Gå til sidens indhold

Stadig stor ægproduktion

Animalsk produktion (kvt.) 2. kvt. 2021

Ægproduktionen var på 20,4 mio. kg i andet kvartal 2021, hvilket er på samme rekordhøje niveau som i fjerde kvartal 2020. Produktionen af æg fra fritgående høns var dog mindre, hvor en del æg blev solgt som skrabeæg, da reglerne vedrørende fugleinfluenza har væsentlig betydning for fritgående fjerkræ. Antallet af slagtekyllinger slagtet på de danske slagterier har ligget ret stabilt med mindre udsving de seneste år.

Produktion af æg og slagtekyllingerKilde: www.statistikbanken.dk/ani81 og ani61

Store bedrifter dominerer produktionen

Der er mange små bedrifter med fjerkræ, men det meste af produktionen af fjerkræ og æg kommer fra store bedrifter. I den seneste landbrugs- og gartneri tælling juni 2020, se www.statistikbanken.dk/hdyr2, havde 71 bedrifter med mindst 100.000 stk. fjerkræ 57 pct. af fjerkræet. 119 af bedrifterne med 10.000 høner eller flere havde 97 pct. af hønerne, mens 50 bedrifter med 100.000 slagtekyllinger eller flere havde 62 pct. af kyllingerne.

Animalske salgsprodukter, mængdeindeks

 

Vægte
2015

2020

2021

Ændring
2. kvt. 2020

 

 

2. kvt.

April

Maj

Juni

2. kvt.

- 2. kvt. 2021

 

promille

indeks 2015 = 100

pct.

Animalske salgsprodukter1

589

100,4

96,2

106,0

100,9

101,8

1,3

Kvæg

46

92,4

95,2

101,6

115,0

103,9

12,5

Svin

308

95,4

89,9

103,3

94,8

96,0

0,7

Fjerkræ

26

106,5

101,5

-4,6

Mælk2

195

108,9

107,5

112,0

108,2

109,2

0,3

Æg

10

113,2

127,5

12,7

1 Pelsdyr opgøres årligt og indgår derfor ikke.
2 Mælk anvendt til foder på gården indgår ikke i indekset.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani303

Den samlede animalske produktion steg

Det samlede mængdeindeks for den animalske produktion steg med 1,3 pct. i andet kvartal 2021 i forhold til samme kvartal i 2020. Det skyldes generelt en fremgang for alle de animalske salgsprodukter.

Flere slagtninger af kvæg og svin

Antallet af slagtninger af kvæg og svin steg i andet kvartal 2021 i forhold til andet kvartal 2020. Eksporten af kvæg steg, mens eksporten af svin faldt. Den faldende eksport af levende svin skyldes bl.a. faldende svinepriser i importlandene pga. afrikansk svinepest og effekten af COVID-19. Eksporten af kvæg og svin var primært kalve og smågrise, som opdrættes til slagtning i modtagerlandet.

Lille stigning i mælkeproduktion

Den samlede produktion af mælk steg med 0,3 pct. i andet kvartal 2021 i forhold til andet kvartal 2020 - den økologiske produktion af mælk steg med 4,7 pct. Når man ser på antal malkekøer, så var der lidt færre malkekøer pr. 30. juni 2021 end på samme tidspunkt i 2020, se www.statistikbanken.dk/kvaeg5.  

Animalsk produktion

 

2020

2021

 

Ændring
2. kvt. 2020

 

2. kvt.

April

Maj

Juni

2. kvt.

 

- 2. kvt. 2021

 

1.000 stk.

 

pct.

Kvæg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

113,8

36,8

39,2

44,4

120,4

 

5,7

Slagtninger1

103,9

33,3

35,5

40,9

109,7

 

5,6

Eksport af levende kvæg til slagtning

10,0

3,4

3,7

3,6

10,7

 

7,1

Heraf kalve

9,3

3,1

3,4

3,2

9,7

 

4,2

 

mio. kg

 

 

Produktion af okse- og kalvekød

30,4

9,9

10,4

11,9

32,2

 

5,9

 

1.000 stk.

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

7795,1

2373,0

2711,6

2535,1

7619,7

 

-2,2

Slagtninger1

4008,9

1250,2

1444,4

1337,9

4032,5

 

0,6

Eksport af levende svin

3786,2

1122,7

1267,3

1197,3

3587,3

 

-5,3

Heraf smågrise

3712,4

1080,4

1245,3

1180,3

3506,0

 

-5,6

 

mio. kg

 

 

Produktion af svinekød

456,4

143,8

166,7

152,9

463,4

 

1,5

 

1.000 stk.

 

 

Fjerkræ

 

 

 

 

 

 

 

Slagtninger på slagterier

25445,2

25159,1

 

-1,1

 

mio. kg

 

 

Mælk

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion2

1456,9

479,3

499,0

482,2

1460,7

 

0,3

Heraf økologisk

183,7

63,8

65,9

62,6

192,3

 

4,7

Æg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion3

19,9

22,4

 

12,7

Buræg

2,0

2,8

 

43,6

Æg fra fritgående høns

1,5

0,8

 

-44,6

Skrabeæg

8,6

10,5

 

21,0

Økologiske æg

5,7

6,3

 

9,3

1Inkl. slagtninger hos producenter.
2 Årligt skønnet forbrug af mælk hos producenter er 75,00 mio. kg til foder og 3,67 mio. kg til konsum.
3 Forbrug hos producenter og direkte salg til forbrugere er sat til 8,0 mio. kg. årligt.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani41, ani51, ani61, ani71 og ani81

Nyt fra Danmarks Statistik

3. september 2021 - Nr. 312

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. november 2021

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om mængder indsamles hos aftagerne af animalske produkter, Fødevare- styrelsen og Landbrug & Fødevarer. Eksporten opgøres i den officielle udenrigshandelsstatistik, suppleret med oplysninger fra landbrugets afgiftsfonde. Slagtningerne hos producenterne fastsættes skønsmæssigt. Kilderne er mere konkret beskrevet i statistikdokumentationerne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation