Gå til sidens indhold

Eksporten faldt i december

Betalingsbalance og udenrigshandel december 2021

I december faldt den samlede eksport af varer og tjenester med 2,1 pct. Den samlede import steg med 1,0 pct. Den samlede eksport er over de seneste tre måneder steget 9,5 pct., mens importen er steget 7,6 pct. Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster faldt i december med 4,3 mia. kr. til 18,0 mia. kr. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af varer og tjenester, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Danmarks tjenestehandel med Rusland er primært søtransport

Den samlede eksport af varer og tjenester til Rusland udgjorde 15 mia. kr. i 2021, mens importen udgjorde 18 mia. kr. Varehandlen udgjorde næsten to tredjedele af eksporten og bestod bl.a. af maskiner samt kemikalier (inkl. medicinalvarer). Varerne udgjorde 80 pct. af importen, og her var den største varegruppe brændsler. Søtransport udgjorde i 2021 langt den største del af tjenestehandlen med Rusland for såvel eksport som import.

Eksport og import af varer og tjenester med Rusland, løbende priser, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bbq og www.statistikbanken.dk/uhv3

Rekordhøj eksport og import i 2021

Den samlede eksport af varer og tjenester udgjorde 1.479 mia. kr. i 2021, hvilket er en stigning på 16 pct. i forhold til 2020. Den samlede import udgjorde 1.311 mia. kr., hvilket er en stigning på 16 pct. Eksporten steg næsten lige meget på varer og tjenester, mens det for importen især var varerne, som trak stigningen.

Eksport og import af varer og tjenester, løbende priser, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bb2

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er opjusteret med 2,8 mia. kr. for januar til november 2021 i forhold til seneste offentliggørelse. Indtægterne blev opjusteret med 12,1 mia. kr., mens udgifterne blev opjusteret med 9,3 mia. kr. Der er tale om justeringer som følge af den løbende kvalitetssikring.

Betalingsbalancens løbende poster, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2021

Udvikling

Januar-december

 

Nov.

Dec.

Dec.1

3 mdr.2

2020

2021

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

22,3

18,0

..

..

189,6

208,7

Indtægter

159,6

156,3

-2,1

9,0

1499,0

1722,6

Udgifter

137,3

138,3

0,7

6,7

1309,4

1513,9

Varer og tjenester

18,2

14,1

..

..

150,3

168,4

Eksport

138,2

135,4

-2,1

9,5

1278,5

1478,9

 Import

120,0

121,2

1,0

7,6

1128,2

1310,5

Varer

8,1

4,4

..

..

122,4

95,6

Eksport

80,9

78,5

-3,0

8,2

780,1

898,5

Import

72,8

74,1

1,8

9,2

657,7

802,9

Varer som krydser dansk grænse

2,0

-2,0

..

..

51,1

16,4

Eksport

68,0

65,5

-3,7

8,8

658,2

750,9

Import

65,9

67,4

2,3

8,9

607,1

734,5

Varer som ikke krydser dansk grænse

6,1

6,4

..

..

71,3

79,2

Eksport

12,9

13,0

0,8

4,8

121,9

147,6

Import

6,8

6,6

-2,7

12,2

50,6

68,4

Tjenester

10,1

9,8

..

..

27,8

72,8

Eksport

57,4

56,9

-0,8

11,4

498,4

580,4

 Import

47,2

47,1

-0,2

5,2

470,5

507,6

Indkomst

7,4

7,2

..

..

78,6

80,8

Indtægter

19,1

18,8

-1,6

7,3

194,4

216,7

Udgifter

11,7

11,6

-0,9

1,3

115,8

136,0

Løbende overførsler

-3,3

-3,4

..

..

-39,3

-40,4

Indtægter

2,3

2,1

-8,3

-3,6

26,1

27,0

Udgifter

5,6

5,5

-2,8

-0,8

65,4

67,4

Kapitaloverførsler mv.

0,3

0,3

..

..

-0,7

-0,2

Fordringserhvervelse, netto

22,6

18,3

..

..

188,9

208,5

1 December 2021 i forhold til november 2021.
2 Oktober-december 2021 i forhold til juli-september 2021.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbm

Nyt fra Danmarks Statistik

8. februar 2022 - Nr. 33

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. marts 2022

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Se flere oplysninger i statistikdokumentationen for Betalingsbalance, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester. Der gøres opmærksom på at sæsonkorrektionen for tiden er forbundet med større usikkerhed grundet de store udsving i data under COVID-19.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation