Gå til sidens indhold

Fald i importen øger betalingsbalanceoverskuddet

Betalingsbalance og udenrigshandel januar 2022

I januar steg den samlede eksport af varer og tjenester med 0,9 pct. Den samlede import faldt med 4,2 pct. Den samlede eksport er over de seneste tre måneder steget 7,4 pct., mens importen er steget 5,8 pct. Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster steg i januar med 5,1 mia. kr. til 22,3 mia. kr. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af varer og tjenester, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Import af olie og naturgas er steget siden 2019

I 2019 blev Tyra-feltet i Nordsøen lukket for at blive genopbygget og al produktion af olie- og naturgas ophørte midlertidigt. Fra 2019 til 2021 er den importerede mængde af råolie steget med 83 pct., mens den for naturgas er steget med 99 pct. I samme periode er værdien af det importerede råolie og naturgas steget med hhv. 85 og 366 pct. I 2021 var importen af råolie på 25,6 mia. kr. mens importen af naturgas var på 6,5 mia. kr. I 2021 blev al naturgas i gasform modtaget via rørledning fra Tyskland og derfor registreret som import fra Tyskland.

Værdi- og mængde udvikling i import af råolie og naturgas, løbende priser, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/kn8mest

Samhandel med Ukraine 2021

Den samlede eksport af varer og tjenester til Ukraine udgjorde 4,4 mia. kr. i 2021, mens importen udgjorde 2,9 mia. kr., hvilket svarer til hhv. 0,3 og 0,2 pct. af den samlede danske eksport og import. Varehandlen udgjorde lidt over halvdelen af eksporten og bestod bl.a. af kemikalier (inkl. medicinalvarer) samt tekstilgarn mv. Varerne udgjorde lidt under en tredjedel af importen, og her var den største varegruppe beklædning. Søtransport udgjorde i 2021 langt den største del af tjenesteeksporten til Ukraine, mens det for importen var fordelt ud over flere tjenestegrupper, dog stadig med søtransporten som den største. Søtransport omfatter ud over selve transportydelsen også hjælpevirksomhed så som havneafgift, lastning og losning, lods mv.

Eksport og import af varer og tjenester med Ukraine 2021, løbende priser, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/kn8mest samt særudtræk af Danmarks Statistik

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er nedjusteret med 2,5 mia. kr. for januar til december 2021 i forhold til seneste offentliggørelse. Indtægterne blev opjusteret med 7,9 mia. kr., mens udgifterne blev opjusteret med 10,4 mia. kr. Der er tale om justeringer som følge af den løbende kvalitetssikring.

Betalingsbalancens løbende poster, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2021

2022

Udvikling

Januar

 

Dec.

Jan.

Jan.1

3 mdr.2

2021

2022

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

17,2

22,3

..

..

15,3

18,9

Indtægter

156,3

156,4

0,0

5,8

122,5

149,5

Udgifter

139,1

134,1

-3,6

4,9

107,2

130,6

Varer og tjenester

13,5

19,8

..

..

13,8

17,3

Eksport

135,6

136,8

0,9

7,4

105,2

131,7

 Import

122,1

117,0

-4,2

5,8

91,5

114,4

Varer

4,1

7,6

..

..

9,0

5,7

Eksport

78,7

78,2

-0,6

6,7

65,7

75,5

Import

74,6

70,7

-5,3

7,1

56,7

69,8

Varer som krydser dansk grænse

-2,3

0,5

..

..

1,9

-1,2

Eksport

65,6

65,0

-0,8

7,1

54,0

62,5

Import

67,9

64,5

-5,1

6,9

52,1

63,6

Varer som ikke krydser dansk grænse

6,4

7,0

..

..

7,2

6,8

Eksport

13,1

13,2

0,6

4,6

11,7

13,0

Import

6,7

6,2

-7,5

9,9

4,6

6,2

Tjenester

9,4

12,3

..

..

4,7

11,7

Eksport

56,9

58,5

2,9

8,4

39,5

56,2

 Import

47,4

46,3

-2,4

3,9

34,8

44,6

Indkomst

7,1

6,0

..

..

6,7

6,8

Indtægter

18,5

17,2

-7,5

-3,7

15,7

15,9

Udgifter

11,5

11,2

-2,5

-2,6

9,0

9,1

Løbende overførsler

-3,5

-3,5

..

..

-5,1

-5,2

Indtægter

2,2

2,4

12,1

-3,5

1,5

1,9

Udgifter

5,6

5,9

5,4

1,3

6,7

7,1

Kapitaloverførsler mv.

1,0

0,4

..

..

-1,1

0,4

Fordringserhvervelse, netto

18,1

22,6

..

..

14,3

19,2

1 Januar 2022 i forhold til december 2021.
2 November 2021-januar 2022 i forhold til august-oktober 2021.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Nyt fra Danmarks Statistik

11. marts 2022 - Nr. 81

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. april 2022

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode.  Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation