Gå til sidens indhold

Skilsmisser i 2020 på niveau med tidligere år

Vielser og skilsmisser 2020

Antallet af skilsmisser i 2020 er på niveau med det gennemsnitlige antal skilsmisser over de ti foregående år. Det ser dermed ikke ud til, at COVID-19-pandemien har påvirket skilsmissetendensen i 2020. I 2020 var der 15.700 skilsmisser, hvilket er 49 pct. flere end i 2019, men 1 pct. færre end gennemsnittet for de seneste ti år. Antallet af skilsmisser i 2019 var dog markant lavere end det har været gennem de seneste 50 år, hvorfor det giver et bedre billede af udviklingen i 2020 at sammenligne antallet af skilsmisser i 2020 med gennemsnittet af de ti foregående år (2010-2019).

SkilsmisserKilde: www.statistikbanken.dk/ski207

Markant færre vielser i forårsmånederne 2020

Fra marts til juni 2020 var der et markant fald i antal vielser på 43 pct., set i forhold til samme periode året før. Nedlukningen af store dele af samfundet i foråret har sandsynligvis sat sit præg på antallet af vielser i foråret, men også det samlede antal vielser i 2020 på 28.500 viser et fald på 7 pct. i forhold til året før.

Vielser fordelt på månederKilde: www.statistikbanken.dk/bev3c

10. oktober var en populær vielsesdato

Lørdag 10. oktober 2020 blev 1.800 par viet, og datoen 10-10-2020 har dermed opnået en fjerdeplads i gruppen af specielle vielsesdatoer siden årtusindskiftet - se Vielser - Specielle vielsesdatoer.

Færre kirkelige vielser

Der var et fald på 23 pct. i antallet af kirkelige vielser fra 9.800 i 2019 til 7.600 i 2020, blandt viede par med to af forskelligt køn, mens der var en stigning på 7 pct. i antallet af borgerlige vielser. De kirkelige vielser har i de foregående ti år udgjort mellem 32 og 36 pct. af alle vielser, men i 2020 var andelen faldet til 27 pct. Blandt viede par med to af samme køn er andelen af kirkelige vielser lavere. I 2020 udgjorde de hhv. 16 pct. og 21 pct. blandt par med to mænd og par med to kvinder. Andelen af kirkelige vielser blandt par med to af samme køn i 2020 er den laveste siden 2013.

VielsesmyndighedKilde: www.statistikbanken.dk/vie8

4.400 kunne fejre diamantbryllup i 2020

I 2020 kunne 4.400 par fejre diamantbryllup, hvilket er det højeste antal ægtepar, der nogensinde har rundet 60 bryllupsdage i Danmark inden for et kalenderår. Det svarer til et ud af otte par, der blev gift i 1960. Til sammenligning gjaldt det fx kun 1.600 par i 2000 og 2.200 par i 2010. Denne kraftige stigning skyldes en kombination af den stigende middellevetid for både mænd og kvinder, at relativt få af parrene, der blev gift i 1960, er blevet skilt, og at førstegangsviede i 1960 var relativt unge.

Nyt fra Danmarks Statistik

12. februar 2021 - Nr. 44

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. februar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken om vielser og skilsmisser baseres på oplysninger i det Centrale Personregister (CPR), der indeholder oplysninger om civilstandsændringer, som folkeregistrene har indberettet til CPR. Statistikken over vielser og skilsmisser omfatter kun de par, hvoraf mindst én af parterne har bopæl i Danmark. I vielser hvor den ene part er uoplyst, fordi vedkommende ikke har haft bopæl i Danmark, er det ikke muligt at afgøre personens køn. I disse tilfælde vil vielsen blive opgjort som en vielse med par af forskelligt køn, og antallet af vielser med par af samme køn kan derfor være undervurderet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation