Gå til sidens indhold

Hver skattepligtig dansker betalte 93.000 kr. i skat

Indkomstskat for personer 2020

Den gennemsnitlige skattebetaling for skattepligtige personer udgjorde 93.183 kr. i 2020. Det er en stigning på 5,1 pct. i forhold til året før. De skattepligtige personer i Gentofte, Rudersdal og Hørsholm Kommuner betalte med en gennemsnitlig slutskat over 150.000 kr. mest i skat. Vest for Storebælt var Skanderborg, Middelfart, Silkeborg, Favrskov, Rebild og Ikast-Brande de eneste kommuner, hvor skattebetalingen oversteg 95.000 kr. Slutskat er summen af indkomstskat, aktieskat og ejendomsværdiskat, og en skattepligtig person er en person med indkomst, der i indkomståret har fast bopæl her i landet eller opholder sig her i mere end seks måneder.

Gennemsnitlige slutskatter pr. skattepligtig person. 2020*Kilde: www.statistikbanken.dk/pskat4.

Skatterne steg relativt set mere end indkomsterne

Indkomstskatteprovenuet steg i 2020 med 5,6 pct., mens de skattepligtige indkomster steg med 5,1 pct. i forhold til året før. Stigningerne skyldtes især udbetalingen af en del af de indefrosne feriemidler, der er skattepligtige på udbetalingstidspunktet. Derudover bidrog lønkompensationsordningerne til at understøtte arbejdsmarkedet og dermed holde både indkomster og skatteprovenu oppe under COVID-19. De skattepligtige indkomster var 1.273,7 mia. kr., mens indkomstskatterne udgjorde 450,0 mia. kr.

Ændringer som følge af skattereformen

Skattereformen fra 2009 er nu fuldt indfaset. Den betød i 2020 bl.a., at bundskatten blev sænket fra 12,13 pct. til 12,11 pct. Endvidere steg beskæftigelsesfradraget fra 10,1 pct. til 10,5 pct. Derudover blev jobfradraget sat op fra 3,75 pct. til 4,5 pct. Desuden steg det ekstra pensionsfradrag fra 22 til 32 pct., for de personer som maksimalt har 15 år til folkepensionsalderen, mens det steg fra 8 pct. til 12 pct., for de personer som har mere end 15 år til folkepensionsalderen.

Indkomster og fradrag

 

2019

2020*

Ændring

 

mia. kr.

pct.

1. Personlig indkomst

1408,0

1477,1

4,9

2. Kapitalindkomst

-32,1

-28,8

10,3

3. Ligningsmæssige fradrag

163,4

174,7

6,9

4. Overført underskud

-0,2

0,1

150,0

5. Skattepligtig indkomst (1+2÷3+4)

1212,4

1273,7

5,1

6. Aktieindkomst

62,7

67,4

7,5

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pskat2.

Beskatningen ved slutligningen

 

2019

2020*

Ændring

 

mia. kr.

pct.

1. Forskudsskatter

482,2

511,0

6,0

A-skat

421,0

447,4

6,3

B-skat

20,7

19,5

-5,8

Aktieskat

12,2

11,4

-6,6

Frivillige indbetalinger

25,4

29,8

17,3

§ 55 udbetalinger

-0,2

-0,1

50,0

Godtgørelse vedr. grøn check

3,1

3,0

-3,2

2. Overført restskat1

3,2

3,4

6,3

3. Hævede opsparede overskud

2,1

2,1

0,0

4. Slutskatter

465,3

491,9

5,7

Indkomstskatter

426,0

450,0

5,6

Bundskat

143,4

151,5

5,6

Topskat

17,6

18,4

4,5

Skat for begrænset skattepligt

2,3

2,3

0,0

Kirkeskat

6,6

7,0

6,1

Kommuneskat

248,9

264,0

6,1

Virksomhedsskat

5,0

4,8

-4,0

Forskerskat

2,0

1,9

-5,0

Aktieskat

24,4

26,8

9,8

Ejendomsværdiskat

14,8

15,1

2,0

5. Arbejdsmarkedsbidrag mv.

90,3

94,6

4,8

6. Overskydende skat ÷ restskat

15,9

17,9

12,6

 

1.000 personer

 

Antal personer under ligning

5299

5312

0,2

* Foreløbige tal.
1 Restskattebeløb mv. under 19.600 kr. i 2017 og under 20.100 kr. i 2018 opkræves sammen med forskudsskatterne to år efter det pågældende indkomstår.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pskat1.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. september 2021 - Nr. 342

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. september 2022

Kontakt

Kilder og metode

Resultaterne er baseret på optællinger fra Skattestyrelsens slutligningssystem, og herfra kommer de begreber og værdier, som indgår i statistikken. For indkomståret 2020 bygger oplysningerne på en ændringskørsel foretaget i april 2022, mens opgørelserne for indkomståret 2021 bygger på en kørsel fra sep¬tember 2022. Begge år er opregnet til fuld population.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation