Gå til sidens indhold

Knap 13 pct. af alt mælk er økologisk

Animalsk produktion (kvt.) 3. kvt. 2021

Der blev produceret 1.459,0 mio. kg mælk i tredje kvartal 2021 på bedrifterne. De 1.439,5 mio. kg blev indvejet på mejerierne, og heraf var 185,3 mio. kg økologisk, hvilket er 3,2 pct. mere end samme kvartal sidste år, mens produktionen af konventionel mælk var næsten uændret. Den økologiske mælkeproduktion udgør 12,9 pct. af den totale mælkeproduktion.

Indvejet mælk på mejerierneKilde: www.statistikbanken.dk/ani71

Produktion af ost og smør

På mejerierne bliver det meste af mælken anvendt til produktion af ost og smør, således blev der i tredje kvartal 2021 produceret 20 mio. kg smør og 109 mio. kg ost (se www.statistikbanken.dk/ani71). I hele 2020 blev der produceret i alt 467,7 mio. kg ost, hvoraf de 11,0 mio. kg dvs. 2,4 pct. var økologisk, mens der blev produceret 72,7 mio. kg. smør, hvoraf de 12,3 mio. kg dvs. 16,9 pct. var økologisk (se www.statistikbanken.dk/ani71).

Færre slagtninger af kvæg, men større eksport

Antallet af slagtninger af kvæg faldt i tredje kvartal 2021 i forhold samme kvartal 2020, mens eksporten af kvæg steg. Den seneste opgørelse af kvægbestanden 30. september viste, at der var 1,5 mio. stk., hvoraf de 37,5 pct. var malkekøer (se www.statistikbanken.dk/kvaeg5).

Flere slagtninger af svin, mindre eksport af smågrise

Antallet af slagtninger af svin steg i tredje kvartal 2021 i forhold til samme periode sidste år, mens eksporten af svin faldt. Den faldende eksport af levende svin skyldes bl.a. faldende svinepriser i importlandene pga. afrikansk svinepest og effekten af COVID-19. Antallet af svin i Danmark var 13,2 mio. svin 1. oktober 2021, hvilket er et fald på 1 pct. i forhold samme tidspunkt i 2020 (se www.statistikbanken.dk/svin).

Eksporten af kvæg og svin er primært kalve og smågrise, som opdrættes til slagtning i modtagerlandet.

Flere æg, men færre buræg

Den totale produktionen af æg var 22,6 mio. kg i tredje kvartal 2021, hvilket er 4,9 pct. højere end samme kvartal sidste år. Produktionen af alle typer af æg steg, undtagen produktionen af buræg, som faldt 19,1 pct.

Animalsk produktion

 

2020

2021

 

Ændring
3. kvt. 2020

 

3. kvt.

Juli

Aug.

Sept.

3. kvt.

 

- 3. kvt. 2021

 

1.000 stk.

 

pct.

Kvæg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

128,3

35,3

45,6

47,3

128,2

 

-0,1

Slagtninger1

116,7

30,8

41,5

42,5

114,8

 

-1,6

Eksport af levende kvæg til slagtning

11,6

4,6

4,0

4,8

13,4

 

15,2

Heraf kalve

10,9

4,4

3,8

4,5

12,7

 

16,6

 

mio. kg

 

 

Produktion af okse- og kalvekød

34,2

8,9

12,0

12,4

33,4

 

-2,4

 

1.000 stk.

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

8112,3

2484,6

2801,2

2649,8

7935,6

 

-2,2

Slagtninger1

4499,3

1369,8

1664,0

1488,5

4522,3

 

0,5

Eksport af levende svin

3613,0

1114,7

1137,2

1161,4

3413,3

 

-5,5

Heraf smågrise

3574,9

1101,3

1119,4

1143,5

3364,3

 

-5,9

 

mio. kg

 

 

Produktion af svinekød

503,5

152,1

180,0

163,4

495,5

 

-1,6

 

mio. kg

 

 

Mælk

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion2

1452,9

499,1

494,7

465,0

1459,0

 

0,4

Indvejet på mejerierne

1433,3

492,6

488,2

458,6

1439,5

 

0,4

Heraf konventionel

1253,8

429,4

425,5

399,2

1254,2

 

0,0

Heraf økologisk

179,6

63,2

62,7

59,4

185,3

 

3,2

Æg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion3

21,5

22,6

 

4,9

Buræg

3,2

2,6

 

-19,1

Æg fra fritgående høns

1,4

2,0

 

38,3

Skrabeæg

9,0

9,8

 

9,0

Økologiske æg

6,0

6,3

 

5,0

1Inkl. slagtninger hos producenter.
2 Årligt skønnet forbrug af mælk hos producenter er 75,00 mio. kg til foder og 3,67 mio. kg til konsum.
3 Forbrug hos producenter og direkte salg til forbrugere er sat til 8,0 mio. kg. årligt.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani41, ani51, ani71 og ani81

Nyt fra Danmarks Statistik

19. november 2021 - Nr. 409

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. februar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om mængder indsamles hos aftagerne af animalske produkter, Fødevare- styrelsen og Landbrug & Fødevarer. Eksporten opgøres i den officielle udenrigshandelsstatistik, suppleret med oplysninger fra landbrugets afgiftsfonde. Slagtningerne hos producenterne fastsættes skønsmæssigt. Kilderne er mere konkret beskrevet i statistikdokumentationerne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug