Gå til sidens indhold

Sommerens overnatninger tilbage på 2017-niveau

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. august 2021

I sommermånederne juni-august 2021 var der 1,8 mio. flere overnatninger i Danmark sammenlignet med samme periode sidste år, hvilket svarer til en samlet fremgang på 13 pct. I sommeren 2021 ligger antallet af overnatninger dermed på niveau med 2017, men er dog fortsat 7 pct. under niveauet i 2019, hvilket svarer til 1,1 mio. færre overnatninger. Campingpladserne skiller sig ud, da der her var en stigning på 505.000 overnatninger i sommeren 2021 sammenlignet med 2019, hvilket svarer til en stigning på 7 pct. Antallet af overnatninger på hoteller i sommeren 2021 ligger derimod 23 pct. under 2019-niveau, svarende til 1,3 mio. færre overnatninger.

Overnatninger i sommermånederne juni, juli og august i DanmarkKilde: www.statistikbanken.dk/turist

Stigning i det samlede antal overnatninger i august 2021

De samlede antal overnatninger i august 2021 steg med 20 pct. sammenlignet med sidste år. Hotellerne oplevede en stigning på 45 pct. svarende til 551.000 overnatninger, hvoraf 325.000 var danske overnatninger. Stigningen i antallet af overnatninger på hoteller i august 2021 var dog ikke nok til at bringe overnatningerne tilbage på niveauet fra før COVID-19. Både feriecentre, campingpladser og vandrerhjem oplevede i august en stigning i antallet af overnatninger. Lystbådehavnene derimod oplevede et fald i antallet af overnatninger på 10 pct.

Stigning i august når der korrigeres for det normale sæsonudsving

Når der korrigeres for normale sæsonudsving steg det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem med 2,4 pct. fra juli til august 2021.

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2021

 

Mar.
 

Apr
.

Maj
 

Juni
 

Juli
 

Aug.
 

 

Juni- aug./
mar.-maj

Aug./
juli

 

1.000

 

pct.

I alt

1454,5

1410,8

1815,5

2179,8

2879,2

2947,7

 

71,1

2,4

Hoteller

369,4

405,5

678,2

844,0

1303,5

1304,5

 

137,6

0,1

Feriecentre

137,4

143,5

234,0

296,5

475,2

451,1

 

137,5

-5,1

Camping

873,5

816,7

852,1

950,3

980,8

1037,6

 

16,8

5,8

Vandrerhjem

74,3

45,0

51,2

88,9

119,6

154,5

 

113,0

29,2

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Overnatninger, faktiske tal

 

August

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2020

2021

 

2020

2021

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

4339,4

5195,9

20

19293,3

20677,6

7

Heraf danske

3033,4

3506,3

16

15044,6

16740,7

11

Øst for Storebælt

1280,1

1769,7

38

6286,0

6722,3

7

Vest for Storebælt

3059,2

3426,3

12

13007,3

13955,2

7

Hoteller mv.

1212,6

1764,0

45

6058,9

6413,6

6

Heraf danske

958,1

1283,0

34

4552,3

5183,8

14

Øst for Storebælt

566,2

932,3

65

3079,0

3267,5

6

Vest for Storebælt

646,5

831,7

29

2979,9

3146,1

6

Feriecentre

455,2

566,4

24

2067,0

2219,8

7

Heraf danske

316,7

384,1

21

1737,0

1961,0

13

Øst for Storebælt

101,7

132,1

30

486,1

510,3

5

Vest for Storebælt

353,5

434,3

23

1580,9

1709,5

8

Campingpladser

2255,2

2398,5

6

9407,8

10294,0

9

Heraf danske

1514,0

1574,3

4

7616,5

8414,7

10

Øst for Storebælt

436,2

493,1

13

1909,2

2158,4

13

Vest for Storebælt

1819,0

1905,4

5

7498,6

8135,7

8

Vandrerhjem

162,5

238,5

47

819,3

846,6

3

Heraf danske

112,4

144,8

29

538,5

631,3

17

Øst for Storebælt

99,6

152,2

53

528,7

524,2

-1

Vest for Storebælt

63,0

86,3

37

290,6

322,3

11

Lystbådehavne

253,8

228,5

-10

940,3

903,5

-4

Heraf danske

132,2

120,1

-9

600,2

549,9

-8

Øst for Storebælt

76,5

60,0

-22

283,0

261,8

-7

Vest for Storebælt

177,3

168,6

-5

657,2

641,7

-2

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed på grund af COVID-19

Restriktionerne mod COVID-19 har haft stor indvirkning på de danske overnatningssteder, og tallene kan derfor være behæftet med større usikkerhed end normalt. Mange overnatningssteder har dog fortsat indberettet til tiden, og derfor er niveauet af manglende indberetninger i denne offentliggørelse ikke markant højere end sædvanligt.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. oktober 2021 - Nr. 362

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. november 2021

Kontakt

Kilder og metode

Lystbådestatistikken er ikke sæsonkorrigeret. Anvendelsen af sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse, der ligger i forskellige måneder fra år til år. Hvis påskeferien ligger i såvel marts som starten af april, vil sæsonkorrektionen være særlig usikker.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation