Gå til sidens indhold

Fortsat flere offentligt beskæftigede

Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service (kvt.) 3. kvt. 2021

Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service steg med 3.500 fra andet til tredje kvartal 2021, når der er taget højde for sæsonmønstre og omregnet til fuld tid. Det svarer til en stigning på 0,5 pct. Den offentlige beskæftigelse var i både andet og tredje kvartal 2021 højere end det hidtil højeste niveau, der blev observeret i andet kvartal 2010.

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/obesk3

Fortsat stigning i kommuner og regioner, men uændret i staten

Omregnet til fuld tid steg beskæftigelsen i både kommuner og regioner i tredje kvartal 2021, mens den statslige beskæftigelse var uændret. Beskæftigelsen i regionerne har været stigende i seks kvartaler i træk, mens beskæftigelsen i kommunerne har været stigende i de seneste fire kvartaler.

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, sektorfordeling, sæsonkorrigeret. 2021

 

2. kvt.

3. kvt.

 

2. kvt.

3. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

747926

751390

 

0,8

0,5

Stat

185210

185248

 

1,0

0,0

Regioner

132311

132561

 

1,0

0,2

Kommuner

428396

431569

 

0,7

0,7

Sociale kasser og fonde

2008

2012

 

-1,0

0,2

Kilde: www.statistikbanken.dk/obesk3

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, opdeling på formål, sæsonkorrigeret. 2021

 

2. kvt.

3. kvt.

 

2. kvt.

3. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

747926

751390

 

0,8

0,5

Generelle offentlige tjenester

65282

65456

 

1,1

0,3

Forsvar

24863

24813

 

0,2

-0,2

Offentlig orden og sikkerhed

26364

26413

 

0,2

0,2

Økonomiske anliggender

24550

24556

 

0,5

0,0

Miljøbeskyttelse

4658

4735

 

1,7

1,7

Boliger og offentlige faciliteter

3003

2939

 

3,1

-2,1

Sundhedsvæsen

196093

197309

 

1,1

0,6

Fritid, kultur og religion

24834

25221

 

0,5

1,6

Undervisning

136237

136717

 

1,0

0,4

Social beskyttelse

242038

243225

 

0,6

0,5

Uoplyst

3

5

 

..

..

Kilde: www.statistikbanken.dk/obesk4

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Sygeplejerskernes strejke påvirkede fuldtidsbeskæftigelsen

Sygeplejerskerne, der strejkede i dele af andet og tredje kvartal 2021, modtog ikke løn i den periode, de strejkede. På baggrund af foreløbige oplysninger om de involverede sygeplejersker, skønnes strejken kun i mindre grad at have påvirket fuldtidsbeskæftigelsen i andet kvartal 2021 og i lidt større grad i tredje kvartal 2021. Der var skønsmæssigt hhv. ca. 400 færre fuldtidsbeskæftigede i andet kvartal 2021 og ca. 1.700 færre fuldtidsbeskæftigede i tredje kvartal 2021, end hvis der ikke havde været strejke.

Ny ferielov påvirkede også fuldtidsbeskæftigelsen

Den nye ferielov, som trådte i kraft 1. september 2020, påvirkede også fuldtidsbeskæftigelsen, dvs. omregningen af betalte timer til fuld tid. Som følge af den nye ferielov har nyansatte funktionærer siden september 2020 ret til betalt ferie fra ansættelsens begyndelse. Derfor fratrækkes i mindre omfang end tidligere løntimer, når nyansatte funktionærer afholder ferie. Det giver et højere antal betalte løntimer og dermed et højere antal fuldtidsbeskæftigede. Således var den nye ferielov medvirkende til den markante stigning i fuldtidsbeskæftigelsen fra tredje til fjerde kvartal 2020.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. december 2021 - Nr. 465

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. marts 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antal beskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service målt i betalte timer omregnet til fuld tid. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberet¬ninger til SKATs eIndkomst. Oplysningerne kombineres til statistikken med indberetninger af bl.a. kontonumre fra de offentlige lønsystemer med henblik på opgørelsen på formål. Statistikken opgøres udover på formål (COFOG) også på delsektorer.
Statistikken beskæftigelse for lønmodtagere, som offentliggøres samtidig, er ligeledes baseret på eIndkomst. Derfor er de to statistikker ens med hensyn til opgørelser af antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere både for hele sektoren offentlig forvaltning og service og dens delsektorer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Beskæftigede