Gå til sidens indhold

Flere slagtninger af svin i Danmark

Animalsk produktion (kvt.) 3. kvt. 2020

Slagtningerne af svin steg med 10,1 pct. til 4,7 mio. svin i tredje kvartal 2020 sammenlignet med tredje kvartal 2019, mens antallet af eksporterede levende svin (smågrise) faldt med 3,3 pct. til 3,6 mio. svin. Den totale produktion af svin i tredje kvartal blev 8,3 mio. svin, hvilket kun er overgået af fjerde kvartal 2018. Dog er situationen atypisk lige nu ude i staldene, da de faldende priser på svin og dermed også smågrise til eksport betyder, at der er flere svin, som bliver i Danmark. Ligeledes har slagterierne kapacitetsproblemer pga. COVID-19 hos slagteriarbejderne, som også medvirker til, at der står flere svin i staldene.

Produktionen af svin fordelt på antal slagtninger og eksport af svinKilde: www.statistikbanken.dk/ani51.

Flere svin i de danske stalde

Den seneste svinetælling 1. oktober 2020 viste en stigning i antallet af svin i Danmark på 6,1 pct. i forhold til 1. oktober 2019 (www.statistikbanken.dk/svin). Antallet af søer steg med 3,0 pct., hvilket indiker en større produktion af svin i kommende perioder. I tællingen steg antallet af slagtesvin med 9,8 pct., hvilket skyldes flere overgående svin (udskudte slagtninger pga. kapacitetsproblemer på slagterierne), men der var også en stigning i smågrise, som enten skal eksporteres eller fedes op og slagtes herhjemme. Dog er afsætningen af smågrise til Tyskland vigende, hvilket forventes at resultere i både flere svin til opfedning i Danmark samt lavere priser (se Jordbrugets prisforhold 3. kvt. 2020).

Stigning i den animalske produktion

Det samlede mængdeindeks for den animalske produktion steg 6,3 pct. i tredje kvartal 2020 i forhold til samme kvartal i 2019. Det skyldes, en større produktion af svin og kvæg samt mælk og æg i Danmark, mens produktionen af fjerkræ faldt.

Animalske salgsprodukter, mængdeindeks

 

Vægte
2015

2019

2020

Ændring
3. kvt. 2019

 

 

3. kvt.

Jul.

Aug.

Sept.

3. kvt.

- 3. kvt. 2020

 

promille

indeks 2015 = 100

pct.

Animalske salgsprodukter1

589

102,0

111,5

100,6

112,4

108,5

6,3

Kvæg

46

103,9

101,1

104,9

123,6

109,8

5,8

Svin

308

97,3

112,8

94,9

115,8

107,8

10,8

Fjerkræ

26

112,8

110,3

-2,2

Mælk2

195

107,2

111,9

109,3

103,8

108,4

1,1

Æg

10

118,2

122,0

3,2

1 Pelsdyr opgøres årligt og indgår derfor ikke.
2 Mælk anvendt til foder på gården indgår ikke i indekset.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani303.

Flere slagtninger af svin og kvæg samt mere mælk

I tredje kvartal 2020 steg slagtningerne af svin og kvæg med hhv. 10,1 pct. og 1,8 pct., mens slagtningerne af fjerkræ faldt 1,5 pct. i forhold til tredje kvartal 2019. Eksporten af levende svin og kvæg faldt med hhv. 3,3 pct. og 5,8 pct. De fleste dyr, der bliver eksporteret, er til opfedning og slagtning i modtagerlandet.

Produktionen af mælk steg med 1,1 pct. i tredje kvartal 2020 i forhold til tredje kvartal 2019 og er nu på 1.449 mio. kg mælk, hvoraf 180 mio. kg er økologisk mælk. 

Produktionen af æg steg i tredje kvartal 2020 med 3,2 pct. i forhold til tredje kvartal 2019. Stigen skyldes primært større produktionen af skrabeæg.

Animalsk produktion

 

2019

2020

 

Ændring
3. kvt. 2019

 

3. kvt.

Juli

Aug.

Sept.

3. kvt.

 

- 3. kvt. 2020

 

1.000 stk.

 

pct.

Kvæg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

127,1

38,4

44,1

46,0

128,5

 

1,0

Slagtninger1

114,8

34,2

40,3

42,2

116,8

 

1,8

Eksport af levende kvæg til slagtning

12,4

4,2

3,8

3,7

11,6

 

-5,8

Heraf kalve

11,6

4,0

3,6

3,4

10,9

 

-6,4

 

mio. kg

 

 

Produktion af okse- og kalvekød

33,6

10,0

11,8

12,4

34,3

 

2,0

 

1.000 stk.

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

7989,8

2852,4

2566,4

2879,1

8297,9

 

3,9

Slagtninger1

4244,1

1659,8

1323,0

1691,9

4674,7

 

10,1

Eksport af levende svin

3745,7

1192,6

1243,4

1187,2

3623,2

 

-3,3

Heraf smågrise

3684,1

1192,2

1228,2

1163,6

3584,0

 

-2,7

 

mio. kg

 

 

Produktion af svinekød

469,7

183,0

153,0

188,7

524,8

 

11,7

 

1.000 stk.

 

 

Fjerkræ

 

 

 

 

 

 

 

Slagtninger på slagterier

26610,0

26220,5

 

-1,5

 

mio. kg

 

 

Mælk

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion2

1433,6

498,6

487,3

463,3

1449,4

 

1,1

Heraf økologisk

173,6

60,9

60,4

58,4

179,7

 

3,5

Æg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion3

20,7

21,4

 

3,2

Buræg

3,5

3,2

 

-10,5

Æg fra fritgående høns

1,5

1,4

 

-8,4

Skrabeæg

8,0

9,0

 

13,1

Økologiske æg

5,7

5,8

 

2,3

1Inkl. slagtninger hos producenter.
2 Årligt skønnet forbrug af mælk hos producenter er 75,00 mio. kg til foder og 3,67 mio. kg til konsum.
3 Forbrug hos producenter og direkte salg til forbrugere er sat til 8,0 mio. kg. årligt
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani41, ani51, ani61, ani71 og ani81.

Nyt fra Danmarks Statistik

18. november 2020 - Nr. 425

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. februar 2021

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om mængder indsamles hos aftagerne af animalske produkter, Fødevare- styrelsen og Landbrug & Fødevarer. Eksporten opgøres i den officielle udenrigshandelsstatistik, suppleret med oplysninger fra landbrugets afgiftsfonde. Slagtningerne hos producenterne fastsættes skønsmæssigt. Kilderne er mere konkret beskrevet i statistikdokumentationerne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation