Gå til sidens indhold

Stigende indvinding af råstoffer på land

Råstofindvinding på land 2020

I 2020 blev der indvundet 33,2 mio. m3 råstoffer i de danske grusgrave, stenbrud, kalkbrud og tørvemoser. Det er en stigning på 12 pct. sammenlignet med året før.

Råstoffer indvundet på landKilde: www.statistikbanken.dk/rst01

Sand, grus og sten dominerer

Af den samlede indvinding består langt den overvejende del af sand, grus og sten, nemlig 83 pct. Det er en andel, som har holdt sig ret konstant i mange år. Den næststørste gruppe er kalk og kridt, som udgør 9 pct. af indvindingen.

Råstofindvinding på land fordelt på råstoftyper

 

I alt

 

Sand,
grus og
sten

Kvarts-
sand
 

Granit

 

Ler

 

Ekspanderende ler

Moler

 

Kalk
og
kridt

Tørv og
sphag-
num

Andre
rå-
stoffer1

 

1.000 m3

2011

27921

23017

297

202

377

244

201

2362

200

1022

2012

25330

20677

297

176

323

196

177

2423

152

909

2013

25069

20395

244

146

337

225

205

2571

154

787

2014

25606

21457

262

134

308

217

190

2610

192

235

2015

27808

23647

298

140

378

198

204

2549

156

239

2016

28886

24361

326

139

504

194

183

2705

163

311

2017

30560

25497

348

170

492

266

176

2864

107

640

2018

31051

25379

339

322

639

258

159

2958

213

783

2019

29847

24811

372

140

476

261

174

2850

103

660

2020

33216

27715

461

105

571

261

184

3120

165

635

1 Andre råstoffer omfatter brunkul, sandsten, muld, råjord og fyldjord, ildfast ler, skifer, klæg, kalksten og anden indvinding.
Kilde: www.statistikbanken.dk/rst01

Primære erhverv

Virksomheder som indvinder råstoffer på land tilhører de primære erhverv, hvor man frembringer råstoffer fra naturen uden videre forarbejdning. Andre primære erhverv er landbrug, gartneri, skovbrug, fiskeri, minedrift og indvinding af olie og naturgas. 75.000 mennesker havde i 2019 deres levebrød i de primære erhverv, helt overvejende landbrug og gartneri. Det er 2,5 pct. af alle beskæftigede i Danmark. Blot 4.500 personer var i 2019 beskæftiget med indvinding af råstoffer, herunder også indvinding af råstoffer fra havet. Se mere om beskæftigelsen fordelt på brancher på www.statistikbanken.dk/nabb69.

Råstofindvindingen på land fordelt på udvalgte anvendelseskategorier og regioner. 2020

 

Hele landet

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

 

1.000 m3

Sand, grus og sten

 

 

 

 

 

 

Anlægs- og vejmateriale

20072

625

4263

4949

7252

2983

Asfaltmateriale

582

200

101

134

147

Betontilslagsmateriale3

6291

49

1193

2050

1927

1071

Anden anvendelse

735

79

40

133

483

Ukendt anvendelse

34

4

4

26

0

Kalk og kridt

 

 

 

 

 

 

Cement

2138

2138

Jordbrugskalk

507

3

146

1

356

Papirfyldstof

10

10

Røggasfiller4

38

18

21

Brændt kalk/hydratkalk

125

125

Industrikalk

142

54

88

Foderkalk

143

65

78

Anden anvendelse

16

16

Ler

 

 

 

 

 

 

Tegl

555

313

106

136

Keramisk industri

0

0

Anden anvendelse

16

1

8

1

6

Anm.: Anvendelsen af råstoffer skal være lig med indvindingen for hver råstofkategori. Regionsopdelingen er ikke ensbetydende med, at råstoffet er anvendt i regionen.
3 Betontilslagsmateriale er forskellige kornstørrelser af sand, grus og sten som indgår i betonblandinger.
4 Røggasfiller er kalksten (CaCO3).
Kilde: Baseret på særkørsel, der ikke findes i statistikbanken.

Nyt fra Danmarks Statistik

17. juni 2021 - Nr. 231

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. juni 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er eksklusive tal for indvindingen af salt, olie og gas

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation