Gå til sidens indhold

Fald i detailsalget i april efter stor stigning i marts

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-8,3 %
marts - april 2021

Detailomsætningsindeks april 2021

Detailsalget faldt med 8 pct. fra marts til april 2021, når der korrigeres for prisudvikling, sæsonudsving og effekten af handelsdage. Faldet skal ses i lyset af, at detailhandlen steg usædvanligt meget i marts efter flere måneders nedlukning af dele af detailhandlen. Detailhandel er fortsat på et relativt højt niveau, da stigningerne i februar og marts bidrager til at perioden februar-april 2021 ligger 6 pct. højere end de foregående tre måneder.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

På tremåneders basis er detailsalget i 2021 fortsat højere end i 2020

Niveauet for detailomsætningen var 10 pct. højere i perioden februar-april 2021 end samme periode for 2020, hvis der udelukkende korrigeres for prisudvikling. Varegruppen beklædning var væsentlig højere med en stigning på 39 pct., mens salget af andre forbrugsvarer var 16 pct. højere. Salget af fødevarer og andre dagligvarer var næsten uændret med en stigning på 1 pct. i forhold de samme tre måneder i 2020 Den overordnede positive udvikling understøttes af forbrugertilliden, som i maj var positiv for første gang i over et år, se Nyt fra Danmarks Statistik 2021:188.

I COVID-19 perioden har salget af andre forbrugsvarer klaret sig bedst

Faldet i detailsalget fra marts til april gør sig gældende inden for hver af de tre overordnede varegrupper. Varegruppen fødevarer og andre dagligvarer gik tilbage med 7,5 pct., mens beklædning mv. samt andre forbrugsvarer faldt med hhv. 8,1 og 8,8 pct. Udviklingen skal ses i lyset af, at der gennem det seneste år har været usædvanligt store udsving i detailsalget på grund af restriktioner mod COVID-19. Set over hele perioden med restriktioner mod COVID-19, har salget inden for varegruppen andre forbrugsvarer klaret sig bedst.

Detailomsætningsindeks fordelt på varegrupper, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsvingKilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2020

2021

 

2020-2021

 

Nov.
 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.*
 

Apr.*
 

 

Nov.
- jan.

Feb.
- apr.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

114,4

104,8

99,6

102,4

122,7

112,6

 

106,3

112,6

Fødevarer og andre dagligvarer

102,2

103,0

105,8

106,6

106,2

98,3

 

103,6

103,7

Beklædning mv.

100,5

71,0

40,5

48,5

99,8

91,7

 

70,7

80,0

Andre forbrugsvarer

130,2

114,2

106,3

110,0

145,1

132,3

 

116,9

129,2

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

-3,0

-8,3

-5,0

2,8

19,8

-8,3

 

-5,3

6,0

Fødevarer og andre dagligvarer

-3,0

0,7

2,7

0,8

-0,3

-7,5

 

0,2

0,1

Beklædning mv.

-0,9

-29,3

-43,0

19,7

106,0

-8,1

 

-25,7

13,2

Andre forbrugsvarer

-3,4

-12,3

-7,0

3,5

31,9

-8,8

 

-6,6

10,5

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, sæsonkorrigeret mængdeindeks

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2020

2021

 

2020

2021

 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

Feb.
 

Mar.*
 

Apr.*
 

 

Feb.
- apr.

Feb.
- apr.*

 

indeks, 2015 = 100

Detailhandel i alt

92,0

97,2

101,8

87,5

120,9

111,7

 

97,0

106,7

Fødevarer og andre dagligvarer

91,3

103,1

102,9

93,4

109,5

96,9

 

99,1

100,0

Beklædning mv.

71,7

40,4

38,8

35,5

85,1

89,1

 

50,3

69,9

Andre forbrugsvarer

97,3

103,7

114,6

92,9

140,7

132,3

 

105,2

122,0

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

4,6

-4,9

-2,6

-4,9

24,3

9,8

 

-1,3

10,0

Fødevarer og andre dagligvarer

5,4

2,9

2,5

2,3

6,3

-5,8

 

3,5

0,9

Beklædning mv.

1,4

-52,1

-58,4

-50,5

110,5

129,4

 

-39,3

38,9

Andre forbrugsvarer

4,3

-4,4

2,9

-4,5

35,8

15,5

 

0,8

16,0

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/deta152, mængdeindeks

Udvikling i detailsalget
Pris- og sæsonkorrigeret
-8,3 %
marts - april 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

26. maj 2021 - Nr. 195

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. juni 2021

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: fødevarer og andre dagligvarer 44,4 pct., beklædning mv. 8,2 pct., andre forbrugsvarer 47,4 pct. for 2021.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation