Gå til sidens indhold

Fremgang for grøntsager og planteskoler

Regnskabsstatistik for gartneri 2019

Grøntsagsgartnerierne havde i 2019 fremgang i indtjeningen i forhold til 2018 og opnåede gennemsnitlige driftsresultater på hhv. 1,3 og 1,1 mio. kr. på friland og i væksthus. Planteskolerne fulgte umiddelbart efter med fremgang til et gennemsnitligt driftsresultat på 1,0 mio. kr. For potteplantegartnerier var der en mindre tilbagegang til 0,8 mio. kr., og for plantager med frugt og bær tilbagegang til 0,3 mio. kr. For heltidsgartnerierne samlet set var driftsresultatet næsten uændret 0,8 mio. kr., mens små gartnerier med mindre end én fuldtidsbeskæftiget havde negativt driftsresultat, dvs. underskud på driften. Statistikken omfatter såvel økologiske som konventionelle gartnerier.

Heltidsgartneriernes driftsresultatKilde: www.statistikbanken.dk/jord2.

Fremgang for grøntsager

Driftsresultatet for gartnerier med frilandsgrøntsager steg marginalt fra 2018 til 2019 og var på 1,3 mio. kr. Driftsresultatet var det største blandt driftsformerne fulgt af væksthusgrøntsager, som havde en fremgang på godt 0,1 mio. kr. til 1,1 mio. kr. Der var prisstigninger på nogle grøntsager se publikationen Jordbrugets prisforhold 2019, men samtidig var gartnerierne i gennemsnit lidt større end i 2018, og der var lidt færre af dem. Analysen Flere danske grøntsager fra Danmarks Statistik, som blev udgivet i 2019, beskriver bl.a. udviklingen i produktion fra årtusindeskiftet til 2018.

Fremgang for planteskoler

Planteskolernes driftsresultat steg fra 0,6 til 1,0 mio. kr. i gennemsnit. Fremgangen hænger sammen med 4 pct. højere priser på produkterne end i 2018, se publikationen Jordbrugets prisforhold 2019.

Lille tilbagegang for potteplanter

For gartnerier med potteplanter var der en lille tilbagegang i driftsresultatet fra 808.000 til 788.000 kr. fra 2018 til 2019. Potteplantepriserne faldt med 1 pct., se publikationen Jordbrugets prisforhold 2019, og samtidig var gartnerierne i gennemsnit større, men der var færre af dem.

Tilbagegang for frugt og bær

Også plantager med frugt og bær havde med 319.000 kr. lavere driftsresultat end i 2018. Imidlertid steg antallet af plantager i forhold til 2018 og er det højeste blandt driftsformerne. Tidligere var der flest potteplantegartnerier, men dem er der blevet færre af. Læs om den danske frugt- og bærproduktion i analysen Mere dansk frugt - men vi spiser mere, der er importeret, som blev udgivet i maj i år.

Store variationer

Det gennemsnitlige driftsresultat på 775.000 kr. for heltidsgartnerierne dækker over store forskelle mellem de enkelte gartnerier. Således havde den bedste fjerdedel et gennemsnitligt driftsresultat på 2,5 mio. kr., mens det for den dårligste fjerdedel var på minus 0,2 mio. kr.

Alle jordbrug

Med denne offentliggørelse er samtlige tabeller om jordbrugets regnskaber 2019 i Statistikbanken jord1 til 9 og jord100 fuldt opdateret.

Resultatopgørelse, balance mv. for gartnerier. 2019

 

Heltid

Deltid

Alle

 

Potte-
planter

Væksthus-
grøntsager

Frilands-
grøntsager

Frugt
og bær

Plante-
skoler

I alt

 

 

 

pr. virksomhed

Antal gartnerier

161

43

113

198

92

644

318

962

Væksthusareal (m²)

15684

23046

201

6411

1.361

5887

71

3964

Frilandsgartneri (ha)

0,5

0,3

81,5

18,7

22,3

23,9

3,4

17,1

Arbejdsforbrug (timer)

21153

35345

16795

7759

17954

15840

923

10909

 

1.000 kr. pr. gartneri

Resultatopgørelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoudbytte

12549

18996

11124

3029

8126

8601

241

5837

Driftsomkostninger

11445

17443

9005

2536

6923

7498

308

5121

- Heraf energi inkl. afgifter

1188

2226

327

86

154

558

13

378

- Heraf løn

3578

6023

2815

956

3020

2544

20

1710

Finansieringsomkostninger

342

557

1195

271

278

457

44

321

Generelle driftstilskud

27

78

398

98

55

129

39

100

Driftsresultat

788

1074

1322

319

980

775

-72

495

Driftsresultat efter

 

 

 

 

 

 

 

 

ejeraflønning

308

593

897

-88

472

326

-240

139

Investeringer

533

2084

1554

408

703

811

-111

506

- Heraf i gartneriaktiver

512

1981

851

255

559

531

47

371

Egenfinansiering

817

1521

1469

579

775

893

-152

548

Fremmedfinansiering

-284

563

86

-171

-72

-82

41

-41

Aktiver

14723

22020

44841

15619

16896

21504

7099

16742

Egenkapital

6554

7872

10149

5306

7574

7210

3595

6015

 

pct.

Soliditetsgrad efter

 

 

 

 

 

 

 

 

hensættelser

48

37

38

39

47

42

60

45

Afkastningsgrad

6,5

7,5

5,5

1,5

6,1

4,7

-4,0

3,6

1Delvis inkl. dyrkningstunneller.
Kilde: www.statistikbanken.dk/jord1, jord2, jord3, jord6, jord7 og jord8.

Nyt fra Danmarks Statistik

28. september 2020 - Nr. 365

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. oktober 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på en stikprøve og dækker jordbrugsbedrifter, hvor mindst halvdelen af standardoutput kommer fra gartneriprodukter. Data indsendes til EU's informationsnet for landøkonomisk bogføring, der sammenstiller landenes data.
Heltidsgartneri har et samlet arbejdsforbrug på mindst 1.665 timer.
Driftsresultatet aflønner ejerens arbejdsindsats og investerede kapital.
Driftsresultat efter ejeraflønning: Ejerfamiliens arbejde er aflønnet med en beregnet timeløn.
Afkastningsgrad viser forrentningen af den investerede kapital i pct.
Soliditetsgrad efter hensættelser viser egenkapitalen efter hensatte forpligtelser i pct. af samlede aktiver i selveje.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Økonomi for landbrug og gartneri

Anden information

Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug