,9

..

..

30,3

39,8

1 Marts 2022 i forhold til februar 2022.
2 Januar-marts 2022 i forhold til oktober-december 2021.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Nyt fra Danmarks Statistik

9. maj 2022 - Nr. 158

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. juni 2022

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode.  Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation