Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Forbrugertilliden positiv for første gang i over et år

Forbrugertillidsindikatoren
2,8
Maj 2021
+3,9
Fra april til maj 2021

Forbrugerforventninger maj 2021

Forbrugertilliden for maj måned ligger på 2,8 og er dermed steget i forhold til april måned, hvor den lå på minus 1,1. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 2,7. Ligesom i april er alle fem indikatorer, der bruges til beregning af forbrugertilliden, steget siden sidste måned. Indikatorerne for vurderingen af Danmarks og familiens nuværende økonomiske situation er steget mest. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

ForbrugertillidsindikatorenKilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Familiens økonomi vurderes som bedre end sidste år

Forbrugerne vurderer fortsat familiens egen økonomiske situation i dag som bedre end for et år siden. Indikatoren ligger på 7,8 i maj, hvilket er det højeste niveau siden september 2019. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på 5,2. Forbrugerne vurderer fortsat, at Danmarks økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren er dog steget betydeligt i forhold til april, hvor den var minus 28,2, og ligger nu på minus 16,7. Indikatoren er også markant højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er minus 28,9.

Tilliden til Danmarks økonomiske situation fortsat positiv

Forbrugerne forventer fortsat, at familiens økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag. Indikatoren ligger på 14,4 i maj og er dermed højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 12,6. Forbrugerne forventer, at Danmarks økonomiske situation om et år vil være bedre end i dag. Indikatoren er for anden måned i træk positiv og ligger på 8,5. Indikatoren ligger også meget højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 1,0.

Selvom indikatoren for købelysten stadig er negativ, stiger forbrugernes købelyst fortsat og ligger nu på minus 0,3, hvilket er det højeste niveau siden foråret 2015. Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger noget lavere på minus 3,7.

Forbrugerne forventer fortsat faldende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer fortsat, at arbejdsløsheden vil falde. Indikatoren er faldet yderligere i maj og ligger på minus 11,4. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er 1,2.

Udvikling i forbrugertillidsindikatoren

 

2018

2019

2020

2020

2021

 

 

 

 

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

7,4

3,8

-4,1

-3,8

-4,1

-5,2

-5,0

-1,1

2,8

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

6,3

7,6

4,7

4,4

5,6

6,0

3,3

4,1

7,8

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år sammenlignet med i dag?

13,7

12,7

10,9

11,1

12,6

12,8

11,7

13,1

14,4

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

15,2

7,1

-20,9

-28,5

-30,7

-33,9

-35,6

-28,2

-16,7

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

8,2

-1,5

-6,1

-2,1

-0,9

-5,2

-1,7

7,4

8,5

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-6,3

-7,1

-9,1

-4,1

-7,2

-5,7

-2,8

-1,8

-0,3

Anm. 1: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
Anm: 2: Nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme. Læs mere på www.dst.dk/fti.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger

 

2018

2019

2020

2020

2021

 

 

 

 

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?1

-5,9

-7,7

-12,8

-14,4

-18,9

-19,2

-14,9

-12,0

-5,7

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende 12 måneder?2

24,3

24,6

21,9

24,2

18,9

24,6

28,4

31,4

28,1

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?3

-9,1

0,8

14,7

6,9

11,5

6,9

2,0

-8,7

-11,4

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-3,1

-2,8

-5,8

-3,5

-3,4

-0,2

1,8

4,8

0,6

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

59,2

58,0

58,5

57,2

55,3

58,3

57,0

58,8

55,4

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

29,1

33,0

35,6

41,1

39,7

44,0

42,6

41,8

41,1

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

27,7

28,9

30,8

31,6

35,6

36,6

35,0

35,7

35,6

Anm. 1: Se noten under første tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
2 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
3 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.
Kilde: www.statistikbanken.dk/forv1

Forbrugertillidsindikatoren
2,8
Maj 2021
+3,9
Fra april til maj 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

21. maj 2021 - Nr. 188

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. juni 2021

Kontakt

Kilder og metode

Vi gennemfører undersøgelsen i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation