Gå til sidens indhold

Eksporten af varer og tjenester faldt i juli

Betalingsbalance og udenrigshandel juli 2021

I juli faldt den samlede eksport af varer og tjenester med 2,6 pct. Den samlede import steg 0,6 pct. For eksporten var der fald på såvel varer som tjenester. For importen var der fald i varehandlen, men stigning i tjenestehandlen. Den samlede eksport og import er steget set over de seneste tre måneder. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af varer og tjenester, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Stigning i eksporten til USA, men fald til Tyskland

Den samlede eksport af varer og tjenester udgjorde i juli 2021 117 mia. kr. og var dermed på niveau med før covid-19. Eksporten til USA, Danmarks største eksportmarked, var i juli på 17 mia. kr., hvilket var 17 pct. højere end i januar 2020. Eksporten til Tyskland var i juli på 12 mia. kr. og dermed 13 pct. mindre end i januar 2020, mens eksporten til Sverige var på 9 mia. kr. med et fald på 8 pct. i perioden.

Udvikling i eksporten til udvalgte lande, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/bblm

Tjenester trak overskuddet på betalingsbalancen ned i juli

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster var i juli på 16,6 mia. kr., hvilket er et fald på 3,5 mia. kr. i forhold til juni. Bag faldet i overskuddet ligger især et fald i overskuddet på tjenester.

Betalingsbalancens løbende poster, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er opjusteret med 6,2 mia. kr. for januar til juni 2021 i forhold til seneste offentliggørelse. Revisionerne er især på tjenester samt varer og der er tale om justeringer som følge af den løbende kvalitetssikring.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2021

Udvikling

Januar-juli

 

Juni

Juli

Juli1

3 mdr.2

2020

2021

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

20,1

16,6

..

..

116,8

107,7

Indtægter

140,1

136,7

-2,4

4,1

870,4

934,7

Udgifter

120,0

120,1

0,1

2,8

753,6

827,0

Varer og tjenester

16,3

12,6

..

..

97,9

95,3

Eksport

120,5

117,4

-2,6

4,0

741,3

802,7

Import

104,2

104,8

0,6

3,3

643,4

707,4

Varer

8,9

8,1

..

..

76,8

61,5

Eksport

74,0

72,7

-1,7

1,8

450,7

504,4

Import

65,1

64,7

-0,6

1,8

373,9

442,9

Varer som krydser dansk grænse

3,2

3,2

..

..

40,2

22,8

Eksport

62,4

62,0

-0,7

2,0

384,0

428,7

Import

59,2

58,8

-0,8

1,1

343,8

406,0

Varer som ikke krydser dansk grænse

5,7

4,9

..

..

36,6

38,8

Eksport

11,6

10,8

-6,7

0,5

66,7

75,7

Import

5,8

5,9

0,6

9,0

30,1

36,9

Tjenester

7,4

4,5

..

..

21,1

33,8

Eksport

46,5

44,7

-4,0

7,8

290,6

298,3

Import

39,1

40,2

2,8

5,9

269,5

264,5

Indkomst

7,2

6,9

..

..

42,7

37,1

Indtægter

17,3

16,8

-2,8

4,3

113,8

115,4

Udgifter

10,2

9,9

-2,1

1,7

71,2

78,3

Løbende overførsler

-3,4

-2,9

..

..

-23,8

-24,8

Indtægter

2,2

2,4

7,2

5,9

15,2

16,6

Udgifter

5,6

5,3

-6,4

-3,0

39,0

41,4

Kapitaloverførsler mv.

0,1

0,4

..

..

-0,6

-0,9

Fordringserhvervelse, netto

20,3

17,0

..

..

116,2

106,8

1 Juli 2021 i forhold til juni 2021.
2 Maj-juli 2021 i forhold til februar-april 2021.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Nyt fra Danmarks Statistik

8. september 2021 - Nr. 316

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. oktober 2021

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode.  Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Betalingsbalance og udenrigshandel