Gå til sidens indhold

Rekord mange danskere på hoteller og feriecentre

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. juli 2021

I juli 2021 var der 2,5 mio. overnatninger på hoteller og feriecentre, hvilket er en stigning på 7 pct. eller 172.000 flere overnatninger i forhold til juli 2020. Dette skyldes hovedsageligt en stigning i antallet af danske overnatninger, som steg med 153.000 overnatninger i perioden. Det samlede antal danske overnatninger på hoteller og feriecentre nåede dermed op på 2,2 mio., hvilket er rekord siden statistikkens start i 1992. Antallet af udenlandske overnatninger steg med 5 pct. i juli 2021 sammenlignet med juli 2020. Stigningen i juli skal ses i lyset af den store nedgang i overnatningerne på hoteller og feriecentre i 2020 på grund af restriktioner mod COVID-19.

Danske og udenlandske overnatninger på hoteller og feriecentre i Danmark. JuliKilde: www.statistikbanken.dk/hotel1

COVID-19 holder nordmænd ude af Danmark

For hoteller og feriecentre steg antallet af udenlandske overnatninger fra Nederlandene, Sverige og Tyskland i juli måned i år sammenlignet med juli måned sidste år. Dette var dog ikke tilfældet med de norske eller britiske overnatninger. Norge skiller sig især ud, med et fald på 73 pct. eller 113.000 færre norske juli-overnatninger fra 2020 til 2021, samtidig med at de faldt med 197.000 fra 2019 til 2020. De norske overnatninger på hoteller og feriecentre er dermed faldet med i alt 88 pct. i forhold til 2019. Antallet af norske juli-overnatninger på campingpladser, vandrerhjem og i lystbådehavne er ligeledes faldet fra 2020 til 2021. Dette skyldes formentlig de norske COVID-19 restriktioner.

Udvalgte udenlandske overnatninger på hoteller og feriecentre i Danmark. JuliKilde: www.statistikbanken.dk/hotel1

Rekordmange danske campingovernatninger i juli

Campingpladserne oplevede i juli 2021 et fald på 1 pct. sammenlignet med året før, hvilket svarer til 61.000 færre overnatninger. Dette skyldes udelukkende et fald i de udenlandske overnatninger på 9 pct. Faldet i antallet af udenlandske overnatninger skyldes et fald i de tyske og norske overnatninger. Samtidig var antallet af danske campingovernatninger med 3,5 mio. det højeste i over 20 år.

Overnatninger på campingpladser. JuliKilde: www.statistikbanken.dk/camp1

Det samlede antal overnatninger i juli 2021 på samme niveau som året før

De samlede overnatninger i juli 2021 var, med en stigning på 1 pct., nogenlunde på samme niveau som juli 2020. Hotellerne oplevede en stigning på 11 pct. svarende til 173.000 overnatninger, imens feriecentrene var på samme niveau som sidste år. Stigningen i antallet af overnatninger på hoteller i 2021 var dog ikke nok til at bringe overnatningerne tilbage på niveauet fra før COVID-19. Både camping-pladser, vandrerhjem og lystbådehavne oplevede et fald i antallet af overnatninger, hvor vandrerhjem oplevede det største procentuelle fald på 4 pct. svarende til 9.500 overnatninger.

Stigning i juli når der korrigeres for det normale sæsonudsving

Når der korrigeres for normale sæsonudsving steg det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem med 32,4 pct. fra juni til juli 2021.

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2021

 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.

Maj

Juni

Juli

 

Maj.- juli/
feb.- apr.

Juli/
juni

 

1.000

 

pct.

I alt

1419,7

1447,1

1405,6

1810,1

2162,4

2862,7

 

60,0

32,4

Hoteller

359,7

369,5

406,1

683,0

827,3

1284,9

 

146,2

55,3

Feriecentre

118,0

133,4

139,5

228,7

294,6

494,7

 

160,4

67,9

Camping

855,8

869,0

814,4

846,7

945,1

974,9

 

9,0

3,1

Vandrerhjem

86,2

75,2

45,6

51,7

95,3

108,3

 

23,4

13,6

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1

Overnatninger, faktiske tal

 

Juli

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2020

2021

 

2020

2021

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

7359,7

7446,6

1

14953,9

15434,4

3

Heraf danske

5951,2

6066,9

2

12011,2

13187,2

10

Øst for Storebælt

1888,3

2096,4

11

5005,9

4937,8

-1

Vest for Storebælt

5471,4

5350,3

-2

9948,0

10496,6

6

Hoteller mv.

1607,7

1780,9

11

4846,3

4619,6

-5

Heraf danske

1345,2

1443,0

7

3594,2

3870,9

8

Øst for Storebælt

660,1

818,6

24

2512,9

2321,2

-8

Vest for Storebælt

947,6

962,3

2

2333,4

2298,4

-2

Feriecentre

757,3

756,4

0

1611,8

1651,1

2

Heraf danske

652,9

707,6

8

1420,4

1575,0

11

Øst for Storebælt

181,2

184,7

2

384,4

380,5

-1

Vest for Storebælt

576,1

571,7

-1

1227,4

1270,6

4

Campingpladser

4255,6

4194,3

-1

7152,6

7886,7

10

Heraf danske

3425,5

3435,6

0

6102,4

6831,5

12

Øst for Storebælt

774,1

814,5

5

1473,0

1665,8

13

Vest for Storebælt

3481,5

3379,8

-3

5679,6

6220,9

10

Vandrerhjem

249,7

240,2

-4

656,7

601,5

-8

Heraf danske

207,5

185,0

-11

426,1

479,7

13

Øst for Storebælt

132,3

134,1

1

429,1

368,4

-14

Vest for Storebælt

117,4

106,2

-10

227,6

233,0

2

Lystbådehavne

489,5

474,9

-3

686,5

675,6

-2

Heraf danske

320,0

295,7

-8

468,0

430,2

-8

Øst for Storebælt

140,7

144,5

3

206,5

201,9

-2

Vest for Storebælt

348,8

330,4

-5

480,0

473,7

-1

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed på grund af COVID-19

Restriktionerne mod COVID-19 har haft stor indvirkning på de danske overnatningssteder, og tallene kan derfor være behæftet med større usikkerhed end normalt. Mange overnatningssteder har dog fortsat indberettet til tiden, og derfor er niveauet af manglende indberetninger i denne offentliggørelse ikke markant højere end sædvanligt.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. september 2021 - Nr. 317

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. oktober 2021

Kontakt

Kilder og metode

Lystbådestatistikken er ikke sæsonkorrigeret. Anvendelsen af sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse, der ligger i forskellige måneder fra år til år. Hvis påskeferien ligger i såvel marts som starten af april, vil sæsonkorrektionen være særlig usikker.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation