Gå til sidens indhold

3,4 pct. flere fødte i første kvartal 2021

Befolkningens udvikling 1. kvt. 2021

Antallet af levendefødte var i første kvartal 2021 steget med 3,4 pct. i forhold til første kvartal 2020. Det svarer til 498 flere fødte end i første kvartal 2020 og et samlet antal fødte i første kvartal 2021 på 15.148. Opgjort på måneder varierede andelen inden for kvartalet, idet antallet fødte i marts 2021 var 7,2 pct. højere end i marts 2020. I januar og februar 2021 var antallet af fødte hhv. 3,1 pct. højere og 0,2 pct. lavere end antallet i de tilsvarende måneder i 2020. Februar 2020 havde dog også 29 dage mod 28 i 2021.

LevendefødteKilde: www.statistikbanken.dk/bev3a

Antallet af fødte varierer generelt fra måned til måned

Opgørelse af befolkningsbevægelserne på månedsbasis er påvirket af antallet af dage i de enkelte måneder, men antallet af fødte varierer generelt hen over året. Gennem de seneste fem år har der været flest fødte i enten juli eller august og færrest fødte i februar eller december (set inden for de enkelte år) med en gennemsnitlig forskel på 1.029 flere levendefødte i måneden med flest fødte i forhold til måneden med færrest fødte (inden for det enkelte år). I samme lys er en stigning på 7,2 pct. i marts 2021 ikke enestående højt, idet fx fødselstallet i marts 2016 var 6,5 pct. højere end marts det forgående år, og i 2016 var antal fødte i maj og juli også hhv. 1o,1 og 10,5 pct. højere end de samme måneder året før.

Andelen af døde varierede også henover månederne i første kvartal 2021

14.251 personer døde i årets første kvartal, hvilket er 1,4 pct. flere end samme kvartal sidste år. I forhold til gennemsnittet af første kvartal 2016-2020 er antal døde i første kvartal 2021 dog 2,1 pct. lavere. Opgjort på måneder varierede også andelen af døde inden for kvartalet, idet antal døde i januar 2021 var 12,5 pct. højere end januar 2020, mens antallet var hhv. 0,6 pct. og 8,0 pct. lavere i februar og marts 2021 i forhold til de tilsvarende måneder 2020.

DødeKilde: www.statistikbanken.dk/bev3a

Befolkningens bevægelser

De øvrige to bevægelser med betydning for befolkningstilvæksten, indvandring og udvandring, fortsætter mønstret fra 2020 med at være markant lavere end i tilsvarende kvartaler fra tidligere år, idet indvandringen er 22,1 pct. og udvandringen 28,2 pct. lavere end første kvartal 2020. Samlet set er Danmarks befolkning i løbet af første kvartal 2021 vokset med 0,06 pct. og udgør 5.843.347 personer 1. april. 2021.

Befolkningens bevægelser, 1. kvt.Kilde: www.statistikbanken.dk/bev22

Nyt fra Danmarks Statistik

11. maj 2021 - Nr. 176

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. august 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken baseres på oplysninger i Det Centrale Personregister (CPR).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation