Gå til sidens indhold

September-rekord for camping og feriecentre

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. september 2021

Der var samlet set 3,1 mio. overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og i lystbådehavne i september 2021. Campingpladserne og ferie-centrene slog rekord med hhv. 1,0 mio og 347.000 september-overnatninger, hvilket for begge overnatningsformer var det højeste niveau for september måned siden statistikkens start. De øvrige overnatningsformer havde den næstbedste september nogensinde med 1,5 mio. overnatninger på hoteller, 219.000 på vandrerhjem og 84.000 i lystbådehavne.

Overnatninger i september. 1992-2021Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Stigning for år til dato, men fortsat under niveau før COVID-19

I perioden januar til september 2021 var der i alt 23,8 mio. overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og i lystbådehavne. Dette er en stigning på 11 pct. i forhold til samme periode sidste år, men et fald på 20 pct. i forhold til 2019.

Stigning i september når der korrigeres for det normale sæsonudsving

Når der korrigeres for normale sæsonudsving steg det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem med 2,5 pct. fra august til september 2021.

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2021

 

Apr.

Maj
 

Juni
 

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

 

Juli- sept./
apr.-juni

Sept./
aug.

 

1.000

 

pct.

I alt

1414,1

1809,7

2188,5

2888,5

2971,3

3046,9

 

64,6

2,5

Hoteller

408,6

675,1

844,1

1299,1

1329,3

1337,0

 

105,7

0,6

Feriecentre

143,5

233,5

294,2

469,3

442,8

408,9

 

96,8

-7,7

Camping

816,9

845,9

958,5

991,7

1034,9

1119,3

 

20,0

8,2

Vandrerhjem

45,1

55,3

91,6

128,4

164,4

181,7

 

147,2

10,5

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Overnatninger, faktiske tal

 

September

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2020

2021

 

2020

2021

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

2272,9

3141,3

38

21566,2

23847,7

11

Heraf danske

1776,5

2367,0

33

16821,1

19104,2

14

Øst for Storebælt

781,2

1267,3

62

7067,2

8030,7

14

Vest for Storebælt

1491,8

1874,0

26

14499,0

15817,0

9

Hoteller mv.

932,7

1520,0

63

6991,7

7938,9

14

Heraf danske

763,4

1150,4

51

5315,7

6332,9

19

Øst for Storebælt

441,5

821,6

86

3520,5

4089,0

16

Vest for Storebælt

491,3

698,4

42

3471,2

3849,9

11

Feriecentre

270,8

347,0

28

2337,8

2554,7

9

Heraf danske

243,4

313,9

29

1980,4

2261,6

14

Øst for Storebælt

54,9

75,9

38

541,0

583,4

8

Vest for Storebælt

216,0

271,0

26

1796,8

1971,3

10

Campingpladser

867,1

971,8

12

10274,9

11258,3

10

Heraf danske

636,1

710,0

12

8252,6

9120,5

11

Øst for Storebælt

188,1

209,1

11

2097,2

2370,5

13

Vest for Storebælt

679,0

762,6

12

8177,7

8887,7

9

Vandrerhjem

125,9

219,0

74

945,2

1095,6

16

Heraf danske

97,1

153,2

58

635,6

800,9

26

Øst for Storebælt

75,9

140,0

85

604,6

689,4

14

Vest for Storebælt

50,0

79,0

58

340,6

406,3

19

Lystbådehavne

76,3

83,6

10

1016,6

1000,2

-2

Heraf danske

36,5

39,4

8

636,7

588,3

-8

Øst for Storebælt

20,9

20,6

-1

303,9

298,4

-2

Vest for Storebælt

55,5

63,0

14

712,7

701,8

-2

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed på grund af COVID-19

Restriktionerne mod COVID-19 har haft stor indvirkning på de danske overnatningssteder, og tallene kan derfor være behæftet med større usikkerhed end normalt. Mange overnatningssteder har dog fortsat indberettet til tiden, og derfor er niveauet af manglende indberetninger i denne offentliggørelse ikke markant højere end sædvanligt.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. november 2021 - Nr. 400

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. december 2021

Kontakt

Kilder og metode

Anvendelsen af sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse, der ligger i forskellige måneder fra år til år. Hvis påskeferien ligger i såvel marts som starten af april, vil sæsonkorrektionen være særlig usikker. Camping- og lystbådestatistikken er ikke sæsonkorrigeret.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation