Gå til sidens indhold

Varer trækker eksporten ned i juni

Betalingsbalance og udenrigshandel juni 2021

I juni faldt eksporten af varer og tjenester samlet med 0,5 pct. Den samlede import faldt 3,5 pct. For såvel eksport som import var det varer, der trak handlen ned. Både eksporten og importen er steget set over de seneste tre måneder. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af varer og tjenester, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Varer trak udenrigshandlen op i første halvår

Eksporten af varer og tjenester var på 679 mia. kr. i de første seks måneder af 2021. Dette var 7 pct. mere end i samme periode i 2020 og 2 pct. mere end i 2019. Importen af varer og tjenester var på 602 mia. kr. i første halvår af 2021. Dette var 9 pct. mere end i 2020 og 3 pct. mere end i samme periode i 2019. For såvel eksport som import blev stigningen især trukket af den del af varehandlen, som krydser den danske grænse.

Eksport og import af varer og tjenester, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Eksporten til Storbritannien fortsat under niveauet i 2019

Eksporten af varer og tjenester til Storbritannien var på 46 mia. kr. i de første seks måneder af 2021. Eksporten var 12 pct. højere end i samme periode 2020 - eksporten af varer var 29 pct. højere, mens eksporten af tjenester var 9 pct. lavere. I forhold til samme periode i 2019 var eksporten 21 pct. lavere - eksporten af varer var 1 pct. højere, men eksporten af tjenester var 44 pct. lavere.

Importen af varer og tjenester fra Storbritannien var på 29 mia. kr. i første halvår af 2021. Dette var 19 pct. mindre end i 2020 og 36 pct. mindre end i samme periode i 2019. Faldet i importen skete i både varer og tjenester Med Brexit er der fra januar 2021 sket en ændring i, hvordan importen fra Storbritannien opgøres. Læs mere i Nyt fra Danmarks Statistik 2021:87, temanyt om Brexit.

Eksport og import af varer og tjenester over for Storbritannien, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bblm

Overskuddet på betalingsbalancen steg i juni

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster var i juni på 18,8 mia. kr., hvilket er en stigning på 4,2 mia. kr. i forhold til maj 2021. Bag stigningen ligger stigninger i overskuddet på både varer, tjenester samt formueindkomst.

Betalingsbalancens løbende poster, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er nedjusteret med 1,2 mia. kr. for januar til maj 2021 i forhold til seneste offentliggørelse. Nedjusteringen skyldes især en opjustering af vareimporten samt udgifterne på formueindkomst. Der er tale om justeringer som følge af den løbende kvalitetssikring.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2021

Udvikling

Januar-juni

 

Maj

Juni

Juni1

3 mdr.2

2020

2021

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

14,6

18,8

..

..

98,7

82,0

Indtægter

136,4

136,0

-0,3

3,4

748,5

791,5

Udgifter

121,7

117,2

-3,7

4,3

649,8

709,5

Varer og tjenester

12,2

15,3

..

..

84,5

76,8

Eksport

117,5

116,9

-0,5

3,5

636,2

678,9

Import

105,3

101,6

-3,5

5,6

551,6

602,1

Varer

8,6

10,2

..

..

65,4

53,4

Eksport

74,5

72,5

-2,7

2,9

386,7

430,5

Import

65,9

62,2

-5,6

4,5

321,4

377,1

Varer som krydser dansk grænse

2,4

3,8

..

..

34,2

18,7

Eksport

63,1

60,9

-3,4

3,8

329,2

365,5

Import

60,7

57,2

-5,9

4,3

295,1

346,8

Varer som ikke krydser dansk grænse

6,2

6,5

..

..

31,2

34,7

Eksport

11,4

11,5

1,1

-1,7

57,5

65,1

Import

5,2

5,1

-1,8

6,7

26,3

30,4

Tjenester

3,6

5,1

..

..

19,1

23,4

Eksport

43,0

44,5

3,3

4,4

249,4

248,4

Import

39,4

39,4

-0,1

7,6

230,3

225,0

Indkomst

5,8

6,9

..

..

34,7

28,2

Indtægter

16,6

17,0

2,1

3,0

98,5

98,7

Udgifter

10,8

10,0

-7,3

-2,7

63,8

70,5

Løbende overførsler

-3,3

-3,4

..

..

-20,6

-23,0

Indtægter

2,2

2,1

-5,2

3,7

13,8

13,9

Udgifter

5,6

5,5

-0,9

-5,7

34,4

36,9

Kapitaloverførsler mv.

0,1

0,1

..

..

-0,7

-1,3

Fordringserhvervelse, netto

14,8

19,0

..

..

98,0

80,7

1 Juni 2021 i forhold til maj 2021 .
2 April-juni 2021 i forhold til januar-marts 2021.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Nyt fra Danmarks Statistik

9. august 2021 - Nr. 284

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. september 2021

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Se flere oplysninger i statistikdokumentationen for Betalingsbalance, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester. Der gøres opmærksom på at sæsonkorrektionen for tiden er forbundet med større usikkerhed grundet de store udsving i data under COVID-19.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation