Gå til sidens indhold

Lille offentligt underskud trods COVID-19

Offentligt kvartalsregnskab 1. kvt. 2021

Underskuddet på den offentlige saldo var i første kvartal 2021 kun 1,6 mia. kr. på trods af de omfattende restriktioner og den delvise nedlukning af samfundet som følge af COVID-19-pandemien. Den offentlige saldo er påvirket af to ekstraordinære effekter i første kvartal 2021. Beskatningen af udbetalingen af de indefrosne feriepenge forøger skatteprovenuet med 9,2 mia. kr., mens udgifterne til COVID-19-hjælpepakkerne var 7,0 mia. kr. Dermed udgør COVID-19-hjælpepakkerne 44 pct. af de samlede subsidier på 15,9 mia. kr.

Offentlig saldo og subsidier inkl. COVID-19-hjælpepakkerKilde: www.statistikbanken.dk/OFF3k

Skatteprovenuet faldt i første kvartal

De sæsonkorrigerede skatteindtægter udgjorde 270 mia. kr. i første kvartal 2021. Dermed er skatteprovenuet faldet med 26,3 mia. kr. ift. fjerde kvartal 2020, hvor skatteindtægterne dog var ekstraordinært høje. De væsentligste årsager til faldet i første kvartal skyldes lavere indtægter fra beskatningen af de udbetalte feriemidler, et lavere skøn for pensionsafkastskatten (PAL-skat) samt lavere momsindtægter. Skatteindtægterne fra de udbetalte feriemidler faldt fra 20,4 mia. kr. til 9,2 mia. kr. Skatteministeriets skøn for PAL-skatten faldt fra 12,0 mia. kr. til 2,8 mia. kr. mens momsindtægterne faldt fra 61,6 mia. kr. til 57,1 mia. kr.

Samlede skatter og afgifter, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/OFF12K.

Fald i den offentlige finansielle nettoformue

Den offentlige finansielle nettoformue faldt med 22,8 mia. kr. i første kvartal 2021. Nettoformuen udgjorde således 239,1 mia. kr. ved udgangen af kvartalet. Faldet i den finansielle nettoformue skyldes hovedsageligt et stort kursfald i statens aktiebeholdning i Ørsted A/S på 47,1 mia. kr. Omvendt førte stigende renter på statsobligationer til et fald i markedsværdien af statens obligationsgæld. Kursfaldet på statsobligationerne forøgede den finansielle nettoformue med 24,5 mia. kr. i årets første kvartal.

Offentlig finansiel nettoformueKilde: www.statistikbanken.dk/OFF22.

Revisioner

Den offentlige saldo i fjerde kvartal 2020 er blevet opjusteret med 7,4 mia. kr. i forhold til sidste offentliggørelse. Således er underskuddet i fjerde kvartal 2020 nu opgjort til 12,4 mia. kr. mod 19,7 mia. kr. ved sidste offentliggørelse. Revisionen skyldes primært en opjustering af skatteindtægterne fra udbetalingen af de indefrosne feriepenge på 2,6 mia. kr. samt en opjustering af momsindtægterne på 5,8 mia. kr. Udgifterne er næsten uændrede ift. seneste offentliggørelse.

Opgørelse af COVID-19-hjælpepakker

I forbindelse med opgørelsen af udgifter til COVID-19-hjælpepakker er data fra statsregnskabet til denne offentliggørelse suppleret med ugentlige dataleverancer fra Erhvervsstyrelsen om udbetalinger til erhvervslivet. Der er usikkerhed forbundet med opgørelsen af udgifter til kompensationspakkerne, da der fortsat kan søges kompensation for første kvartal. Der kan således forekomme efterregistreringer trods periodernes udløb. Der vil desuden sandsynligvis forekomme tilbageløb i forbindelse med udbetalinger til virksomheder, der ikke har levet op til betingelserne for udbetaling og dermed fået uberettiget støtte. Hvorvidt de enkelte ansøgere er berettiget til støtte eller ej afgøres først for 2020's vedkommende ved slutafregningen den 30. september 2021.

Nyt fra Danmarks Statistik

29. juni 2021 - Nr. 246

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. september 2021

Kontakt

Statistik­dokumentation