Gå til sidens indhold

75.000 nye e-handlende ældre på to år

It-anvendelse i befolkningen 2021

Hovedparten i befolkningen i alderen 16-74 år handler online inden for en tremånedersperiode. I 2019 var andelen 74 pct., hvilket i 2021 var steget til 82 pct., en stigning på 8 procentpoint på to år. Det er den største stigning siden 2013 og skal ses i lyset af COVID-19 restriktionerne, hvor adgangen til de fysiske butikker i perioder har været stærkt begrænset. Særligt i den ældre del af befolkningen på 65-74 år var online handel blevet mere udbredt med en stigning i andelen på 24 pct. fra 2019 (52 pct.) til 2021 (65 pct.). Det svarer til ca. 75.000 nye e-handlende på to år i alderen 65-74 år.

Andel der har handlet online inden for de seneste tre månederKilde: www.statistikbanken.dk/bebrit07

Flere har købt tøj, færdiglavet mad og ting til hjemmet online

Der var flest onlinekøbere, som bestilte tøj, sko og accessoires, færdiglavet mad og ting til hjemmet, fx møbler, lamper eller haveredskaber. Det var også de tre mest udbredte varegrupper i 2020, men andelene var højere i 2021. Størst fremgang var der for varegruppen færdiglavet mad fra spisesteder med 9 procentpoint. I varekategorierne ting til hjemmet og tøj, sko og accessoires var der også en stigning, men på hhv. 7 og 4 procentpoint i 2021 sammenlignet med sidste år. Hver tredje onlinekøber bestilte kosmetik og skønhedspleje, fx makeup, skønhedsprodukter o.l., hvilket gør kosmetik og skønhedspleje til den fjerde mest bestilte vare i 2021.

Køb af fysiske varer online inden for de seneste tre månederKilde: www.statistikbanken.dk/bebrit08

84 pct. af onlinekøbere har købt digitale varer

84 pct. af de personer, der havde handlet online inden for de seneste tre måneder, havde købt digitale varer eller tjenester mindst én gang, fx adgang til streaming af serier eller film, e-bøger, musik, billetter til biografen, spil o.l. Det vil sige varer, der var direkte digital adgang til. I 2021 var de fire mest udbredte digitale varer film og serier med 63 pct., musik med 49 pct., digitale spil og e-bøger med hhv. 29 og 27 pct. Til sammenligning havde næsten alle onlinekøbere bestilt mindst én fysisk vare med 98 pct.

Årsager til personer ikke har handlet online inden for de seneste tre månederKilde: It anvendelse i befolkningen 2021

Hvorfor har 20 pct. af internetbrugere ikke handlet online?

Der var dog fortsat næsten 20 pct. af befolkningen, der brugte internettet, men ikke handlede online inden for en tremånedersperiode. Denne gruppe indeholdt ca. 700.000 personer. Det var der flere årsager til.

Den mest udbredte årsag, som 68 pct. af de adspurgte angav, var, at de foretrak at handle personligt, fx se varen eller være loyal over for butikken. Det var især i den ældste aldersgruppe, hvor personlig handel var årsagen til fravalg af det online alternativ, idet fire ud af fem af de 55-74 år svarede dette, mens det samme gjaldt 62 pct. af de 35-54-årige og halvdelen af de 16-34-årige.

Den næstmest udbredte årsag, som halvdelen af de adspurgte angav, var, at de ikke havde et behov for at handle online. Det var over halvdelen i den yngste aldersgruppe, der angav et manglende behov som årsag.

Tekniske forhold og bekymringer om sikkerhed afholdt næsten dobbelt så mange fra at handle online i den ældste aldersgruppe (55-74 år) sammenlignet med den yngste. Sikkerhedsforhold er fx beskyttelse af personlig data og kortoplysninger samt returret i forhold til tilbagebetaling og klagemuligheder. De yngste aldersgrupper var i højere grad end de 55-74-årige bekymrede for leveringsomkostningerne.

Manglende viden om, hvordan man handler online, svarede 15 pct. af de adspurgte på 35 år og opefter, mens det kun var 4 pct. i den yngste aldersgruppe, der svarede, at manglende viden var årsag til ikke at handle online.

Nyt fra Danmarks Statistik

28. juli 2021 - Nr. 276

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. august 2022

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne kommer fra undersøgelsen It-anvendelse i befolkningen 2023. Undersøgelsen er baseret på resultaterne fra 4.080 gennemførte interviews i april-juni 2023 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. Sammenligninger tilbage i tid skal gøres med forbehold for ændring i formuleringer samt ændring i filteret.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation