Gå til sidens indhold

Region Sjælland har flest indlæggelser pr. borger

Sygehusbenyttelse 2019, 2020 og 2021

Ændret 09. januar 2023 kl. 15:01

Fejl i links under alle figurer er rettet. Rettede links er markeret med rød.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

I perioden 2019-2021 har Region Sjælland haft det højeste antal indlæggelser pr. 1.000 borgere, mens Region Midtjylland har haft det laveste antal. I 2021 var der således 152 indlæggelser pr. 1.000 borgere i Region Sjælland mod 121 indlæggelser pr. 1.000 borgere i Region Midtjylland. I perioden 2019-2021 er der et højere antal indlæggelser pr. 1.000 borgere i Region Hovedstaden og Region Sjælland end i Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Antal indlæggelser per 1.000 borgere fordelt på regioner. 2019-2021Kilde: www.statistikbanken.dk/indl01 og folk1a

Flest indlæggelser hos nyfødte og ældre

Antallet af indlæggelser pr. 1.000 borgere er højst blandt nyfødte (0-årige), og afspejler i vidt omfang indlæggelsen omkring fødslen. De nyfødte (0-årige) har i figurerne en kategori for sig. Efter de nyfødte ses flest indlæggelser pr. 1.000 borgere i aldersgrupperne over 60 år, mens der hos de 1-59-årige ses færrest indlæggelser pr. 1.000 borgere. Dette mønster er konstant i perioden 2019-2021.

Antal indlæggelser pr. 1.000 borgere. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/indl01 og folk1a

Kvinder har flere indlæggelser end mænd

Der var lidt under 790.000 indlæggelser pr. år for 2020 og 2021, og lidt færre i 2019 med 760.500 indlæggelser. Overgangen til Landspatientregister version 3 (LPR3) skete i februar 2019, og tallene for januar måned 2019 er ikke inkluderet. For 2021 fordeler 789.000 indlæggelser sig på hhv. 422.000 for kvinder, svarende til 53,5 pct., og 367.000 indlæggelser for mænd, svarende til 46,5 pct. Forskellen i antal indlæggelser blandt kønnene er størst i aldersintervallet 20-39 år og afspejler at kvinder her er i den fødedygtige alder. Dette mønster er konstant i perioden 2019-2021.

Antal indlæggelser. 2019-2021Kilde: www.statistikbanken.dk/indl01

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Antallet for indlæggelser for 2019-2021 er baseret på LPR3, der afløste LPR2 pr. februar 2019. Den nye kontaktbaserede registerstruktur i LPR3 betyder at indlæggelser ikke længere defineres af sygehuspersonalet. Definitionen af en indlæggelse sker nu i dataanalysen. Indlæggelser er her defineret efter et samlet sygehusopholds-varighedskriterie på 12 timer. Dette på baggrund af en eller flere tidsmæssigt sammenhængende kontakter (med max. 4 timer mellem evt. koblede kontakter). Der henvises til Nøgletal om sundhedsvæsenet.

Lidt lavere tal for 2019 må forventes, da januar måned ikke indgår i tallene for 2019. Psykiatriske, private og uafsluttede kontakter indgår endvidere i LPR3. Der vises personstatistik for antal indlæggelser på somatiske og psykiatriske sygehuse tilsammen.

Andre forhold kan også have påvirket sygehusaktiviteten 2019-2021. Det gælder fx COVID-19 og sygeplejerskestrejken mv. 

 

Nyt fra Danmarks Statistik

22. december 2022 - Nr. 445

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. december 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistik om sygehusbenyttelse er baseret på Landspatientregisteret fra Sundhedsdatastyrelsen koblet med baggrundsdata fra andre registre fra Danmarks Statistik. Statistikken omfatter indlæggelser og ambulante ophold på offentlige og private sygehuse.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation